Novosti

ZNANSTVENI MONITORING RIBARSKIH PLOVILA U 2023. GODINI

Dragi naši ribari,

Ovim Vas putem želimo obavijestiti kako je 17. 5. 2023.g. objavljen „Pravilnik o uvjetima i načinu rada ovlaštenih promatrača u ribarstvu“ (NN 52/23) kojeg možete pronaći na web-stranici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_05_52_875.html. Ovim pravilnikom određeni su uvjeti i način rada ovlaštenih promatrača u ribarstvu te obaveze zapovjednika, odnosno kapetana plovila.

Na temelju kriterija ovog pravilnika sastavljen je Popis ribarskih plovila za znanstveni monitoring 2023.g. kojeg možete pročitati na stranicama ministarstva https://podaci.ribarstvo.hr/files/Popis-ribarskih-plovila-za-znanstveni-monitoring-2023.pdf. Osim plovila navedenih u popisu, dužna su sudjelovati i slijedeća plovila:

 1. Plovila sa Odobrenjem za obavljanje gospodarskog ribolova jegulja
 2. Plovila koja sudjeluju na natjecanjima u sportskom ribolovu na moru u lovu na veliku ribu prema kalendaru natjecanja Hrvatskog saveza za sportski ribolov
 3. Plovila koja sudjeluju u rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka plavoperajne tune

Dodatne informacije možete pronaći na stranici https://podaci.ribarstvo.hr/files/Letak-Znanstveni-promatraci-u-ribarstvu.pdf, a za dodatna pojašnjena i upute stoje vam na raspolaganju zaposlenici Uprave ribarstva i Instituta za oceanografiju i ribarstvo.

PREDSTAVLJANJE PROJEKTA “Čudesna morska ISTRAživanja”

Sa zadovoljstvom predstavljamo rezultate projekta „Čudesna morska ISTRAživanja“ čiji je nositelj bio Muzej Grada Umaga, sufinanciran od strane FLAG-a Pinna nobilis. 

U Zambratiji, pored Umaga, sasvim slučajno je otkriven nevjerojatan djelić povijesti – najstariji šivani brod na Mediteranu, koji je ležao u luci, na svega par metara dubine, oko 3000 godina. Datira iz brončanog doba, između posljednje četvrtine 12 st.pr.Kr. i 8 st.pr.Kr. Općepoznato je da živimo u svijetu u kojem je ribolov važan dio svakodnevnog života, a ovaj brod je dokaz kako je ribolov važan već tisućljećima. Šivani brod svojim je dizajnom omogućavao ribarima te zajednicama koje su živjele uz more izrazito vrijedan izvor hrane, dok je njegova struktura jamčila ribarima da se sigurno otisnu dalje na pučinu. Nevjerojatno je zamisliti kako su se upravo ovakvi šivani brodovi koristili, no zahvaljujući majstorima zanata koji su ga mogli zašiti i ribarima koji su priskrbljivali hranu, on je uvelike oblikovao ribarsku (i opću) kulturu i tradiciju ovog područja u prošlosti sve do današnjeg dana.

Nemojte propustiti ovu priliku da se povežete s našom pomorskom baštinom i svjedočite ribarskoj svakodnevici naših predaka. Pozivamo vas da posjetite Muzej Grada Umaga i zaronite u bogatu povijest ovog broda i ribarske kulture ovog područja, bilo da želite saznati nešto više o ribarskim praksama tog vremena ili samo diviti se dizajnu broda koji je preživio utjecaj vremena na nj, na vama je!

ZAPOŠLJAVAMO! Otvoren je natječaj za radno mjesto STRUČNI SURADNIK ZA PROVEDBU CLLD-A U RIBARSTVU – PRODULJENJE ROKA ZA PRIJAVU

TRAŽIMO: 1 izvršitelja na određeno vrijeme s mogućnošću produljenja na neodređeno, s probnim rokom od 3 mjeseca

Mjesto rada: Novigrad

Natječaj je otvoren do 20.04.2023. – NOVI ROK ZA PRIJAVU JE 26.04.2023.

