Kako postati član FLAG-a?

Lokalnoj akcijskoj grupi u ribarstvu Pinna nobilis može pristupiti bilo koja fizička osoba, udruga, trgovačko društvo, obrt te zadruga s područja gradova Novigrada, Umaga i Buja te općina Brtonigla, Oprtlja i Grožnjana.

Odluku o upisu u evidenciju članstva donosi Upravni odbor Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Pinna nobilis (FLAG). Prije sazivanja sjednice Upravnog odbora, zainteresirani dionici trebaju pripremiti i dostaviti dokumentaciju za pristupanje FLAG-u.

 

Ukoliko FIZIČKA OSOBA želi pristupiti FLAG-u potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Dopis odnosno Zahtjev za pristupanje FLAG-u (preuzmi .word)

2. Ispunjenu Pristupnicu (preuzmi .word)

3. Presliku osobne iskaznice

 

Ukoliko TRGOVAČKO DRUŠTVO (D.D., D.O.O., J.D.O.O.) ili OBRT želi pristupiti FLAG-u potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju (gospodarski sektor ribarstva i ostali gospodarski sektor):

1. Dopis odnosno Zahtjev za pristupanje FLAG-u (preuzmi .word)

2. Odluku tijela nadležnog za donošenje odluke o pristupanju FLAG-u potpisanu i ovjerenu od strane osobe odgovorne za zastupanje (preuzmi .word)

3. Ispunjenu i ovjerenu Pristupnicu (preuzmi .word)

4. Presliku osobne iskaznice zakonskog zastupnika

5. Presliku osobne iskaznice predstavnika i zamjenika predstavnika u Skupštini FLAG-a, sukladno odluci koje je donijelo tijelo ovlašteno za donošenje odluka u tvrtki/obrtu

6. Rješenje o upisu u sudski registar ili elektronski izvadak iz sudskog registra – za tvrtke

7. Rješenje o upisu u sudski registar ili elektronski izvadak iz sudskog registra – za obrte

8. Ukoliko je trgovačko društvo/obrt predstavnik gospodarskog sektora ribarstva – morski ribolov – potrebno je priložiti i važeću Povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru

 

Ukoliko UDRUGA ili ZADRUGA želi pristupiti LAGUR-u potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Dopis odnosno Zahtjev za pristupanje FLAG-u (preuzmi .word)

2. Odluku Skupštine udruge/zadruge o pristupanju FLAG-u (preuzmi .word)

3. Ispunjenu i ovjerenu Pristupnicu (preuzmi .word)

4. Presliku osobne iskaznice osobe odgovorne za zastupanje udruge/zadruge

5. Presliku osobne iskaznice predstavnika i zamjenika predstavnika u Skupštini FLAG-a, sukladno odluci koju je donijela Skupština udruge/zadruge

6. Elektronički ispis iz Registra udruga Republike Hrvatske – za udruge

7. Rješenje o upisu u sudski registar ili elektronski izvadak iz sudskog registra – za zadruge

 

Pripremljenu dokumentaciju je potrebno dostaviti poštom na sljedeću adresu:

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Pinna nobilis

Ulica rijeke Boljunčice 3

52466 Novigrad

Hrvatska

Napomena: Zahtjev za prijem u članstvo FLAG-a Pinna nobilis