Novosti

VAŽNO! Objavljen 12. FLAG natječaj za Podmjeru 3.1.1. „Potpora za edukativne aktivnosti podizanja ekološke svijesti i uključivanja u čišćenje luka, mora, priobalja i podmorja“

Dana 06.04.2022. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje 12. FLAG natječaj iz LRSR FLAG-a za Podmjeru 3.1.1. „Potpora za edukativne aktivnosti podizanja ekološke svijesti i uključivanja u čišćenje luka, mora, priobalja i podmorja“.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 12.04.2022. godine do 13.05.2022. godine.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Podmjere 3.1.1. iznose 30.000,00 EUR odnosno 226.410,00 HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu: 1.500,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu: 30.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.

Sve detaljne informacije o FLAG-natječaju možete pogledati ovdje.

VAŽNO! Izmijenjen FLAG natječaj za Podmjeru 2.3.1. u dijelu raspoloživih sredstava FLAG natječaja!

Ovim putem obavještavamo sve prijavitelje na FLAG natječaj u okviru Podmjere 2.3.1. „Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/pomorske tradicije i baštine ribarstvenog područja FLAG-a“ iz LRSR FLAG-a Pinna nobilis da je dana 24. ožujka 2022. objavljena izmjena FLAG natječaja u dijelu raspoloživih sredstava FLAG natječaja.

Raspoloživa sredstva za predmetni FLAG natječaj mijenjaju se sa 57.192,52 EUR, odnosno 431.631,95 HRK, na 64.606,50 EUR, odnosno, 487.585,26 HRK. Obavijest o izmjeni FLAG natječaja zajedno s relevantnom natječajnom dokumentacijom dostupna je ovdje.

VAŽNO! Izmijenjen FLAG natječaj za Podmjeru 2.2.1. u dijelu raspoloživih sredstava FLAG natječaja!

Ovim putem obavještavamo sve prijavitelje na FLAG natječaj u okviru Podmjere 2.2.1. „Potpora aktivnostima pokretanja, razvoja i unapređenja dodatnih sadržaja na FLAG području“ iz LRSR FLAG-a Pinna nobilis da je dana 28.02.2022. objavljena izmjena FLAG natječaja u dijelu raspoloživih sredstava FLAG natječaja.

Raspoloživa sredstva za predmetni FLAG natječaj mijenjaju se sa 105.774,15 EUR, odnosno, 798.277,51 HRK, na 152.905,13 EUR, odnosno, 1.153.975,00 HRK. Obavijest o izmjeni FLAG natječaja zajedno s relevantnom natječajnom dokumentacijom dostupna je ovdje.

VAŽNO! Objavljen FLAG natječaj za Podmjeru 1.1.2. Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća koja se bave akvakulturom

Dana 28.02.2022. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje 11. FLAG natječaj iz LRSR FLAG-a za Podmjeru 1.1.2. „Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća koja se bave akvakulturom“.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 04.03.2022. godine do 06.04.2022. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje projekata u okviru Podmjere 1.1.2. na ovom FLAG-natječaju iznosi 76.533,29 EUR u protuvrijednosti u HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu: 6.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu: 40.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.

 

Opći cilj FLAG-natječaja: Doprinos LEADER pristupu kao osnovi za lokalni razvoj zajednice financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi) 2014. – 2020.

Specifični cilj FLAG-natječaja: Ojačati konkurentnost i održivost gospodarskih subjekata te poticati mlade na razvoj poduzetničkih inicijativa u sektoru ribarstva, akvakulture i povezanih aktivnosti.

Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Podmjere 1.1.2. u okviru odobrene LRSR s ciljem jačanja konkurentnosti i održivosti gospodarskih subjekata koji se bave akvakulturom za nositelje projekata koji imaju sjedište unutar ribarstvenog područja FLAG-a „Pinna nobilis“.

Cijeli tekst natječaja zajedno s pratećom dokumentacijom možete pronaći ovdje. 

UPITNIK O ZADOVOLJSTVU KORISNIKA

 

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, kao Upravljačko tijelo u provedbi EU fondova namijenjenih ribarstvu, poziva sve korisnike i potencijalne korisnike da ispune KRATKI UPITNIK o zadovoljstvu radom Upravljačkog tijela u provedbi mjera potpore Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. godine.

Upitnik je anoniman, a ispuniti ga možete ovdje.

Dionicima iz sektora turizma i ugostiteljstva!

USPOSTAVLJENA JE ONLINE B2B PLATFORMA!

S ciljem razvoja održivog, inovativnog i otpornog turizma u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, Hrvatska gospodarska komora i Ministarstvo turizma i sporta, uspostavili su online B2B platformu koja pruža mogućnost spajanja investitora i dobavljača iz sektora turizma i ugostiteljstva.

Platforma je pokrenuta kao pomoćni alat poduzetnicima u sklopu pripreme korištenja sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti – Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma. Kroz Mehanizam oporavka i otpornosti EU za turizam Republici Hrvatskoj je odobreno 2,2 milijarde kuna te se raspis poziva očekuje u 3. kvartalu 2022 godine.