 

Cijeli natječaj možete pogledati na sljedećoj poveznici.


Radno mjesto Stručni suradnik za provedbu CLLD-a u ribarstvu uključuje sljedeće radne zadatke:

 

– Sudjelovanje u pripremi i objavi FLAG natječaja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG a (u daljnjem tekstu: LRSR).

– Provođenje animacijskih aktivnosti za lokalne dionike koji su zainteresirani za prijavu na FLAG natječaje.

– Sudjelovanje u postupku odabira projekata na FLAG razini (stvaranje prijavnog dosjea, formiranje inicijalne rang-liste te ažuriranje iste, administrativna kontrola prijava projekata te, po potrebi, ocjenjivanje istih, suradnja s nadležnim institucijama u svezi odabira projekata i dodjele potpore, vođenje odgovarajućih baza podataka i drugo).

– Praćenje provedbe odabranih projekata na FLAG razini kroz administrativnu provjeru Zahtjeva za isplatu, posjete projektu i drugo.

– Pripremanje projektne dokumentacije za dobivanje bespovratnih sredstava za projekte FLAG-a.

– Provođenje i izvještavanje redovnog rada FLAG-a prema nadležnim institucijama.

– Praćenje ribarstvene politike i pravne stečevine Europske unije i Republike Hrvatske u okvirima djelokruga rada FLAG-a.

– Sudjelovanje na lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim edukativnim modulima sukladno potrebama, mogućnostima i interesima FLAG-a.

– Obavljanje i drugih poslova u skladu sa Statutom te u dogovoru s Voditeljem i Upravnim odborom FLAG-a.


Uvjeti koje kandidati moraju zadovoljiti

 1. Završen diplomski sveučilišni studij ili poslijediplomski specijalistički sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih ili tehničkih ili bioloških znanosti.
 2. Aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.
 3. Poznavanje rada na računalu (Microsoft Office, internet, mail).
 4. Položen vozački ispit B kategorije.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti

 1. Životopis u Europass formatu (u originalu, potpisan od strane kandidata).
 2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice).
 3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome).
 4. Dokaz o odgovarajućem stručnom i radnom iskustvu (elektronički zapis/potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
 5. Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (presliku vozačke dozvole).

Uz obveznu dokumentaciju kandidati mogu priložiti i ostalu dokumentaciju kao dokaz dodatnih znanja/osposobljenosti/iskustva.


Način dostave prijave i sve potrebne dokumentacije na Natječaj

Prijave na Natječaj podnose se do 20.04.2023. u 23:59 na adresu elektroničke pošte info@flag-pinnanobilis.hr.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

U slučaju potrebe za dodatnim objašnjenjima možete se obratiti putem elektroničke pošte na adresu info@flag-pinnanobilis.hr ili na telefon 052 669 245.

Izrazi koji se upotrebljavaju u ovom tekstu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu, neutralni su i jednako obuhvaćaju i muški i ženski rod.

e-savjetovanje – privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti!

Uključite se u nova e-savjetovanja!

Otvorena su nova savjetovanja na temu:

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama u 2022. godini

Savjetovanje je otvoreno do: 12. 4. 2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na sljedećoj poveznici.

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi mjere I.9 „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj/veljaču 2023. godine

Savjetovanje je otvoreno do: 12. 4. 2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na sljedećoj poveznici.

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama u 2021. i 2022. godini

Savjetovanje je otvoreno do: 12. 4. 2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na sljedećoj poveznici.

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama u 2021. i 2022. godini

Savjetovanje je otvoreno do: 12. 4. 2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na sljedećoj poveznici.

Uključite se u novo e-savjetovanje!

Otvoreno je novo savjetovanje na temu “: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o zaštiti riba i drugih morskih organizama i kriterijima za utvrđivanje visine naknade za počinjene štete”

Savjetovanje je otvoreno do: 25. 3. 2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na sljedećoj poveznici.

