FLAG-natječaj za Podmjeru 1.1.1. „Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti“ – ZATVOREN

Dana 25.04.2019. FLAG „Pinna nobilis“ objavio je 1. FLAG-natječaj za Podmjeru 1.1.1. „Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti“ iz lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020. FLAG-a „Pinna nobilis“.

• Rok za podnošenje prijava počinje teći od 10.05.2019. godine i traje do 10.07.2019. godine.

• Ukupni iznos raspoloživih sredstava za ovaj Natječaj iznosi 71.948,45 EUR u protuvrijednosti u HRK.

• Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 1.199,14 EUR u protuvrijednosti u HRK.

• Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 11.991,41 EUR u protuvrijednosti u HRK.

 

Predmet FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Podmjere 1.1.1. s ciljem jačanja konkurentnosti i održivosti gospodarskih subjekata u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području FLAG-a „Pinna nobilis“.

Svrha FLAG-natječaja je dodjela potpore za ulaganja kojima se uvodi nova tehnologija u poslovanje i/ili nova inovativna rješenja kao što su nabava opreme, novog ribarskog pomagala te druge potrebne opreme koju nositelj projekta nije koristio u dosadašnjem radu, za ulaganja u/izvan ribarskih plovila koja doprinose unapređenju kvalitete ulova, za pripremu dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola, kupnju i razvoj računalnih programa, marketinške aktivnosti projekta te ostale aktivnosti povezane s ulaganjem koje doprinose ostvarenju ciljeva iz odobrene LRSR.

VAŽNO! S obzirom na novonastalu situaciju u vezi bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) i preporukama Vlade Republike Hrvatske i Nacionalnog stožera civilne zaštite o smanjenju društvenih kontakata, Uprava ribarstva dana 16. travnja 2020. godine donosi Uputu o privremenom postupku provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu tijekom pandemije uzrokovane koronavirusom (Covid-19). Sukladno uputama FLAG može službene akte i dokumente prema nositeljima projekata (Zahtjev za dopunom/obrazloženjem/ispravkom, Odluke nadležnog tijela FLAG-a, Obavijesti i drugo) uputiti i putem elektroničke pošte sa službenog e-mail: info@flag-pinnanobilis.hr, rokovi za postupanje po istima, ako je primjenjivo, računaju se od dana zaprimanja istih putem elektroničke pošte. Predmetne odluke naknadno će biti dostavljene i putem pošte u izvornom obliku, a radi evidentiranja i čuvanja dokumentacije.

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 25.04.2019

Rok za prijavu: 10.07.2019

Iznos sredstava: 71.948,45 EUR

Tijelo: FLAG "Pinna nobilis"

Opći cilj FLAG-natječaja: Doprinos LEADER pristupu kao osnovi za lokalni razvoj zajednice financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi) 2014. – 2020.
Specifični cilj FLAG-natječaja (strateški cilj SC1 iz LRSR-a): Ojačati konkurentnost i održivost gospodarskih subjekata te poticati mlade na razvoj poduzetničkih inicijativa u sektoru ribarstva, akvakulture i povezanih aktivnosti.

Predmet FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Podmjere 1.1.1. u okviru odobrene LRSR s ciljem jačanja konkurentnosti i održivosti gospodarskih subjekata u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti za nositelje projekata koji imaju sjedište unutar ribarstvenog područja FLAG-a „Pinna nobilis“.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Podmjere 1.1.1. u okviru odobrene LRSR iznose 1.628.984,93 HRK.

Sredstva javne potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85% u iznosu od 1.384.637,19 HRK i Republika Hrvatska s 15% u iznosu od 244.347,74 HRK.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje projekata u okviru Podmjere 1.1.1. na ovom FLAG-natječaju iznosi 71.948,45 EUR u protuvrijednosti u HRK.

Najniži iznos javne potpore po nositelju projekta, odnosno ribarskom plovilu, iznosi 1.199,14 EUR u protuvrijednosti u HRK. Najviši (maksimalni) iznos javne potpore po nositelju projekta, odnosno ribarskom plovilu, iznosi 11.991,41 EUR u protuvrijednosti u HRK.

Intenzitet potpore iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova u okviru Podmjere 1.1.1.
Iznimno, intenzitet potpore može biti 80% za ulaganja u plovila u segmentu malog priobalnog ribolova sukladno Prilogu I. Uredbe (EU) br. 508/2014. Prilog I. Uredbe (EU) br. 508/2014 koji se nalazi kao prilog ovom FLAG-natječaju.

Intenzitet potpore može biti 100% ukupno prihvatljivih troškova za projekte koji sadrže inovativne značajke na lokalnoj razini.


Opći uvjeti prihvatljivosti nositelja projekata na FLAG-natječaj za Podmjeru 1.1.1. su sljedeći:
a) Nositelj projekta mora biti u rangu mikro, malog i srednjeg poduzeća registriranog za obavljanje djelatnosti morskog ribolova.
b) Nositelj projekta mora imati stalno sjedište ili biti registriran ili posjedovati podružnicu unutar područja FLAG-a „Pinna nobilis“.

Prihvatljive aktivnosti u okviru FLAG-natječaja su:
1. Ulaganja u cilju poboljšanja sigurnosnih uvjeta na ribarskim plovilima.
2. Ulaganja u cilju poboljšanja zdravstvenih uvjeta na ribarskim plovilima.
3. Ulaganja u cilju poboljšanja higijenskih uvjeta na ribarskim plovilima.
4. Ulaganja u cilju poboljšanja radnih uvjeta na ribarskim plovilima.
5. Ulaganja na ribarskim plovilima u cilju podizanja kvalitete ulova.
6. Ulaganja izvan ribarskog plovila koja doprinose unapređenju dodane vrijednosti i kvalitete ulova sa ribarskog plovila.
7. Ulaganja na ribarskim plovilima u cilju promicanja energetske učinkovitosti te ulaganja u pripremu dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola povezanih uz ulaganje u ribarsko plovilo.
8. Nabava informacijsko-komunikacijskih alata i opreme.
9. Ulaganje u marketinške aktivnosti.