Kategorija natječaja: Zatvoreni

Aktivan do: • Fond: 2.000.000,00 EUR

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.21. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora«...

Više

Aktivan do: 31.03.2018 • Fond: 3.333.360,00 EUR

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.22. „Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova“      ...

Više

Aktivan do: 01.04.2018 • Fond: 5.528.523 EUR

Predmet natječaja: ulaganje u ribarske luke i iskrcajna mjesta.  ...

Više

Aktivan do: 01.07.2017 • Fond:

Predmet potpore je naknada za premiju osiguranja na temelju ugovora o osiguranju akvakulturnih stokova koji nadoknađuju ekonomske gubitke uzrokovane najmanje jednim od sljedećeg: a) elementarnim nepogodama; b) iznenadnim promjenama kvalitete i ko...

Više

Aktivan do: 01.09.2017 • Fond: 16.000.000,00 EUR

Predmet natječaja su aktivnosti stavljanja na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture sukladno članku 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakultu...

Više

Aktivan do: 01.09.2017 • Fond: 21.500.000,00 EUR

Predmet ovoga natječaja su ulaganja u akvakulturu i proizvode akvakulture s ciljem poticanja okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture sukladno članku 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima ...

Više

Aktivan do: 01.10.2017 • Fond: 3.333.360,00 EUR

Predmet ovoga natječaja su aktivnosti uvođenja ili razvoja novih ili značajno unaprjeđenih proizvoda i opreme, postupaka, tehnika te sustava upravljanja i organizacije u ribarstvu, uključujući na razini prerade i stavljanja na tržište proizvo...

Više

Aktivan do: 01.11.2017 • Fond: 18.300.000,00 eura

Predmet ovoga natječaja su ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture sukladno članku 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture« za razdoblje 2017. ...

Više