Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere “Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa” – ZATVOREN

Predmet natječaja: ulaganje u ribarske luke i iskrcajna mjesta.

 

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 01.02.2018

Rok za prijavu: 01.04.2018

Iznos sredstava: 5.528.523 EUR

Tijelo:

Predmet natječaja: ulaganje u ribarske luke i iskrcajna mjesta.

Prihvatljivi korisnici:
– nadležne lučke uprave
– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
– ovlaštenici koncesije za upravljanje lučkim područjem.

Prihvatljive aktivnosti: ulaganja vezana uz poboljšanje infrastrukture ribarskih luka i iskrcajnih mjesta, uključujući ulaganja u objekte za prikupljanje otpada i morskih otpadaka, u cilju povećanja kvalitete, kontrole i sljedivosti iskrcanih proizvoda, povećanja energetske učinkovitosti, doprinošenja zaštiti okoliša i poboljšanja zaštite na radu i radnih uvjeta.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 41.463.927,00 eura

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 5.000.000,00 eura

Krajnji rok prijave: 1. travnja 2018.g.