FLAG natječaj za Podmjeru 2.2.1. Potpora aktivnostima pokretanja, razvoja i unapređenja dodatnih sadržaja na FLAG području – ZATVOREN

Dana 28.12.2020. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje 6. FLAG natječaj iz LRSR FLAG-a za Podmjeru 2.2.1. „Potpora aktivnostima pokretanja, razvoja i unapređenja dodatnih sadržaja na FLAG području“.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 19.01.2021. godine do 31.03.2021. godine.
Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Podmjere 2.2.1. iznose 440.000,00 EUR odnosno 3.320.680,00 HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu: 1.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu: 100.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.


VAŽNO! IZMJENA FLAG NATJEČAJA ZA PODMJERU 2.2.1. „POTPORA AKTIVNOSTIMA POKRETANJA, RAZVOJA I UNAPREĐENJA DODATNIH SADRŽAJA NA FLAG PODRUČJU“ IZ LRSR-A FLAG-A

Dana 25. veljače 2021. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje izmjenu FLAG-natječaja za Podmjeru 2.2.1. iz LRSR FLAG-a u dijelu produljenja krajnjeg roka za podnošenje prijave projekta i ispravka teksta natječaja tehničke prirode. Rok za podnošenje prijave projekta je 31.03.2021. godine.

Izmijenjeni FLAG natječaj dostupan je ovdje


VAŽNO! IZMJENA FLAG NATJEČAJA ZA PODMJERU 2.2.1. „POTPORA AKTIVNOSTIMA POKRETANJA, RAZVOJA I UNAPREĐENJA DODATNIH SADRŽAJA NA FLAG PODRUČJU“ IZ LRSR-A FLAG-A

Dana 30. srpnja 2021. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje izmjenu FLAG-natječaja za Podmjeru 2.2.1. iz LRSR FLAG-a u dijelu raspoloživih sredstava FLAG natječaja. Raspoloživa sredstva za predmetni FLAG natječaj mijenjaju se sa 440.000,00 EUR, odnosno 3.320.680,00 HRK, na 495.334,57 EUR, odnosno 3.738.290,00 HRK.

Shodno navedenom, tekst FLAG natječaja u poglavlju 2.5. mijenja se i sada glasi: Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje ovog Natječaja za Podmjeru 2.2.1. u okviru odobrene LRSR iznose 495.334,57 EUR, odnosno, 3.738.290,00 HRK.

Izmijenjeni FLAG natječaj dostupan je ovdje.


VAŽNO! IZMJENA FLAG NATJEČAJA ZA PODMJERU 2.2.1. „POTPORA AKTIVNOSTIMA POKRETANJA, RAZVOJA I UNAPREĐENJA DODATNIH SADRŽAJA NA FLAG PODRUČJU“ IZ LRSR-A FLAG-A

Dana 4. svibnja 2022. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje izmjenu FLAG natječaja za Podmjeru 2.2.1. iz LRSR FLAG-a zbog produljenja krajnjeg roka za završetak provedbe projekata odnosno podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Izmijenjeni FLAG natječaj dostupan je ovdje.


VAŽNO! IZMJENA FLAG NATJEČAJA ZA PODMJERU 2.2.1. „POTPORA AKTIVNOSTIMA POKRETANJA, RAZVOJA I UNAPREĐENJA DODATNIH SADRŽAJA NA FLAG PODRUČJU“ IZ LRSR-A FLAG-A

Dana 31. siječnja 2023. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje izmjenu FLAG natječaja za Podmjeru 2.2.1. iz LRSR FLAG-a. Izmjena se odnosi na usklađenje Obrasca 12.A Zahtjev za isplatu i Obrasca 12.B Zahtjev za isplatu – Izjava o izdacima zbog uvođenja eura kao službene valute.

Obrazac 12.B sastoji se od dva radna lista, “Tablica I. Izjava o izdacima EUR_HRK” i “Tablica II. Izjava o izdacima HRK”. Radni list „Tablica I. Izjava o izdacima EUR_HRK“ primjenjivati će se za one zahtjeve za isplatu koji se podnose od 1. siječnja 2023. godine pri čemu su plaćanja izdataka koji su obuhvaćeni Zahtjevom za isplatu izvršena u eurima ili u stranoj valuti, ali mogu sadržavati i plaćanja izdataka u kunama (prilagođeno konverziji prema fiksnom tečaju). Radni list „Tablica II. Izjava o izdacima HRK“ predviđena je u slučaju onih zahtjeva za isplatu koji se podnose od 1. siječnja 2023. godine, ali su plaćanja izdataka izvršena u kunama ili u stranoj valuti – u protuvrijednosti u kunama (prilagođeno konverziji prema fiksnom tečaju).
Izmijenjene verzije dokumenata pored naziva imaju oznaku NOVO.


VAŽNO! IZMJENA FLAG NATJEČAJA ZA PODMJERU 2.2.1. „POTPORA AKTIVNOSTIMA POKRETANJA, RAZVOJA I UNAPREĐENJA DODATNIH SADRŽAJA NA FLAG PODRUČJU“ IZ LRSR-A FLAG-A

Dana 13. veljače 2023. godine temeljem Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN 27/19, NN 77/20, NN74/22, NN08/23), čl. 24, st. 10. FLAG Pinna nobilis objavljuje izmjenu FLAG natječaja za Podmjeru 2.2.1. iz LRSR FLAG-a u dijelu najvišeg iznosa potpore i raspoloživih sredstava FLAG natječaja.

Raspoloživa sredstva za predmetni FLAG natječaj mijenjaju se sa 495.334,57 EUR, odnosno 3.738.290,00 HRK, na 561.174,58 EUR.

