Novosti

OBAVIJEST! Mjera I.21. za zamjenu motora – produljenje krajnjeg roka za dostavu zahtjeva za isplatu

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za ribarstvo, 4. rujna 2020., objavilo je obavijest kojom se zainteresirani obavještavaju da je u „Narodnim novinama“ broj 98/20 objavljena izmjena Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere I.21. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora“.

Predmetnom izmjenom produljen je krajnji rok za dostavu zahtjeva za isplatu za Natječaj iz 2019. godine te je umjesto 1. listopada 2020. godine novi krajnji rok 1. ožujka 2021. godine.

Natječaj iz 2019. u okviru mjere I.21. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora“ može se pronaći ovdje.

Izmjena Natječaja može se pronaći ovdje.

Uključite se u stvaranje baze projekata vezanih uz ribarstvo!

Ministarstvo poljoprivrede započelo je proces izrade strateških dokumenata koji će biti osnova za financiranje projekata i programa u sektorima iz svog djelokruga. U završnoj fazi izrade su nacionalne strategije razvoja poljoprivrede i akvakulture, a za slijedeće programsko razdoblje priprema se Strateški plan za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike te Operativni program za provedbu Zajedničke ribarstvene politike.

S ciljem što kvalitetnije pripreme programskih dokumenata, strategija i planova te mogućnosti planiranja konkretnih mjera koje će u narednom periodu imati mogućnost prijave za financiranje iz EU fondova (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Europski fond za jamstva u poljoprivredi, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, Mehanizam za oporavak i otpornost) i nacionalnog proračuna, molimo sve zainteresirane strane da se popunjavanjem upitnika uključe u stvaranje baze projekata vezanih uz poljoprivredu, ribarstvo, ali i ruralni prostor općenito.

Predviđena baza projekata bit će osnova za daljnje planiranje i kreiranje mjera usmjerenih ispunjavanju ciljeva definiranih strateškim dokumentima, između ostalog i vezanih uz ublažavanje posljedica pandemije COVID-19, odnosno stvaranja gospodarstva otpornijeg na posljedice kriznih situacija.

Prijedloge projekata moguće je prijaviti putem Google obrasca, a najkasnije do 30. rujna 2020. godine.

Objavljen je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa Business Development and Innovation Croatia

Objavljen je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa Business Development and Innovation Croatia, financiranim iz norveškog financijskog mehanizma za programsko razdoblje 2014. – 2021. Ukupan iznos raspoloživih sredstva unutar natječaja je 19.064.148 eura, a tim će se sredstvima hrvatskim tvrtkama sufinancirati projekti iz područja inovacija zelene industrije i plavog rasta (Green Industry Innovation i Blue Growth), koja su definirana kao glavna fokus-područja Programa.

Rok za podnošenje prijava je 15. studeni 2020. do 14 sati.

Objavljeni natječaj, upute o dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz prijavu projekta na natječaj, kao i dokumentacija sa svim relevantnim informacijama vezanim za provedbu natječaja, dostupni su na službenoj stranici Programa.

Uključite se u e-Savjetovanje!

Otvoreno je novo e-Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2020. godine. Savjetovanju je moguće pristupiti na sljedećoj poveznici.

Održana je izborna sjednica Skupštine

Dana 18. kolovoza 2020. godine u Pučkom otvorenom učilištu Ante Babić je održana Izborna sjednica Skupštine FLAG-a. Skupština je birala članove Upravnog odbora. Izabrani su relevantni predstavnici različitih socio-ekonomskih interesnih skupina kako slijedi:

1. Predstavnici civilne interesne skupine:

a) Danilo Latin, Udruga “Savudrijska batana”, Predsjednik
b) Mariela Radin, Sportsko ribolovni klub Erik Radin, Dopredsjednica

2. Predstavnici javne interesne skupine:

a) Dalibor Vošten, Grad Novigrad – Cittanova, član
b) Barbara Kristofić – Brenčić, Grad Umag – Umago, članica

3. Predstavnici gospodarske interesne skupine:

a) Zvonimir Vedo, Obrt za morski ribolov Vedo, član
b) Emanuela Veličković, Trgovačko ribolovni zajednički obrt Nautilus, članica
c) Mauro Ossich, DECIMO MERIDIANO d.o.o., član

Čestitamo svima!

Predstavljen Nacrt Strategije razvoja hrvatske poljoprivrede i akvakulture za razdoblje od 2020.-2030.

U Poreču je 24.lipnja 2020. predstavništvo Ministarstva poljoprivrede RH, predvođeno ministricom Marijom Vučković, zainteresiranoj javnosti predstavilo Nacrt Strategije za razvoj poljoprivrede i akvakulture za razdoblje od 2020.-2030.

