O nama

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Pinna nobilis osnovana je na Osnivačkoj skupštini 8. kolovoza 2016. godine u Novigradu, a upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske 19. kolovoza 2016. godine. FLAG Pinna nobilis je na inicijativu Lokalne akcijske grupe “Sjeverna Istra” osnovalo 13 osnivača – 6 jedinica lokalne samouprave, 4 predstavnika gospodarskog sektora te 3 udruge civilnog društva. Zemljopisno područje djelovanja FLAG-a su gradovi Umag – Umago, Novigrad – Cittanova, Buje – Buie te općine Brtonigla – Verteneglio, Grožnjan – Grisignana i Oprtalj – Portole.

Članovi FLAG-a, osnivači, su:

 1. Grad Umag – Umago;
 2. Grad Novigrad – Cittanova;
 3. Grad Buje – Buie;
 4. Općina Brtonigla – Verteneglio;
 5. Općina Grožnjan – Grisignana;
 6. Općina Oprtalj – Portole;
 7. Udruga ljubitelja mora i kulturnih znamenitosti Savudrijska batana – Batana salvorina (Umag);
 8. Sportsko ribolovno društvo Ribon (Novigrad);
 9. Sportsko ribolovni klub Erik Radin (Novigrad);
 10. Obrt za morski ribolov Vedo (Umag);
 11. Morski ribolov Štokovac Alessandro (Novigrad);
 12. Morski ribolov Spitz Gianni (Brtonigla);
 13. Gutman d.o.o. (Umag).

 

Predsjednik udruge je Danilo Latin, a voditeljica Jana Šain.

Osnovni podaci o Lokalnoj akcijskoj grupi u ribarstvu Pinna nobilis

Adresa: Ulica rijeke Boljunčice 3,

52466 Novigrad

Predsjednik: Danilo Latin

Voditeljica: Jana Šain

Mob: +385 98 9944 376

E.mail: jana@flag-pinnanobilis.hr