Najviši iznos javne potpore po projektu se briše.

Shodno navedenom, tekst FLAG natječaja u poglavlju 2.5. mijenja se i sada glasi:

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje ovog Natječaja za Podmjeru 2.2.1. u okviru odobrene LRSR iznose 741.829,55 EUR odnosno 5.589.314,74 HRK, dok u okviru ovog FLAG natječaja ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje projekata iznosi 561.174,58 EUR.

Sredstva javne potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85% u iznosu od 630.555,12 EUR i Republika Hrvatska s 15% u iznosu od 111.274,43 EUR.

(Napomena: 1 EUR = 7,53450 HRK po službenom tečaju konverzije sukladno Uredbi Vijeća (EU) 2022/1208 od 12. srpnja 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Hrvatsku te slijednom Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, NN 57/2022)“.

Izmijenjeni FLAG natječaj dostupan je ovdje.


VAŽNO! IZMJENA FLAG NATJEČAJA ZA PODMJERU 2.2.1. „POTPORA AKTIVNOSTIMA POKRETANJA, RAZVOJA I UNAPREĐENJA DODATNIH SADRŽAJA NA FLAG PODRUČJU“ IZ LRSR-A FLAG-A

Dana 18. kolovoza 2023. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje izmjenu FLAG natječaja za Podmjeru 2.2.1. iz LRSR FLAG-a zbog produljenja krajnjeg roka za završetak provedbe projekata odnosno podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Izmijenjeni FLAG natječaj dostupan je ovdje.

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 28.12.2020

Rok za prijavu: 31.03.2021

Iznos sredstava: 3.320.680,00

Tijelo: FLAG Pinna nobilis

Opći cilj FLAG-natječaja: Doprinos LEADER/CLLD pristupu kao osnovi za lokalni razvoj zajednice financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi) 2014. – 2020.

Specifični cilj FLAG natječaja (strateški cilj SC2 iz LRSR-a): Osigurati diversifikaciju ponude kroz ulaganja u sinergiju ribarstva i turizma, te očuvanja ribarske/pomorske tradicije i baštine u svrhu jačanja prepoznatljivosti FLAG područja.

Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Podmjere 2.2.1. u okviru odobrene LRSR s ciljem osiguravanja diversifikacije ponude kroz ulaganja u sinergiju ribarstva i turizma za Nositelje projekta i Partnere (ako je primjenjivo) koji imaju sjedište/podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a Pinna nobilis.
Svrha FLAG natječaja je dodjela potpore za ulaganje u pokretanje, razvoj i unapređenja dodatnih sadržaja na području FLAG-a, koji će doprinijeti produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji. Pod dodatnim sadržajima se podrazumijevanju ronjenje, istraživanje potopljenih brodova, tematske staze u moru i na kopnu, učenje turista o vrstama riba i tradicionalnom načinu ribarenja specifičnom za FLAG područje, prenamjena ribarskog plovila u turističke i edukativne svrhe i drugo.
Očekivani rezultati Podmjere 2.2.1. jesu pokrenuti, razvijeni i unaprijeđeni dodatni sadržaji na području FLAG-a, zadovoljene dugogodišnje potrebe turista za dodatnim sadržajima, ojačana atraktivnost destinacije, ostvarena diversifikacija prihoda ribara, uspostavljeni uvjeti za sinergiju ribarstva i turizma i nova zapošljavanja.

Intenzitet potpore iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova u okviru projekta.
Iznimno, intenzitet potpore može biti 80% za ulaganja vezana uz mali priobalni ribolov sukladno Prilogu I. Uredbe (EU) br. 508/2014. Prilog I. Uredbe (EU) br. 508/2014 nalazi se kao prilog ovom FLAG natječaju (Prilog VII. Uredba (EU) br. 508/2014).
Sukladno članku 8. stavku 2 Pravilnika o provedbi LRSR, ukoliko je korisnik javnopravno tijelo intenzitet potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova.
Intenzitet potpore može biti 100% ukupno prihvatljivih troškova za projekte koji zadovolje kriterije Zajedničkog korisnika i Zajedničkog interesa.
Za projekte koji obuhvaćaju mjere predviđene u poglavljima I., II. i IV. glave V. Uredbe (EU) br. 508/2014 primjenjuju se uvjeti, kriteriji i ljestvice doprinosa utvrđene za te mjere.

Prihvatljivi Nositelj projekta su:
a) Fizičke i pravne osobe u rangu mikro, malog ili srednjeg poduzeća (MSP)
b) Udruge
c) Zadruge
d) Javne ustanove
e) Turistička zajednica
f) Jedinice lokalne samouprave

Prihvatljive aktivnosti u okviru FLAG natječaja su u sljedećim kategorijama:
1. Prihvatljive aktivnosti za fizičke i pravne osobe u rangu mikro, malog ili srednjeg poduzeća
1.1. Aktivnosti razvoja nove komplementarne djelatnosti ribara, u odnosu na osnovnu poslovnu djelatnost morskog ribolova
1.2. Povezane promidžbene aktivnosti

2. Prihvatljive aktivnosti za javne ustanove, turističke zajednice, jedinice lokalne samouprave, organizacije civilnog društva
2.1. Građenje i/ili opremanje objekata/prostora/infrastrukture i sl. povezane s promocijom ribarske tradicije na FLAG području
2.2. Aktivnosti pokretanja, razvoja i unapređenja dodatnih sadržaja povezanih s promocijom ribarske tradicije na FLAG području
2.3. Povezane promidžbene aktivnosti