U suradnji sa domaćim i stranim gospodarskim stručnjacima, te predstavnicima hrvatskog poljoprivredno-prehrambenog sektora usuglašena je strateška vizija razvoja hrvatske poljoprivrede  – „proizvoditi veću količinu hranjive i visokokvalitetne hrane po konkurentnim cijenama, održivo upravljati prirodnim resursima u promjenjivim klimatskim uvjetima te doprinijeti poboljšanju kvalitete života i povećanju zaposlenosti u ruralnim područjima”. Ostvarenje definirane vizije razvoja postići će se ostvarenjem četiri strateška cilja, a aktivnosti za njihovo postizanje definirane su u planu provedbe, pri čemu su osnovne smjernice učinkovitije korištenje javnih sredstava kroz preciznije usmjeravanje poljoprivrednih potpora i poboljšanje apsorpcije EU sredstava za ruralni razvoj. Također, strategijom razvoja akvakulture za period 2020. – 2030. uzgajivačima će se omogućiti ciljane intervencije za stratešku transformaciju sektora akvakulture u narednom periodu, veću učinkovitost vrijednosnog lanca i konkurentnosti hrvatskih proizvoda akvakulture na inozemnim i domaćem tržištu, što će u konačnici rezultirati integriranim teritorijalnim razvojem ruralnih i obalnih područja.

Više informacija potražite u video-prilogu poljoprivredne emisije Boje zemlje na sljedećoj poveznici.

ZAPOŠLJAVAMO! Otvoren je natječaj za radno mjesto STRUČNI SURADNIK ZA PROVEDBU CLLD-A U RIBARSTVU

TRAŽIMO: 1 izvršitelj na određeno vrijeme s mogućnošću produljenja na neodređeno, s probnim rokom od 3 mjeseca
Mjesto rada: Novigrad
Natječaj je otvoren do 10.06.2020.

 

Cijeli natječaj možete pogledati na sljedećoj poveznici.


Radno mjesto Stručni suradnik za provedbu CLLD-a u ribarstvu uključuje sljedeće radne zadatke:

– Sudjelovanje u pripremi i objavi FLAG-natječaja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a (u daljnjem tekstu: LRSR).
– Provođenje animacijskih aktivnosti za lokalne dionike koji su zainteresirani za prijavu na FLAG-natječaje.
– Sudjelovanje u postupku odabira projekata na FLAG-razini (stvaranje prijavnog dosjea, formiranje inicijalne rang-liste te ažuriranje iste, administrativna kontrola prijava projekata te, po potrebi, ocjenjivanje istih, suradnja s nadležnim institucijama u svezi odabira projekata i dodjele potpore, vođenje odgovarajućih baza podataka i drugo).
– Praćenje provedbe odabranih projekata na FLAG-razini kroz administrativnu provjeru Zahtjeva za isplatu, posjete projektu i drugo.
– Provođenje i izvještavanje redovnog rada FLAG-a prema nadležnim institucijama.
– Praćenje ribarstvene politike i pravne stečevine Europske unije i Republike Hrvatske u okvirima djelokruga rada FLAG-a.
– Sudjelovanje na lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim edukativnim modulima sukladno potrebama, mogućnostima i interesima FLAG-a.
– Pripremanje projektne dokumentacije za dobivanje bespovratnih sredstava za projekte FLAG-a.
– Obavljanje i drugih poslova u skladu sa Statutom te u dogovoru s Voditeljem i Upravnim odborom FLAG-a.


Uz prijavu kandidati trebaju priložiti

1. Životopis u Europass formatu (u originalu, potpisan od strane kandidata).
2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice).
3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome).
4. Dokaz o odgovarajućem stručnom i radnom iskustvu (elektronički zapis/potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
5. Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (presliku vozačke dozvole).
6. Ostala dokumentacija kao dokaz dodatnih znanja/osposobljenosti/iskustva.


Način dostave prijave i sve potrebne dokumentacije na Natječaj

Prijave na Natječaj podnose se do 10.06.2020. u 23:59 na adresu elektroničke pošte info@flag-pinnanobilis.hr.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

U slučaju potrebe za dodatnim objašnjenjima možete se obratiti putem elektroničke pošte na adresu info@flag-pinnanobilis.hr ili na telefon 052 255 932.

Uključite se u E-savjetovanje!

Otvoreno je novo e-savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ u okviru prioriteta Europske unije „Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva“. Savjetovanju je moguće pristupiti na sljedećoj poveznici.

UPITNIK ZA PREDSTAVNIKE GOSPODARSKOG SEKTORA RIBARSTVA, AKVAKULTURE I POVEZANIH DJELATNOSTI

 

Poštovani korisnici,

pozivamo Vas na popunjavanje upitnika na donjoj poveznici  namjenjenog predstavnicima gospodarskog sektora ribarstva, akvakulture, prerade morskih proizvoda i s njima povezanih djelatnosti. Upitnik je izrađen je u svrhu optimizacije korištenja Mjera iz Lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (u daljnjem tekstu: LRSR) namijenjenih gospodarskom sektoru ribarstva, akvakulture i povezanih djelatnosti, te iznalaženja interventnih modela pomoći gospodarskom sektoru ribarstva, akvakulture i povezanih djelatnosti uslijed posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19.

Upitnik možete ispuniti na sljedećoj poveznici: https://drive.google.com/open?id=10WS9IVEDGpg2p9hPcRA2AAr_r9pUkuTUtZTFd8oCYzU