Novosti

e-savjetovanje – privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti!

Uključite se u nova e-savjetovanja!

Otvorena su nova savjetovanja na temu:

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama u 2022. godini

Savjetovanje je otvoreno do: 12. 4. 2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na sljedećoj poveznici.

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi mjere I.9 „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj/veljaču 2023. godine

Savjetovanje je otvoreno do: 12. 4. 2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na sljedećoj poveznici.

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama u 2021. i 2022. godini

Savjetovanje je otvoreno do: 12. 4. 2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na sljedećoj poveznici.

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama u 2021. i 2022. godini

Savjetovanje je otvoreno do: 12. 4. 2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na sljedećoj poveznici.

Uključite se u novo e-savjetovanje!

Otvoreno je novo savjetovanje na temu “: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o zaštiti riba i drugih morskih organizama i kriterijima za utvrđivanje visine naknade za počinjene štete”

Savjetovanje je otvoreno do: 25. 3. 2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na sljedećoj poveznici.

Cilj ovog podzakonskog propisa koji se donosi na temelju članaka 12. i 57. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, br. 62/2017, 14/2019) je stvoriti jedinstveni okvir za zaštitu riba i drugih morskih organizama i naknadu štete počinjene ribama i drugim morskim organizmima, i objediniti odredbe kojima se propisuju teme iz nadležnosti ovog propisa, a koje su trenutno obuhvaćene nizom drugih podzakonskih propisa koji su na snazi i ažurirati ih u odnosu na aktualnu situaciju. Slijedom navedenog, ovim prijedlogom Pravilnika planirano je propisati minimalne referentne veličine za očuvanje određenih vrsta riba i drugih morskih organizama te način njihova mjerenja, lovostaje za pojedine vrste riba i drugih morskih organizama, način utvrđivanja visine naknade štete i jedinični iznos po kilogramu riba i drugih morskih organizama temeljem kojih se utvrđuje visina naknade štete.

Uključite se u novo e-savjetovanje!

Otvoreno je novo savjetovanje na temu “Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru”

Prijedlogom Pravilnika o izmjenama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru predlažu se izmjene kojima je cilj ažuriranje propisa u odnosu na aktualnu situaciju i planirane aktivnosti.

Savjetovanje je otvoreno do: 25. 3. 2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na sljedećoj poveznici.

VAŽNO! Izmijenjeni FLAG natječaji! Natječaji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na najviši iznos potpore po projektu i radi povećanja raspoloživih sredstava

Ovim putem obavještavamo sve prijavitelje na FLAG natječaje u okviru Podmjere 1.1.2. „Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća koja se bave akvakulturom“ (objavljen dana 28.02.2022.), Podmjere 2.2.1. „Potpora aktivnostima pokretanja, razvoja i unapređenja dodatnih sadržaja na FLAG području“ (objavljen dana 28.12.2020. i 3.11.2021.), Podmjere 2.3.1. „Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/pomorske tradicije i baštine ribarstvenog područja FLAG-a“ (objavljen dana 19.11.2021.) i Podmjere 4.2.1.„Potpora za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugih morskih organizama“ (objavljen dana 3.11.2020.) iz LRSR FLAG-a Pinna nobilis da je dana 13. veljače 2023. objavljena izmjena predmetnih FLAG natječaja temeljem Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN 27/19, NN 77/20, NN74/22, NN08/23), čl. 24, st. 10. u dijelu najvišeg iznosa potpore i raspoloživih sredstava FLAG natječaja.

Izmijenjen tekst FLAG natječaja za Podmjeru 1.1.2. (objavljen dana 28.02.2022.) možete pronaći ovdje 

Izmijenjen tekst FLAG natječaja za Podmjeru 2.2.1. (objavljen dana 28.12.2020. i 3.11.2021.) možete pronaći ovdje (28.12.2020.) i ovdje (3.11.2021.)

Izmijenjen tekst FLAG natječaja za Podmjeru 2.3.1. (objavljen dana 19.11.2021.) možete pronaći ovdje

Izmijenjen tekst FLAG natječaja za Podmjeru 4.2.1. (objavljen dana 3.11.2020.) možete pronaći ovdje

VAŽNO! Izmijenjeni FLAG natječaji! Izmjena se odnosi na usklađenje obrazaca za podnošenje Zahtjeva za isplatu zbog uvođenja eura kao službene valute!

Ovim putem obavještavamo sve prijavitelje da su izmijenjeni FLAG natječaji zbog usklađenja obrazaca za podnošenje Zahtjeva za isplatu zbog uvođenja eura kao službene valute. Izmijenjene verzije dokumenata pored naziva imaju oznaku NOVO.

