Category: Novosti

Aktivan do: • Fond:

Ovim putem obavještavamo sve potencijalne prijavitelje na FLAG natječaj u okviru Podmjere 4.2.1. „Potpora za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugih morskih organizama“ iz LRSR FLAG-a Pinna nobi...

Više

Aktivan do: • Fond:

Pozivamo sve zainteresirane na predstavljanje FLAG natječaja za Podmjeru 1.1.1. "ULAGANJE U JAČANJE KONKURENTNOSTI MIKRO, MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA U SEKTORU RIBARSTVA I POVEZANIH AKTIVNOSTI" i Podmjeru 2.1.1. "PO...

Više

Aktivan do: • Fond:

Dana 28.12.2020. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje 6. FLAG natječaj iz LRSR FLAG-a za Podmjeru 2.2.1. „Potpora aktivnostima pokretanja, razvoja i unapređenja dodatnih sadržaja na FLAG području“. Rok za podnošenje prijava počinje teći...

Više

Aktivan do: • Fond:

Dana 28.12.2020. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje 5. FLAG natječaj iz LRSR FLAG-a za Podmjeru 1.1.1. „Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti“. Rok za podnošenje prija...

Više

Aktivan do: • Fond:

Ovim putem obavještavamo sve potencijalne prijavitelje na FLAG natječaj u okviru Podmjere 4.2.1. „Potpora za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugih morskih organizama“ iz LRSR FLAG-a Pinna nobi...

Više

Aktivan do: • Fond:

Pozivamo vas da sudjelujete na predstavljanju FLAG-natječaja za podmjeru 4.2.1. koje će se održati 12. i 17.11.2020. ONLINE putem ZOOM-a. POVEZNICA ZA REGISTRACIJU NA RADIONICU: o Dana 12.11.2020. U 11:00 sati: https://us02web.zoom.us/meeting/...

Više

Aktivan do: • Fond:

Dana 03.11.2020. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje 4. FLAG natječaj iz LRSR FLAG-a za Podmjeru 4.2.1. „Potpora za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugih morskih organizama“. Rok za podnoš...

Više

Aktivan do: • Fond:

Otvorena su dva e-Savjetovanja s javnošću: 1. Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – (samo)izolacija COVID-19“ p...

Više

Aktivan do: • Fond:

Dana 7. rujna 2020., Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za ribarstvo, objavili su obavijest kojom se obavještavaju zainteresirani korisnici da su u „Narodnim novinama“ broj 99/20 objavljeni novi Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjel...

Više