Novosti

Predstavljanje FLAG-natječaja za podmjeru 4.2.1.!

Pozivamo vas da sudjelujete na predstavljanju FLAG-natječaja za podmjeru 4.2.1. koje će se održati 12. i 17.11.2020. ONLINE putem ZOOM-a.

POVEZNICA ZA REGISTRACIJU NA RADIONICU:
o Dana 12.11.2020. U 11:00 sati: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAvde-grj8oH9NBfkrsobP_PFcWKmzzHux-
o Dana 12.11.2020. U 17:00 sati: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAsdeisrzorG916b1eqVSbwaK8RmdDZ0Bnd
o Dana 17.11.2020. U 12:30 sati: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMrdu2qqT4uG9zWgwt405axhcBzSzLS5aBa

Objavljen 4. FLAG natječaj za Podmjeru 4.2.1. „Potpora za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugih morskih organizama“

Dana 03.11.2020. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje 4. FLAG natječaj iz LRSR FLAG-a za Podmjeru 4.2.1. „Potpora za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugih morskih organizama“.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 23.11.2020. godine do 28.12.2020. godine.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Podmjere 4.2.1. iznose 220.316,37 EUR odnosno 1.662.727,64 HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu: 2.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu: 50.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.

Sve detaljne informacije o FLAG-natječaju možete pronaći ovdje.

Uključite se u e-Savjetovanje!

Otvorena su dva e-Savjetovanja s javnošću:

1. Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – (samo)izolacija COVID-19“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama.
Uključite se putem poveznice.

2. Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – (samo)izolacija COVID-19“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama.
Uključite se putem poveznice.

OBJAVLJENI NOVI PRAVILNICI ZA PROVEDBU MJERE I.8. „ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST“ I MJERE I.20. „ENERGETSKA UČINKOVITOST I UBLAŽAVANJE KLIMATSKIH PROMJENA“

Dana 7. rujna 2020., Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za ribarstvo, objavili su obavijest kojom se obavještavaju zainteresirani korisnici da su u „Narodnim novinama“ broj 99/20 objavljeni novi Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“ te novi Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.20. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena“.

Predmetnim Pravilnicima definirani su uvjeti i kriteriji za dodjelu potpore, i to:

za mjeru I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“ : predmet potpore su ulaganja u ribarska plovila s ciljem poboljšanja sigurnosnih, zdravstvenih, higijenskih i radnih uvjeta. Korisnici potpore na temelju ovog Pravilnika su vlasnici ribarskih plovila ili ovlaštenici povlastice za ribolov uz suglasnost vlasnika ribarskog plovila za koje je ta povlastica izdana.
za mjeru I.20. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena“:  predmet potpore su ulaganja i aktivnosti u svrhu ublažavanja učinaka klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila. Korisnici potpore na temelju ovoga Pravilnika su vlasnici ribarskih plovila, odnosno vlasnici važeće povlastice.

Pravilnici će se provoditi putem natječaja kojima se definira način i rokovi podnošenja zahtjeva, razdoblje prihvatljivosti troškova te iznos javne potpore koji se može ostvariti.

Pravilnik za mjeru I.8. se može pronaći ovdje  te za mjeru I.20. ovdje, a na istim poveznicama će po objavi biti dostupni i natječaji, obrasci i druga pripadajuća dokumentacija.

OBAVIJEST! Mjera I.21. za zamjenu motora – produljenje krajnjeg roka za dostavu zahtjeva za isplatu

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za ribarstvo, 4. rujna 2020., objavilo je obavijest kojom se zainteresirani obavještavaju da je u „Narodnim novinama“ broj 98/20 objavljena izmjena Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere I.21. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora“.

Predmetnom izmjenom produljen je krajnji rok za dostavu zahtjeva za isplatu za Natječaj iz 2019. godine te je umjesto 1. listopada 2020. godine novi krajnji rok 1. ožujka 2021. godine.

Natječaj iz 2019. u okviru mjere I.21. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora“ može se pronaći ovdje.

Izmjena Natječaja može se pronaći ovdje.

Uključite se u stvaranje baze projekata vezanih uz ribarstvo!

Ministarstvo poljoprivrede započelo je proces izrade strateških dokumenata koji će biti osnova za financiranje projekata i programa u sektorima iz svog djelokruga. U završnoj fazi izrade su nacionalne strategije razvoja poljoprivrede i akvakulture, a za slijedeće programsko razdoblje priprema se Strateški plan za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike te Operativni program za provedbu Zajedničke ribarstvene politike.

