FLAG natječaj za Podmjeru 2.2.1. Potpora aktivnostima pokretanja, razvoja i unapređenja dodatnih sadržaja na FLAG području

Dana 03.11.2021. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje 9. FLAG natječaj iz LRSR FLAG-a za Podmjeru 2.2.1. „Potpora aktivnostima pokretanja, razvoja i unapređenja dodatnih sadržaja na FLAG području“.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 04.11.2021. godine do 06.12.2021. godine.
Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Podmjere 2.2.1. iznose 105.774,15 EUR odnosno 798.277,51 HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu: 1.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu: 100.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 04.11.2021

Rok za prijavu: 06.12.2021

Iznos sredstava: 798.277,51

Tijelo: FLAG Pinna nobilis

Opći cilj FLAG-natječaja: Doprinos LEADER/CLLD pristupu kao osnovi za lokalni razvoj zajednice financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi) 2014. – 2020.

Specifični cilj FLAG natječaja (strateški cilj SC2 iz LRSR-a): Osigurati diversifikaciju ponude kroz ulaganja u sinergiju ribarstva i turizma, te očuvanja ribarske/pomorske tradicije i baštine u svrhu jačanja prepoznatljivosti FLAG područja.

Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Podmjere 2.2.1. u okviru odobrene LRSR s ciljem osiguravanja diversifikacije ponude kroz ulaganja u sinergiju ribarstva i turizma za Nositelje projekta i Partnere (ako je primjenjivo) koji imaju sjedište/podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a Pinna nobilis.
Svrha FLAG natječaja je dodjela potpore za ulaganje u pokretanje, razvoj i unapređenja dodatnih sadržaja na području FLAG-a, koji će doprinijeti produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji. Pod dodatnim sadržajima se podrazumijevanju ronjenje, istraživanje potopljenih brodova, tematske staze u moru i na kopnu, učenje turista o vrstama riba i tradicionalnom načinu ribarenja specifičnom za FLAG područje, prenamjena ribarskog plovila u turističke i edukativne svrhe i drugo.
Očekivani rezultati Podmjere 2.2.1. jesu pokrenuti, razvijeni i unaprijeđeni dodatni sadržaji na području FLAG-a, zadovoljene dugogodišnje potrebe turista za dodatnim sadržajima, ojačana atraktivnost destinacije, ostvarena diversifikacija prihoda ribara, uspostavljeni uvjeti za sinergiju ribarstva i turizma i nova zapošljavanja.

Intenzitet potpore iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova u okviru projekta.
Iznimno, intenzitet potpore može biti 80% za ulaganja vezana uz mali priobalni ribolov sukladno Prilogu I. Uredbe (EU) br. 508/2014. Prilog I. Uredbe (EU) br. 508/2014 nalazi se kao prilog ovom FLAG natječaju (Prilog VII. Uredba (EU) br. 508/2014).
Sukladno članku 8. stavku 2 Pravilnika o provedbi LRSR, ukoliko je korisnik javnopravno tijelo intenzitet potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova.
Intenzitet potpore može biti 100% ukupno prihvatljivih troškova za projekte koji zadovolje kriterije Zajedničkog korisnika i Zajedničkog interesa.
Za projekte koji obuhvaćaju mjere predviđene u poglavljima I., II. i IV. glave V. Uredbe (EU) br. 508/2014 primjenjuju se uvjeti, kriteriji i ljestvice doprinosa utvrđene za te mjere.

Prihvatljivi Nositelji projekta su:
a) Fizičke i pravne osobe u rangu mikro, malog ili srednjeg poduzeća (MSP)
b) Udruge
c) Zadruge
d) Javne ustanove
e) Turistička zajednica
f) Jedinice lokalne samouprave

Prihvatljive aktivnosti u okviru FLAG natječaja su u sljedećim kategorijama:
1. Prihvatljive aktivnosti za fizičke i pravne osobe u rangu mikro, malog ili srednjeg poduzeća
1.1. Aktivnosti razvoja nove komplementarne djelatnosti ribara, u odnosu na osnovnu poslovnu djelatnost morskog ribolova
1.2. Povezane promidžbene aktivnosti

2. Prihvatljive aktivnosti za javne ustanove, turističke zajednice, jedinice lokalne samouprave, organizacije civilnog društva
2.1. Građenje i/ili opremanje objekata/prostora/infrastrukture i sl. povezane s promocijom ribarske tradicije na FLAG području
2.2. Aktivnosti pokretanja, razvoja i unapređenja dodatnih sadržaja povezanih s promocijom ribarske tradicije na FLAG području
2.3. Povezane promidžbene aktivnosti