Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.13. “Osiguranje akvakulturnih stokova” – ZATVOREN

Predmet potpore je naknada za premiju osiguranja na temelju ugovora o osiguranju akvakulturnih stokova koji nadoknađuju ekonomske gubitke uzrokovane najmanje jednim od sljedećeg:
a) elementarnim nepogodama;
b) iznenadnim promjenama kvalitete i količine vode za koje gospodarski subjekt nije odgovoran;
c) bolestima u akvakulturi za koje gospodarski subjekt nije odgovoran;
d) kvarovima ili uništenjem proizvodnih objekata za koje gospodarski subjekt nije odgovoran.
(2) Pojava elementarne nepogode iz stavka 1. točke a) podrazumijeva rizik od pojave događaja opisanih Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine«, broj 73/1997 i 174/2004).
(3) Pojava iznenadne promjene kvalitete i količine vode iz stavka 1. točke b) ovoga članka podrazumijeva rizik od pojave izvanrednih i iznenadnih onečišćenja kopnenih voda, a sukladno Državnom planu mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (»Narodne novine«, broj 5/2011).
(4) Pojava bolesti u akvakulturi iz stavka 1. točke c) ovoga članka podrazumijeva rizik od pojave bolesti sukladno Prilogu IV. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine«, broj 132/2014).
(5) Nastanak kvarova ili uništenje proizvodnih objekata/uzgojnih instalacija iz stavka 1. točke d) ovoga članka podrazumijeva rizik od kvarova ili uništenja proizvodnih objekata/uzgojnih instalacija uzrokovanih pojavom događaja koji nisu navedeni u stavku 2. ovoga članka.
(6) Potpora se dodjeljuje samo za ugovore o osiguranju akvakulturnih stokova koji pokrivaju ekonomske gubitke iz stavka 1. ovoga članka veće od 30 posto prosječnog godišnjeg prometa korisnika ostvarenog od djelatnosti akvakulture.
(7) Potpora se dodjeljuje samo za ugovore o osiguranju koji pokrivaju rizike od pojave okolnosti iz stavka 1. točaka a) do d) ovoga članka na području Republike Hrvatske.

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja:

Datum otvaranja natječaja: 01.05.2017

Rok za prijavu: 01.07.2017

Iznos sredstava:

Tijelo: Ministarstvo poljoprivrede - Uprava ribarstva

Predmet potpore je naknada za premiju osiguranja na temelju ugovora o osiguranju akvakulturnih stokova koji nadoknađuju ekonomske gubitke uzrokovane najmanje jednim od sljedećeg:
a) elementarnim nepogodama;
b) iznenadnim promjenama kvalitete i količine vode za koje gospodarski subjekt nije odgovoran;
c) bolestima u akvakulturi za koje gospodarski subjekt nije odgovoran;
d) kvarovima ili uništenjem proizvodnih objekata za koje gospodarski subjekt nije odgovoran.
(2) Pojava elementarne nepogode iz stavka 1. točke a) podrazumijeva rizik od pojave događaja opisanih Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine«, broj 73/1997 i 174/2004).
(3) Pojava iznenadne promjene kvalitete i količine vode iz stavka 1. točke b) ovoga članka podrazumijeva rizik od pojave izvanrednih i iznenadnih onečišćenja kopnenih voda, a sukladno Državnom planu mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (»Narodne novine«, broj 5/2011).
(4) Pojava bolesti u akvakulturi iz stavka 1. točke c) ovoga članka podrazumijeva rizik od pojave bolesti sukladno Prilogu IV. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine«, broj 132/2014).
(5) Nastanak kvarova ili uništenje proizvodnih objekata/uzgojnih instalacija iz stavka 1. točke d) ovoga članka podrazumijeva rizik od kvarova ili uništenja proizvodnih objekata/uzgojnih instalacija uzrokovanih pojavom događaja koji nisu navedeni u stavku 2. ovoga članka.
(6) Potpora se dodjeljuje samo za ugovore o osiguranju akvakulturnih stokova koji pokrivaju ekonomske gubitke iz stavka 1. ovoga članka veće od 30 posto prosječnog godišnjeg prometa korisnika ostvarenog od djelatnosti akvakulture.
(7) Potpora se dodjeljuje samo za ugovore o osiguranju koji pokrivaju rizike od pojave okolnosti iz stavka 1. točaka a) do d) ovoga članka na području Republike Hrvatske.

 

Ostale detaljne informacije možete pogledati ovdje.