Category: Novosti

Aktivan do: • Fond:

Dana 19.9.2019. održana je 13. sjednica Upravnog odbora FLAG-a na kojoj se usvojila Odluka o odobrenju teksta, natječajne dokumentacije i potrebnih internih procedura FLAG-natječaja za Podmjeru 2.3.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i ...

Više

Aktivan do: • Fond:

Pozivamo zaposlenike, članove i volontere lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu na stručnu radionicu u okviru provedbe LEADER-CLLD mjere OPPR 2014. – 2020. pod nazivom „Provedba lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu – iskustvo u postupci...

Više

Aktivan do: • Fond:

Ministarstvo poljoprivrede - Uprava ribarstva je objavila novi Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.21. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora“. Za sve ostale inf...

Više

Aktivan do: 15.09.2019 • Fond:

Uprava ribarstva je objavila novi Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. “Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture”. Za sve informacije, kliknite Više

Aktivan do: • Fond:

Objavljen Indikativni plan objave natječaja FLAG-a Pinna nobilis u 2019. FLAG Pinna nobilis objavljuje Indikativni plan objave FLAG-natječaja za 2019. godinu te najavljujemo skoru objavu novih natječaja! U III. kvartalu 2019. godine planiram...

Više

Aktivan do: • Fond:

FLAG Pinna nobilis je dana 12.06.2019. u Bujama održao sjednice Upravnog odbora i Skupštine kao pripremu za objavu sljedeća dva natječaja FLAG-a. Na sjednici Upravnog odbora su se donosile odluke važne za postupak odabira projekata po objavlje...

Više

Aktivan do: • Fond:

Od dana 23. do 25. svibnja 2019. godine članovi FLAG-ova Lake Peipsi i Lake Võrtsjärv iz Estonije posjetili su FLAG-ove iz Istarske županije kako bi razmijenili znanja i iskustva u provedbi strategija u ribarstvu. U sklopu posjeta, FLAG Pinna ...

Više

Aktivan do: • Fond:

U sklopu Festivala održivog razvoja od 09. do 11. svibnja 2019. godine u Supetru na Braču se održala radionica LEADER mreže Hrvatske u suradnji s FLAG-om Brač naziva „Provedba LEADER/CLLD-a u okviru OPPR-a 2014. – 2020. – priprema i proved...

Više

Aktivan do: • Fond:

FLAG "Pinna nobilis" održati će radionice za predstavljanje FLAG natječaja za podmjeru 1.1.1. "Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti" i to kako slijedi: Više

Aktivan do: • Fond:

Dana 25.04.2019. FLAG „Pinna nobilis“ objavio je 1. FLAG-natječaj za Podmjeru 1.1.1. „Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti“ iz lokalne razvojne strategije u ribarstvu...

Više