Novosti

Objavljen 2. FLAG-natječaj! Podmjera 2.3.1. „Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/pomorske tradicije i baštine ribarstvenog područja FLAG-a“

Dana 23.09.2019. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje 2. FLAG-natječaj iz LRSR FLAG-a za Podmjeru 2.3.1. „Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/pomorske tradicije i baštine ribarstvenog područja FLAG-a“.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 23.10.2019. godine do 25.11.2019. godine.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Podmjere 2.3.1. iznose 270.000,00 EUR odnosno 2.037.690,00 HRK.
Najniži iznos javne potpore po projektu: 6.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu: 60.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.

Sve ostale informacije možete pronaći ovdje.

Objava FLAG-natječaja za očuvanje ribarske/pomorske tradicije i baštine područja FLAG-a Pinna nobilis u sljedećem tjednu!

Dana 19.9.2019. održana je 13. sjednica Upravnog odbora FLAG-a na kojoj se usvojila Odluka o odobrenju teksta, natječajne dokumentacije i potrebnih internih procedura FLAG-natječaja za Podmjeru 2.3.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/pomorske tradicije i baštine ribarstvenog područja FLAG-a. Drugi po redu FLAG-natječaj bit će objavljen početkom sljedećeg tjedna stoga pratite našu web i Fb stranicu!

Na sjednici se donijela i Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Ocjenjivačkog odbora FLAG-a u postupku odabira projekata, Polugodišnjeg izvještaja o radu FLAG-a za razdoblje od 1.1.2019. do 30.6.2019. te je Upravni odbor odobrio pokretanje pripremnih aktivnosti za objavu FLAG-natječaja za Podmjeru 1.2.1. Potpora mladim ribarima za kupnju prvog ribarskog plovila i 4.2.1. Potpora za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugih morskih organizama. Navedeni natječaji bit će objavljeni u I. kvartalu 2020. godine.

Ovim putem također najavljujemo skoru objavu FLAG-natječaja za Podmjeru 3.1.1. Potpora za edukativne aktivnosti podizanja ekološke svijesti i uključivanja u čišćenje luka, mora, priobalja i podmorja koja je planirana za studeni 2019.

FLAG Pinna nobilis i Istarska Batana organizatori stručne radionice za hrvatske FLAG-ove!

Pozivamo zaposlenike, članove i volontere lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu na stručnu radionicu u okviru provedbe LEADER-CLLD mjere OPPR 2014. – 2020. pod nazivom „Provedba lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu – iskustvo u postupcima provedbe Analize 1 i Analize 2 FLAG-natječaja“.

Cilj radionice je ojačati stručne kapacitete FLAG-ova za realizaciju Analize 1 i 2 u okviru provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu.
Radionicu organiziraju FLAG Pinna nobilis i Istarska batana uz stručnu potporu LEADER mreže Hrvatske, a održat će se u petak i subotu, 27. i 28. rujna 2019. u Medulinu.

Poziv s programom radionice i postupkom prijave nalazi se ovdje.

Veselimo se novoj prilici za susret i razmjenu iskustava!

Indikativni plan objave FLAG-natječaja u 2019. godini

Objavljen Indikativni plan objave natječaja FLAG-a Pinna nobilis u 2019.
FLAG Pinna nobilis objavljuje Indikativni plan objave FLAG-natječaja za 2019. godinu te najavljujemo skoru objavu novih natječaja!

U III. kvartalu 2019. godine planiramo objaviti sljedeće natječaje:
1. FLAG-natječaj za dodjelu potpore u okviru Podmjere 2.3.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske tradicije i baštine FLAG-područja
2. FLAG-natječaj za dodjelu potpore u okviru Podmjere 3.1.1. Potpora za edukativne aktivnosti podizanja ekološke svijesti i uključivanja u čišćenje luka, mora, priobalja i podmorja

Pozivamo sve zainteresirane da prate naše web i Facebook stranice na kojima ćemo pravodobno objaviti sve relevantne informacije o natječajima te da započnu s osmišljavanjem projektnih ideja.

Izmijenjen indikativni plan objave LAG-natječaja za 2019. godinu možete pogledati ovdje.

Održane sjednice Upravnog odbora i Skupštine FLAG-a

FLAG Pinna nobilis je dana 12.06.2019. u Bujama održao sjednice Upravnog odbora i Skupštine kao pripremu za objavu sljedeća dva natječaja FLAG-a.
Na sjednici Upravnog odbora su se donosile odluke važne za postupak odabira projekata po objavljenom prvom FLAG-natječaju za Podmjeru 1.1.1. Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti.
Na sjednici Skupštine je usvojena Odluka o izmjeni Lokalne razvojne strategije u ribarstvu Pinna nobilis za razdoblje 2014. – 2020. u cilju što skorije objave daljnjih FLAG-natječaja, a prema interesu lokanih dionika našeg područja. Sukladno izmjenama koje je odobrila Skupština sljedeći FLAG-natječaji koji će biti objavljeni su:
– Podmjera 2.3.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske tradicije i baštine područja
– Podmjera 3.1.1. Potpora za aktivnosti podizanja ekološke svijesti i uključivanja u čišćenje luka, priobalja, mora i podmorja
Izmijenjena strategija je poslana Ministarstvu poljoprivrede, Upravi ribarstva na odobrenje. Po službenom odobrenju bit će javno dostupna na mrežnoj stranici FLAG-a.

