Zapisnici o radu FLAG-a

Skupština FLAG-a Pinna nobilis


08.08.2016. Zapisnik s Osnivačke skupštine FLAG-a

20.12.2016. Zapisnik s redovne sjednice Skupštine FLAG-a

12.06.2017. Zapisnik s izvanredne sjednice Skupštine FLAG-a

14.12.2017. Zapisnik s 4. redovne sjednice Skupštine FLAG-a 

28.02.2018. Zapisnik s 5. redovne sjednice Skupštine FLAG-a 

13.12.2018. Zapisnik sa 6. redovne sjednice Skupštine FLAG-a

 

Upravni odbor FLAG-a Pinna nobilis


31.10.2016. Zapisnik s 1. sjednice Upravnog odbora FLAG-a

20.12.2016. Zapisnik s 2. sjednice Upravnog odbora FLAG-a

03.02.2017. Zapisnik s 3. sjednice Upravnog odbora FLAG-a

15.02.2017. Zapisnik s 4. sjednice Upravnog odbora FLAG-a

29.08.2017. Zapisnik s 5. sjednice Upravnog odbora FLAG-a 

14.12.2017. Zapisnik sa 6. sjednice Upravnog odbora FLAG-a 

28.02.2018. Zapisnik sa 7. sjednice Upravnog odbora LFAG-a 

13.12.2018. Zapisnik s 8. sjednice Upravnog odbora FLAG-a