USKORO!!! FLAG natječaj za Podmjeru 1.1.1. „Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti“

Obavještavamo pripadnike gospodarskog sektora ribarstva u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća registriranih za obavljanje djelatnosti morskog ribolova s područja FLAG-a Pinna nobilis, o skoroj objavi FLAG-natječaja u okviru Podmjere 1.1.1. „Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti“. Specifični cilj FLAG natječaja je ojačati konkurentnost i održivost gospodarskih subjekata te poticati mlade na razvoj poduzetničkih inicijativa u sektoru ribarstva, akvakulture i povezanih aktivnosti.

Svrha FLAG natječaja je dodjela potpore za ulaganja kojima se uvodi nova tehnologija u poslovanje i/ili nova inovativna rješenja kao što su nabava opreme, novog ribarskog pomagala te druge potrebne opreme koju nositelj projekta nije koristio u dosadašnjem radu, za ulaganja u/izvan ribarskih plovila koja doprinose unapređenju kvalitete ulova, za pripremu dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola, kupnju i razvoj računalnih programa, marketinške/promidžbene aktivnosti projekta te ostale aktivnosti povezane s ulaganjem koje doprinose ostvarenju ciljeva iz odobrene LRSR.

Potencijalni prijavitelji moći će u okviru svojih projekata prijaviti sljedeće aktivnosti:

  1. Ulaganja u cilju poboljšanja sigurnosnih uvjeta na ribarskim plovilima.
  2. Ulaganja u cilju poboljšanja zdravstvenih uvjeta na ribarskim plovilima.
  3. Ulaganja u cilju poboljšanja higijenskih uvjeta na ribarskim plovilima.
  4. Ulaganja u cilju poboljšanja radnih uvjeta na ribarskim plovilima.
  5. Ulaganja na ribarskim plovilima u cilju unapređenja dodane vrijednosti i/ili kvalitete ulova.
  6. Ulaganja izvan ribarskog plovila koja doprinose unapređenju dodane vrijednosti i/ili kvalitete ulova sa ribarskog plovila.
  7. Ulaganja na ribarskim plovilima u cilju promicanja energetske učinkovitosti te ulaganja u pripremu dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola povezanih uz ulaganje u ribarsko plovilo.
  8. Nabava informacijsko-komunikacijskih alata i opreme.

 

Raspoloživa sredstva u okviru ovog FLAG natječaja iznose 603.760,00 HRK. Najniži iznos javne potpore po nositelju projekta, odnosno po ribarskom plovilu, iznosi 1.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK, dok je najviši iznos potpore po nositelju projekta, odnosno po ribarskom plovilu, 20.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.

Osnovni intenzitet javne potpore je 50% ukupnih prihvatljivih troškova u okviru Podmjere 1.1.1.

Iznimno, intenzitet potpore može biti 80% za ulaganja u plovila u segmentu malog priobalnog ribolova.

Intenzitet potpore može biti 100% ukupno prihvatljivih troškova za projekte koji sadrže inovativne značajke na lokalnoj razini (uvođenje novih odnosno inovativnih informacijsko-komunikacijskih alata i opreme koji doprinose unaprjeđenju poslovanja i jačanju konkurentnosti, a koji nisu dosad korišteni na FLAG-području te koji nisu standardni odnosno propisani za korištenje u ribarstvu).

Pozivamo zainteresirane da tijekom studenog prate našu web i Facebook stranicu na kojima ćemo pravovremeno objaviti sve novosti vezane uz objavu natječaja, kao i kompletnu natječajnu dokumentaciju.

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja:

Rok za prijavu:

Iznos sredstava: 603.760,00 HRK

Tijelo: FLAG Pinna nobilis