S ciljem što kvalitetnije pripreme programskih dokumenata, strategija i planova te mogućnosti planiranja konkretnih mjera koje će u narednom periodu imati mogućnost prijave za financiranje iz EU fondova (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Europski fond za jamstva u poljoprivredi, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, Mehanizam za oporavak i otpornost) i nacionalnog proračuna, molimo sve zainteresirane strane da se popunjavanjem upitnika uključe u stvaranje baze projekata vezanih uz poljoprivredu, ribarstvo, ali i ruralni prostor općenito.

Predviđena baza projekata bit će osnova za daljnje planiranje i kreiranje mjera usmjerenih ispunjavanju ciljeva definiranih strateškim dokumentima, između ostalog i vezanih uz ublažavanje posljedica pandemije COVID-19, odnosno stvaranja gospodarstva otpornijeg na posljedice kriznih situacija.

Prijedloge projekata moguće je prijaviti putem Google obrasca, a najkasnije do 30. rujna 2020. godine.

Objavljen je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa Business Development and Innovation Croatia

Objavljen je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa Business Development and Innovation Croatia, financiranim iz norveškog financijskog mehanizma za programsko razdoblje 2014. – 2021. Ukupan iznos raspoloživih sredstva unutar natječaja je 19.064.148 eura, a tim će se sredstvima hrvatskim tvrtkama sufinancirati projekti iz područja inovacija zelene industrije i plavog rasta (Green Industry Innovation i Blue Growth), koja su definirana kao glavna fokus-područja Programa.

Rok za podnošenje prijava je 15. studeni 2020. do 14 sati.

Objavljeni natječaj, upute o dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz prijavu projekta na natječaj, kao i dokumentacija sa svim relevantnim informacijama vezanim za provedbu natječaja, dostupni su na službenoj stranici Programa.

Uključite se u e-Savjetovanje!

Otvoreno je novo e-Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2020. godine. Savjetovanju je moguće pristupiti na sljedećoj poveznici.

Održana je izborna sjednica Skupštine

Dana 18. kolovoza 2020. godine u Pučkom otvorenom učilištu Ante Babić je održana Izborna sjednica Skupštine FLAG-a. Skupština je birala članove Upravnog odbora. Izabrani su relevantni predstavnici različitih socio-ekonomskih interesnih skupina kako slijedi:

1. Predstavnici civilne interesne skupine:

a) Danilo Latin, Udruga “Savudrijska batana”, Predsjednik
b) Mariela Radin, Sportsko ribolovni klub Erik Radin, Dopredsjednica

2. Predstavnici javne interesne skupine:

a) Dalibor Vošten, Grad Novigrad – Cittanova, član
b) Barbara Kristofić – Brenčić, Grad Umag – Umago, članica

3. Predstavnici gospodarske interesne skupine:

a) Zvonimir Vedo, Obrt za morski ribolov Vedo, član
b) Emanuela Veličković, Trgovačko ribolovni zajednički obrt Nautilus, članica
c) Mauro Ossich, DECIMO MERIDIANO d.o.o., član

Čestitamo svima!

Predstavljen Nacrt Strategije razvoja hrvatske poljoprivrede i akvakulture za razdoblje od 2020.-2030.

U Poreču je 24.lipnja 2020. predstavništvo Ministarstva poljoprivrede RH, predvođeno ministricom Marijom Vučković, zainteresiranoj javnosti predstavilo Nacrt Strategije za razvoj poljoprivrede i akvakulture za razdoblje od 2020.-2030.

U suradnji sa domaćim i stranim gospodarskim stručnjacima, te predstavnicima hrvatskog poljoprivredno-prehrambenog sektora usuglašena je strateška vizija razvoja hrvatske poljoprivrede  – „proizvoditi veću količinu hranjive i visokokvalitetne hrane po konkurentnim cijenama, održivo upravljati prirodnim resursima u promjenjivim klimatskim uvjetima te doprinijeti poboljšanju kvalitete života i povećanju zaposlenosti u ruralnim područjima”. Ostvarenje definirane vizije razvoja postići će se ostvarenjem četiri strateška cilja, a aktivnosti za njihovo postizanje definirane su u planu provedbe, pri čemu su osnovne smjernice učinkovitije korištenje javnih sredstava kroz preciznije usmjeravanje poljoprivrednih potpora i poboljšanje apsorpcije EU sredstava za ruralni razvoj. Također, strategijom razvoja akvakulture za period 2020. – 2030. uzgajivačima će se omogućiti ciljane intervencije za stratešku transformaciju sektora akvakulture u narednom periodu, veću učinkovitost vrijednosnog lanca i konkurentnosti hrvatskih proizvoda akvakulture na inozemnim i domaćem tržištu, što će u konačnici rezultirati integriranim teritorijalnim razvojem ruralnih i obalnih područja.

Više informacija potražite u video-prilogu poljoprivredne emisije Boje zemlje na sljedećoj poveznici.