Category: Novosti

Aktivan do: • Fond:

Nastavljamo s izradom Strategije na temelju vaših savjeta i prijedloga! Kako bismo uključili što više dionika s našeg područja djelovanja osim na javnim radionicama u izradi Strategije možete sudjelovati i slanjem Vaših projektnih prijedlo...

Više

Aktivan do: • Fond:

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Pinna nobilis“ zahvaljuje se svima koji su sudjelovali na javnim radionicama za izradu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu. Nastavljamo s izradom na temelju vaših savjeta i prijedloga! Kako bi što ...

Više

Aktivan do: • Fond:

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Pinna nobilis“ ima čast pozvati sve građane, osobito predstavnike ribarstvenog sektora, s područja svoga djelovanja – gradovi Buje, Novigrad i Umag te općine Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj – da se aktiv...

Više

Aktivan do: • Fond:

Ovim dokumentom propisuje se provedba potpore u okviru mjere I.9 „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ u okviru provedbe Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine, a u skladu sa odred...

Više

Aktivan do: • Fond:

Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste svi pozvani. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu potrebno je osigurati provedbu zajedničke ribarstvene politike u onim segmentima u kojima su uočeni nedostaci te osigurati pravni okvir...

Više

Aktivan do: • Fond:

Otvoreno je novo javno savjetovanje na koje ste svi pozvani. Predloženim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi uspostavit će se zakonski okvir kojim će se osigurati usklađenost sa Strateškim smjernicama Europske Komisije (EK) u dij...

Više

Aktivan do: • Fond:

Dragi naši ribari, Ovim Vas putem želimo obavijestiti kako je 17. 5. 2023.g. objavljen „Pravilnik o uvjetima i načinu rada ovlaštenih promatrača u ribarstvu“ (NN 52/23) kojeg možete pronaći na web-stranici Više

Aktivan do: • Fond:

Sa zadovoljstvom predstavljamo rezultate projekta „Čudesna morska ISTRAživanja“ čiji je nositelj bio Muzej Grada Umaga, sufinanciran od strane FLAG-a Pinna nobilis.  U ...

Više

Aktivan do: • Fond:

Produžuje se rok za prijavu na natječaj za radno mjesto stručni suradnik za provedbu CLLD-a u ribarstvu. Novi rok za prijavu je 26.04.2023. godine. Uvjete te opis poslova možete pronaći na sljedećoj Više