Obavijest o izmjeni zajedno s relevantnom natječajnom dokumentacijom dostupna je u rubrici FLAG natječaji – Zatvoreni natječaji. Zatvorenim FLAG natječajima možete pristupiti ovdje.

VAŽNO! Izmijenjen 3. FLAG natječaj 1. Natječaj za Podmjeru 3.1.1. zbog produljenja krajnjeg roka za završetak provedbe projekata odnosno podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu!

Ovim putem obavještavamo sve prijavitelje na FLAG natječaj u okviru Podmjere 3.1.1. „Potpora za edukativne aktivnosti podizanja ekološke svijesti i uključivanja u čišćenje luka, mora, priobalja i podmorja“ iz LRSR FLAG-a Pinna nobilis da je dana 11. siječnja 2023. objavljena izmjena FLAG natječaja zbog produljenja krajnjeg roka za završetak provedbe projekata odnosno podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Obavijest o izmjeni 3. FLAG natječaja za Podmjeru 3.1.1. „Potpora za edukativne aktivnosti podizanja ekološke svijesti i uključivanja u čišćenje luka, mora, priobalja i podmorja“ zajedno s relevantnom natječajnom dokumentacijom dostupna je ovdje.

FLAG PINNA NOBILIS VAS POZIVA NA RADIONICU!

Pozivamo sve zainteresirane na radionicu „PROVEDBA PROJEKATA ODOBRENIH U OKVIRU FLAG NATJEČAJA IZ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU FLAG-a PINNA NOBILIS 2014.-2020.“
– Važni koraci u provedbi
– Promjene u projektima zbog povećanja iznosa troška radi povećanja cijene materijala i/ili nedostupnosti opreme/dijelova opreme

Radionica će se održati 6.10.2022. u 10:00 sati putem platforme ZOOM.
Poveznica za pristup na radionicu: https://us02web.zoom.us/j/83748708286 

VAŽNO! Objavljen FLAG natječaj za Podmjeru 1.1.1. “Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti”

Dana 27.06.2022. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje 14. FLAG natječaj iz LRSR FLAG-a za Podmjeru 1.1.1. „Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti“.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 28.06.2022. godine do 28.07.2022. godine.
Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Podmjere 1.1.1. iznose 39.807,05 EUR odnosno 300.423,81 HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu: 1.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu: 30.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.

 

Opći cilj FLAG-natječaja: Doprinos LEADER/CLLD pristupu kao osnovi za lokalni razvoj zajednice financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi) 2014. – 2020.

Specifični cilj FLAG-natječaja (strateški cilj SC1 iz LRSR-a): Ojačati konkurentnost i održivost gospodarskih subjekata te poticati mlade na razvoj poduzetničkih inicijativa u sektoru ribarstva, akvakulture i povezanih aktivnosti.

Predmet FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Podmjere 1.1.1. u okviru odobrene LRSR s ciljem jačanja konkurentnosti i održivosti gospodarskih subjekata u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti za nositelje projekata koji imaju sjedište unutar ribarstvenog područja FLAG-a Pinna nobilis.

Cijeli tekst natječaja zajedno s pratećom dokumentacijom možete pronaći ovdje.

VAŽNO! FLAG Pinna nobilis objavljuje izmjene FLAG natječaja!

Dana 24. lipnja 2022. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje izmjene FLAG natječaja za Podmjeru 2.3.1., Podmjeru 4.2.1. i Podmjeru 2.2.1. iz LRSR FLAG-a zbog produljenja krajnjeg roka za završetak provedbe projekata odnosno podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Obavijest o izmjeni 2. FLAG natječaja za Podmjeru 2.3.1. „Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/pomorske tradicije i baštine ribarstvenog područja FLAG-a“ zajedno s relevantnom natječajnom dokumentacijom dostupna je ovdje.

Obavijest o izmjeni 10. FLAG natječaja za Podmjeru 2.3.1. „Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/pomorske tradicije i baštine ribarstvenog područja FLAG-a“ zajedno s relevantnom natječajnom dokumentacijom dostupna je ovdje.

Obavijest o izmjeni 4. FLAG natječaja za Podmjeru 4.2.1. „Potpora za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugih morskih organizama“ zajedno s relevantnom natječajnom dokumentacijom dostupna je ovdje.

Obavijest o izmjeni 9. FLAG natječaja za Podmjeru 2.2.1. „Potpora aktivnostima pokretanja, razvoja i unapređenja dodatnih sadržaja na FLAG području“ zajedno s relevantnom natječajnom dokumentacijom dostupna je ovdje.