FLAG-ovi iz Estonije u posjetu FLAG-u Pinna nobilis

Od dana 23. do 25. svibnja 2019. godine članovi FLAG-ova Lake Peipsi i Lake Võrtsjärv iz Estonije posjetili su FLAG-ove iz Istarske županije kako bi razmijenili znanja i iskustva u provedbi strategija u ribarstvu.

U sklopu posjeta, FLAG Pinna nobilis je dana 24. svibnja 2019. organizirao obilazak ribarske luke u Savudriji u cilju upoznavanja ribarske tradicije našeg FLAG-područja. Sudionici iz Estonije imali su priliku razgledati ribarsku luku i suvremeni način rada na ribarskom brodu.

Članovi udruge Batana salvorina predstavili su sudionicima povijest mjesta i ribarstva, pokazali su tradicionalne ribarske tehnike i alate prilikom razgledavanja Malog muzeju ribarstva te su ih provozali tradicionalnom batanom na vesla sa staklenim dnom.

Na kraju su sudionici otišli do Bašanije u ragledavanje grua, drvene konstrukcije koje su nekada batane držale u zraku i na sigurnom od opasnih valova za vrijeme nevremena.

Fotografije s posjeta možete pogledati u našoj foto galeriji. 

FOR F*LAG BRAČ 2019 – Festival održivog razvoja

U sklopu Festivala održivog razvoja od 09. do 11. svibnja 2019. godine u Supetru na Braču se održala radionica LEADER mreže Hrvatske u suradnji s FLAG-om Brač naziva „Provedba LEADER/CLLD-a u okviru OPPR-a 2014. – 2020. – priprema i provedba FLAG-natječaja“.

Voditeljice radionice bile su Ana Žužić, FLAG-a Pinna nobilis i Dajana Tomišić, LAG Terra liburna.

Cilj trodnevne radionice bio je osnažiti organizacijske i stručne kapacitete FLAG-ova te ponuditi konkretne alate za provedbu postupka odabira projekata na FLAG-razini.

Prvi dan radionice Ana Žužić je detaljno razjasnila ulogu i zadaće tijela i stručne službe FLAG-a u sustavu pripreme natječaja i odabira projekata za implementaciju strategije u ribarstvu. Posebno su istaknuti interni dokumenti koje FLAG-ovi moraju pripremiti u sklopu objave svojih natječaja. Sudionici su raspravljali o području animacije i informiranja javnosti o natječajima imajući u vidu da je FLAG-ovima zabranjeno ispunjavati prijave projekata i sudjelovati u pripremi dokumentacije za projekte koji se sufinanciraju iz strategija u ribarstvu. U drugom dijelu dana se istaknulo postupanje FLAG-a u slučaju sukoba interesa kada je naglašeno da niti jedan član tijela FLAG-a, kao ni FLAG-administrator, ne smiju biti u sukobu interesa. Također, sudionicima je naglašeno da su članovi tijela FLAG-a de facto pravne osobe čije odgovorne osobe za zastupanje također treba promatrati kroz prizmu sukoba interesa.

Drugog dana radionice su sudionici imali priliku pregledati natječajnu dokumentaciju prvih objavljenih FLAG-natječaja u Hrvatskoj, FLAG-ova Pinna nobilis i Istarska batana. Nakon toga je Dajana Tomišić sudionicima pojasnila svaku fazu postupka odabira projekata te pokazala postupak od kreiranja i slaganja prijavnog dosjea prijavitelja, preko primjerka naloga osobe odgovorne za zastupanje FLAG-a i baze podataka, pa sve do primjerka zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak, odluka koje donosi tijelo FLAG-a nadležno za odabir/odbijanje projekata i konačne rang-liste. U drugom dijelu radionice sudionicima su dane osnovne upute o oblikovanju natječaja za infrastrukturne projekte u smislu traženja odgovarajuće dokumentacije kojom će nositelji projekta potkrijepiti vlastitu investiciju.

Zadnji dan radionice bio je rezerviran za terenski obilazak FLAG-a Brač. Posjetili smo Dol, eko etno selo i Kaštil Gospodnetić gdje smo kušali domaći kruh i namaze od maslina. Potom smo se uputili prema Vidovoj gori, najvišem vrhu Brača, kako bi smo malo uživali u pogledu na susjedni F*LAG Škoji.