Kontakt

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Pinna nobilis

 

Ulica rijeke Boljunčice 3
52466 Novigrad – Cittanova
e. info@flag-pinnanobilis.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak – petak od 8:00 do 16:00

 

 

Predsjednik: Danilo Latin

 

Voditeljica: Ana Žužić

m. +385 98 9944 378
t. +385 52 255 932
e. ana@flag-pinnanobilis.hr

 

Isabela Knežević

m. +385 98 9944 399
t. +385 52 255 931
e. isabela@flag-pinnanobilis.hr

 

Jana Šain

m. +385 98 9944 376
t. +385 52 255 931
e. jana@flag-pinnanobilis.hr