Novosti

VAŽNO! Produljenje krajnjeg roka za podnošenje prijava projekata u okviru FLAG natječaja za Podmjeru 4.2.1.!

Ovim putem obavještavamo sve potencijalne prijavitelje na FLAG natječaj u okviru Podmjere 4.2.1. „Potpora za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugih morskih organizama“ iz LRSR FLAG-a Pinna nobilis da je dana 15.01.2021. objavljena izmjena FLAG natječaja u dijelu produženja krajnjeg roka za podnošenje prijava projekata.

Krajnji rok za podnošenje prijava projekata u okviru FLAG natječaja za Podmjeru 4.2.1. je 12.02.2021. Obavijest o izmjeni FLAG natječaja zajedno s relevantnom natječajnom dokumentacijom dostupna je ovdje.

POZIV NA PREDSTAVLJANJE FLAG NATJEČAJA ZA PODMJERE 1.1.1. I 2.2.1.!

Pozivamo sve zainteresirane na predstavljanje FLAG natječaja za Podmjeru 1.1.1. “ULAGANJE U JAČANJE KONKURENTNOSTI MIKRO, MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA U SEKTORU RIBARSTVA I POVEZANIH AKTIVNOSTI” i Podmjeru 2.1.1. “POTPORA AKTIVNOSTIMA POKRETANJA, RAZVOJA I UNAPREĐENJA DODATNIH SADRŽAJA NA FLAG PODRUČJU” koje će se održati putem platforme ZOOM u sljedećim terminima:

  • 12.01.2021. u 10:00 i u 17:00 sati
  • 14.01.2021. u 13:00 sati

POVEZNICA ZA PRISTUP NA RADIONICU:

 

VAŽNO! Objavljen FLAG natječaj za Podmjeru 2.2.1. Potpora aktivnostima pokretanja, razvoja i unapređenja dodatnih sadržaja na FLAG području

Dana 28.12.2020. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje 6. FLAG natječaj iz LRSR FLAG-a za Podmjeru 2.2.1. „Potpora aktivnostima pokretanja, razvoja i unapređenja dodatnih sadržaja na FLAG području“.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 19.01.2021. godine do 26.02.2021. godine.
Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Podmjere 2.2.1. iznose 440.000,00 EUR odnosno 3.320.680,00 HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu: 1.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu: 100.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.

 

Opći cilj FLAG-natječaja: Doprinos LEADER/CLLD pristupu kao osnovi za lokalni razvoj zajednice financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi) 2014. – 2020.

Specifični cilj FLAG natječaja (strateški cilj SC2 iz LRSR-a): Osigurati diversifikaciju ponude kroz ulaganja u sinergiju ribarstva i turizma, te očuvanja ribarske/pomorske tradicije i baštine u svrhu jačanja prepoznatljivosti FLAG područja.

Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Podmjere 2.2.1. u okviru odobrene LRSR s ciljem osiguravanja diversifikacije ponude kroz ulaganja u sinergiju ribarstva i turizma za Nositelje projekta i Partnere (ako je primjenjivo) koji imaju sjedište/podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a Pinna nobilis.
Svrha FLAG natječaja je dodjela potpore za ulaganje u pokretanje, razvoj i unapređenja dodatnih sadržaja na području FLAG-a, koji će doprinijeti produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji. Pod dodatnim sadržajima se podrazumijevanju ronjenje, istraživanje potopljenih brodova, tematske staze u moru i na kopnu, učenje turista o vrstama riba i tradicionalnom načinu ribarenja specifičnom za FLAG područje, prenamjena ribarskog plovila u turističke i edukativne svrhe i drugo.

Cijeli tekst natječaja i prateću dokumentaciju možete pronaći ovdje. 

VAŽNO! Objavljen FLAG natječaj za Podmjeru 1.1.1. Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti

Dana 28.12.2020. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje 5. FLAG natječaj iz LRSR FLAG-a za Podmjeru 1.1.1. „Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti“.
Rok za podnošenje prijava počinje teći od 19.01.2021. godine do 26.02.2021. godine.
Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Podmjere 1.1.1. iznose 80.000,00 EUR odnosno 603.760,00 HRK.
Najniži iznos javne potpore po projektu: 1.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu: 20.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.

 

Opći cilj FLAG-natječaja: Doprinos LEADER/CLLD pristupu kao osnovi za lokalni razvoj zajednice financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi) 2014. – 2020.
Specifični cilj FLAG-natječaja (strateški cilj SC1 iz LRSR-a): Ojačati konkurentnost i održivost gospodarskih subjekata te poticati mlade na razvoj poduzetničkih inicijativa u sektoru ribarstva, akvakulture i povezanih aktivnosti.