Cilj ovog podzakonskog propisa koji se donosi na temelju članaka 12. i 57. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, br. 62/2017, 14/2019) je stvoriti jedinstveni okvir za zaštitu riba i drugih morskih organizama i naknadu štete počinjene ribama i drugim morskim organizmima, i objediniti odredbe kojima se propisuju teme iz nadležnosti ovog propisa, a koje su trenutno obuhvaćene nizom drugih podzakonskih propisa koji su na snazi i ažurirati ih u odnosu na aktualnu situaciju. Slijedom navedenog, ovim prijedlogom Pravilnika planirano je propisati minimalne referentne veličine za očuvanje određenih vrsta riba i drugih morskih organizama te način njihova mjerenja, lovostaje za pojedine vrste riba i drugih morskih organizama, način utvrđivanja visine naknade štete i jedinični iznos po kilogramu riba i drugih morskih organizama temeljem kojih se utvrđuje visina naknade štete.

Uključite se u novo e-savjetovanje!

Otvoreno je novo savjetovanje na temu “Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru”

Prijedlogom Pravilnika o izmjenama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru predlažu se izmjene kojima je cilj ažuriranje propisa u odnosu na aktualnu situaciju i planirane aktivnosti.

Savjetovanje je otvoreno do: 25. 3. 2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na sljedećoj poveznici.

VAŽNO! Izmijenjeni FLAG natječaji! Natječaji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na najviši iznos potpore po projektu i radi povećanja raspoloživih sredstava

Ovim putem obavještavamo sve prijavitelje na FLAG natječaje u okviru Podmjere 1.1.2. „Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća koja se bave akvakulturom“ (objavljen dana 28.02.2022.), Podmjere 2.2.1. „Potpora aktivnostima pokretanja, razvoja i unapređenja dodatnih sadržaja na FLAG području“ (objavljen dana 28.12.2020. i 3.11.2021.), Podmjere 2.3.1. „Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/pomorske tradicije i baštine ribarstvenog područja FLAG-a“ (objavljen dana 19.11.2021.) i Podmjere 4.2.1.„Potpora za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugih morskih organizama“ (objavljen dana 3.11.2020.) iz LRSR FLAG-a Pinna nobilis da je dana 13. veljače 2023. objavljena izmjena predmetnih FLAG natječaja temeljem Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN 27/19, NN 77/20, NN74/22, NN08/23), čl. 24, st. 10. u dijelu najvišeg iznosa potpore i raspoloživih sredstava FLAG natječaja.

Izmijenjen tekst FLAG natječaja za Podmjeru 1.1.2. (objavljen dana 28.02.2022.) možete pronaći ovdje 

Izmijenjen tekst FLAG natječaja za Podmjeru 2.2.1. (objavljen dana 28.12.2020. i 3.11.2021.) možete pronaći ovdje (28.12.2020.) i ovdje (3.11.2021.)

Izmijenjen tekst FLAG natječaja za Podmjeru 2.3.1. (objavljen dana 19.11.2021.) možete pronaći ovdje

Izmijenjen tekst FLAG natječaja za Podmjeru 4.2.1. (objavljen dana 3.11.2020.) možete pronaći ovdje

VAŽNO! Izmijenjeni FLAG natječaji! Izmjena se odnosi na usklađenje obrazaca za podnošenje Zahtjeva za isplatu zbog uvođenja eura kao službene valute!

Ovim putem obavještavamo sve prijavitelje da su izmijenjeni FLAG natječaji zbog usklađenja obrazaca za podnošenje Zahtjeva za isplatu zbog uvođenja eura kao službene valute. Izmijenjene verzije dokumenata pored naziva imaju oznaku NOVO.

Obavijest o izmjeni zajedno s relevantnom natječajnom dokumentacijom dostupna je u rubrici FLAG natječaji – Zatvoreni natječaji. Zatvorenim FLAG natječajima možete pristupiti ovdje.