Što je to FLAG?

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu, LAGUR, (eng. Fisheries local action group, FLAG) označava partnerstvo između nositelja ribarskog sektora i ostalih lokalnih dionika iz gospodarskog, civilnog i javnog sektora. Partnerstvo je uspostavljeno s ciljem održivog razvoja ribarstva i marikulture te za zadatak ima izradu i provedbu zajedničke strategije za svoje područje.

 

FLAG je pravna osoba s usvojenim Statutom, definiranim ciljevima i usvojenom Lokalnom razvojnom strategijom u ribarstvu te mogućnošću da novi zainteresirani dionici mogu lako pristupiti. Na osnovu usvojene strategije razvoja područja FLAG-a, objavljuje natječaje za dodjelu sredstava, savjetuje, administrira, procjenjuje i bira projekte koji će se financirati. Osim navedenoga, bavi se i drugim aktivnostima poput informiranja i animacije lokalne zajednice, pružanja potpore potencijalnim korisnicima u vidu obuke, edukacija i savjetovanja te provođenjem vlastitih razvojnih projekata. Poticaj pokretanja FLAG-a ugleda se u aktivnom uključivanju lokalnog stanovništva u promicanje novih ideja i aktivnosti, osim onih tradicijskih, što potiče održivi razvoj i stvara nove izvore dohodaka.


Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (FLAG):

  • označava partnerstvo između nositelja ribarskog sektora i ostalih lokalnih dionika iz privatnog i javnog sektora sa ciljem održivog razvoja ribarstva i marikulture sa zadatkom izrade i provedba zajedničke strategije za svoje područje,
  • članovi mogu biti fizičke i pravne osobe,
  • predstavlja ribarstveno područje s više od 10 000, a manje od 150 000 stanovnika