Predmet FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Podmjere 1.1.1. u okviru odobrene LRSR s ciljem jačanja konkurentnosti i održivosti gospodarskih subjekata u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti za nositelje projekata koji imaju sjedište unutar ribarstvenog područja FLAG-a Pinna nobilis.

Cijeli tekst natječaja zajedno s pratećom dokumentacijom možete pronaći ovdje.

VAŽNO! Produljenje krajnjeg roka za podnošenje prijava projekata u okviru FLAG natječaja za Podmjeru 4.2.1.!

Ovim putem obavještavamo sve potencijalne prijavitelje na FLAG natječaj u okviru Podmjere 4.2.1. „Potpora za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugih morskih organizama“ iz LRSR FLAG-a Pinna nobilis da je dana 14.12.2020. objavljena izmjena FLAG natječaja u dijelu produženja krajnjeg roka za podnošenje prijava projekata.

Krajnji rok za podnošenje prijava projekata u okviru FLAG natječaja za Podmjeru 4.2.1. je 20.01.2021. Obavijest o izmjeni FLAG natječaja zajedno s relevantnom natječajnom dokumentacijom dostupna je ovdje.

Predstavljanje FLAG-natječaja za podmjeru 4.2.1.!

Pozivamo vas da sudjelujete na predstavljanju FLAG-natječaja za podmjeru 4.2.1. koje će se održati 12. i 17.11.2020. ONLINE putem ZOOM-a.

POVEZNICA ZA REGISTRACIJU NA RADIONICU:
o Dana 12.11.2020. U 11:00 sati: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAvde-grj8oH9NBfkrsobP_PFcWKmzzHux-
o Dana 12.11.2020. U 17:00 sati: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAsdeisrzorG916b1eqVSbwaK8RmdDZ0Bnd
o Dana 17.11.2020. U 12:30 sati: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMrdu2qqT4uG9zWgwt405axhcBzSzLS5aBa

Objavljen 4. FLAG natječaj za Podmjeru 4.2.1. „Potpora za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugih morskih organizama“

Dana 03.11.2020. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje 4. FLAG natječaj iz LRSR FLAG-a za Podmjeru 4.2.1. „Potpora za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugih morskih organizama“.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 23.11.2020. godine do 28.12.2020. godine.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Podmjere 4.2.1. iznose 220.316,37 EUR odnosno 1.662.727,64 HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu: 2.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu: 50.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.

Sve detaljne informacije o FLAG-natječaju možete pronaći ovdje.

Uključite se u e-Savjetovanje!

Otvorena su dva e-Savjetovanja s javnošću:

1. Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – (samo)izolacija COVID-19“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama.
Uključite se putem poveznice.

2. Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – (samo)izolacija COVID-19“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama.
Uključite se putem poveznice.

OBJAVLJENI NOVI PRAVILNICI ZA PROVEDBU MJERE I.8. „ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST“ I MJERE I.20. „ENERGETSKA UČINKOVITOST I UBLAŽAVANJE KLIMATSKIH PROMJENA“

Dana 7. rujna 2020., Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za ribarstvo, objavili su obavijest kojom se obavještavaju zainteresirani korisnici da su u „Narodnim novinama“ broj 99/20 objavljeni novi Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“ te novi Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.20. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena“.

Predmetnim Pravilnicima definirani su uvjeti i kriteriji za dodjelu potpore, i to:

za mjeru I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“ : predmet potpore su ulaganja u ribarska plovila s ciljem poboljšanja sigurnosnih, zdravstvenih, higijenskih i radnih uvjeta. Korisnici potpore na temelju ovog Pravilnika su vlasnici ribarskih plovila ili ovlaštenici povlastice za ribolov uz suglasnost vlasnika ribarskog plovila za koje je ta povlastica izdana.
za mjeru I.20. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena“:  predmet potpore su ulaganja i aktivnosti u svrhu ublažavanja učinaka klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila. Korisnici potpore na temelju ovoga Pravilnika su vlasnici ribarskih plovila, odnosno vlasnici važeće povlastice.

Pravilnici će se provoditi putem natječaja kojima se definira način i rokovi podnošenja zahtjeva, razdoblje prihvatljivosti troškova te iznos javne potpore koji se može ostvariti.

Pravilnik za mjeru I.8. se može pronaći ovdje  te za mjeru I.20. ovdje, a na istim poveznicama će po objavi biti dostupni i natječaji, obrasci i druga pripadajuća dokumentacija.