Članovi FLAG-a

Članovi FLAG-a relevantni su i reprezentativni predstavnici javnih i privatnih lokalnih socio-ekonomskih interesa definiranih Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 240/2014 te u skladu s nacionalnim pravilima Republike Hrvatske.

 

Javna interesna skupina

 1. Grad Buje – Buie
 2. Općina Brtonigla – Verteneglio
 3. Općina Grožnjan – Grisignana
 4. Grad Novigrad – Cittanova
 5. Općina Oprtalj – Portole
 6. Grad Umag – Umago

 

Civilna interesna skupina

 1. Udruga ljubitelja mora i kulturnih znamenitosti Savudrijska batana – Batana salvorina (Umag)
 2. Sportsko ribolovno društvo Ribon (Novigrad)
 3. Sportsko ribolovni klub Erik Radin (Novigrad)
 4. Sportski podvodni ribolovni klub Sv. Pelegrin (Umag)

 

Gospodarska interesna skupina iz sektora ribarstva

 1. Obrt za morski ribolov Vedo (Umag)
 2. Morski ribolov – Štokovac Alessandro (Novigrad)
 3. Trgovački ribolovni zajednički obrt Nautilus (Umag)
 4. Amedeo, obrt za ugostiteljstvo, ribolov i trgovinu (Novigrad)
 5. Morski ribolov Diego Makovac (Umag)
 6. Ugostiteljski obrt Bobo (Buje)
 7. Obrt za morski ribolov i usluge DR boats (Umag)
 8. Decimo Meridiano d.o.o (Buje)

 

FLAG Pinna nobilis broji sveukupno 18 članova od čega:

 • javna interesna skupina – 33,33%

 • civilna interesna skupina – 22,22%

 • gospodarska interesna skupina iz sektora ribarstva – 44,45%