Registracijom na B2B platformu pruža Vam se prilika za prezentaciju svojih proizvoda i usluga te za organiziranje sastanaka s potencijalnim prijaviteljima, odnosno, onim tvrtkama koje traže proizvode i usluge za svoj projekt. Detektirano je 5 glavnih područja proizvoda/usluga i to kako slijedi:

  1. USLUGE

o            Projektno-tehnička dokumentacija

o            Dokumentacija za korištenje obnovljivih izvora energije

o            Provedba energetskog pregleda te izrada energetskog certifikata

o            Promocija, marketing i branding projekta

o            Konzultantske usluge

o            Edukacija djelatnika

o            Ostalo

 

  1. GRAĐEVISNKI RADOVI

o            Izgradnja, obnova i/ili rekonstrukcija objekta

o            Pripremni zemljani radovi te uklanjanje postojećih objekata

o            Hortikulturno uređenje vanjskog prostora

o            Ostalo

 

  1. OPREMANJE OBJEKATA

o            Namještaj

o            Oprema

o            Opremanje vanjskog prostora

o            Informatičko-komunikacijska oprema i rješenja (hardver)

o            Ostalo

 

  1. DIGITALNA TRANZICIJA

o            Digitalizacija poslovnih procesa

o            Digitalna rješenja usmjerena na ublažavanje ili prilagodbu klimatskim promjenama

o            Digitalna rješenja usmjerena na razvoj turističkog proizvoda/usluge

o            Ostalo

 

  1. ZELENA TRANZICIJA

o            Energetska učinkovitost (toplinska izolacija, en. učinkovita vrsta ostakljenja…)

o            Postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora

o            Rješenja vezana uz kružno gospodarstvo

o            Rješenja vezana uz održivu mobilnost

o            Ostalo

 

Registracija na platformu B2B ovdje.

VAŽNO! Objavljen FLAG natječaj za Podmjeru 2.3.1. „Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/pomorske tradicije i baštine ribarstvenog područja FLAG-a“

Dana 19.11.2021. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje 10. FLAG natječaj iz LRSR FLAG-a za Podmjeru 2.3.1. „Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/pomorske tradicije i baštine ribarstvenog područja FLAG-a“.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 26.11.2021. godine do 28.12.2021. godine.
Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Podmjere 2.3.1. iznose 57.192,52 EUR odnosno 431.631,95 HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu: 6.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu: 40.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.

 

Opći cilj FLAG-natječaja: Doprinos LEADER pristupu kao osnovi za lokalni razvoj zajednice financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi) 2014. – 2020.

Specifični cilj FLAG-natječaja (strateški cilj SC2 iz LRSR-a): Osigurati diversifikaciju ponude kroz ulaganja u sinergiju ribarstva i turizma te u očuvanje ribarske/pomorske tradicije i baštine u svrhu jačanja prepoznatljivosti FLAG-područja.

Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Podmjere 2.3.1. u okviru odobrene LRSR s ciljem očuvanja ribarske tradicije i baštine u svrhu jačanja prepoznatljivosti FLAG područja za Nositelje projekta i Partnere (ako je primjenjivo) koji imaju sjedište/podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a Pinna nobilis.

Svrha FLAG natječaja je dodjela potpore za ulaganja u aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske tradicije i baštine ribarstvenog područja i to izradu promotivnih brošura, letaka, info ploča, promocije putem internetskih stranica i sl. Potpora je namijenjena i održavanju adekvatnih manifestacija/sajmova/fešti, natjecanja i drugih sličnih aktivnosti koji će za rezultat imati promociju ribarske tradicije i baštine.

Cijeli tekst natječaja i prateću dokumentaciju možete pronaći ovdje.

VAŽNO! Produženje krajnjeg roka za podnošenje prijava projekata u okviru FLAG natječaja za Podmjeru 1.1.1.!

Ovim putem obavještavamo sve potencijalne prijavitelje na FLAG natječaj u okviru Podmjere 1.1.1. „Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti“ iz LRSR FLAG-a Pinna nobilis da je dana 15.11.2021. objavljena izmjena FLAG natječaja u dijelu produženja krajnjeg roka za podnošenje prijava projekata.

Krajnji rok za podnošenje prijava projekata u okviru FLAG natječaja za Podmjeru 1.1.1. je 30.11.2021. Obavijest o izmjeni FLAG natječaja zajedno s relevantnom natječajnom dokumentacijom dostupna je ovdje.

VAŽNO! Objavljen FLAG natječaj za Podmjeru 2.2.1. Potpora aktivnostima pokretanja, razvoja i unapređenja dodatnih sadržaja na FLAG području

Dana 03.11.2021. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje 9. FLAG natječaj iz LRSR FLAG-a za Podmjeru 2.2.1. „Potpora aktivnostima pokretanja, razvoja i unapređenja dodatnih sadržaja na FLAG području“.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 04.11.2021. godine do 06.12.2021. godine.
Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Podmjere 2.2.1. iznose 105.774,15 EUR odnosno 798.277,51 HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu: 1.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu: 100.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.

 

Opći cilj FLAG-natječaja: Doprinos LEADER/CLLD pristupu kao osnovi za lokalni razvoj zajednice financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi) 2014. – 2020.

Specifični cilj FLAG natječaja (strateški cilj SC2 iz LRSR-a): Osigurati diversifikaciju ponude kroz ulaganja u sinergiju ribarstva i turizma, te očuvanja ribarske/pomorske tradicije i baštine u svrhu jačanja prepoznatljivosti FLAG područja.

Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Podmjere 2.2.1. u okviru odobrene LRSR s ciljem osiguravanja diversifikacije ponude kroz ulaganja u sinergiju ribarstva i turizma za Nositelje projekta i Partnere (ako je primjenjivo) koji imaju sjedište/podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a Pinna nobilis.
Svrha FLAG natječaja je dodjela potpore za ulaganje u pokretanje, razvoj i unapređenja dodatnih sadržaja na području FLAG-a, koji će doprinijeti produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji. Pod dodatnim sadržajima se podrazumijevanju ronjenje, istraživanje potopljenih brodova, tematske staze u moru i na kopnu, učenje turista o vrstama riba i tradicionalnom načinu ribarenja specifičnom za FLAG područje, prenamjena ribarskog plovila u turističke i edukativne svrhe i drugo.

Cijeli tekst natječaja i prateću dokumentaciju možete pronaći ovdje.