Novosti

VAŽNO! Izmijenjen FLAG natječaj za Podmjeru 2.2.1. u dijelu raspoloživih sredstava FLAG natječaja!

Ovim putem obavještavamo sve prijavitelje na FLAG natječaj u okviru Podmjere 2.2.1. „Potpora aktivnostima pokretanja, razvoja i unapređenja dodatnih sadržaja na FLAG području“ iz LRSR FLAG-a Pinna nobilis da je dana 30.07.2021. objavljena izmjena FLAG natječaja u dijelu raspoloživih sredstava FLAG natječaja.

Raspoloživa sredstva za predmetni FLAG natječaj mijenjaju se sa 440.000,00 EUR, odnosno 3.320.680,00 HRK, na 495.334,57 EUR, odnosno 3.738.290,00 HRK. Obavijest o izmjeni FLAG natječaja zajedno s relevantnom natječajnom dokumentacijom dostupna je ovdje. 

VAŽNO! Izmijenjen FLAG natječaj za Podmjeru 4.2.1. u dijelu raspoloživih sredstava FLAG natječaja!

Ovim putem obavještavamo sve prijavitelje na FLAG natječaj u okviru Podmjere 4.2.1. „Potpora za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugih morskih organizama“ iz LRSR FLAG-a Pinna nobilis da je dana 30.07.2021. objavljena izmjena FLAG natječaja u dijelu raspoloživih sredstava FLAG natječaja.

Raspoloživa sredstva za predmetni FLAG natječaj mijenjaju se sa 220.316,37 EUR, odnosno 1.662.727,64 HRK, na 261.337,71 EUR, odnosno 1.972.293,06 HRK. Obavijest o izmjeni FLAG natječaja zajedno s relevantnom natječajnom dokumentacijom dostupna je ovdje. 

Objavljena Konačna rang lista za Podmjeru 1.1.1.

Dana 7. lipnja 2021. FLAG Pinna nobilis donio je Odluku o odabiru projekta za FLAG natječaj za Podmjeru 1.1.1. “Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti”. Odabran je projekt “Unapređenje kvalitete ulova društva Mani Technic d.o.o.”, nositelja projekta Mani Technic d.o.o.

Konačna rang lista dostupna je ovdje. 

Poziv na online radionicu!

Pozivamo Vas na online radionicu „IZAZOVI RIBARSTVA I NJIHOVE PRILAGODBE USLIJED GLOBALNIH KLIMATSKIH PROMJENA” namijenjenu FLAG-ovima i ribarima s područja Istre.

Radionicu provodi Fakultet prirodnih znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u sklopu mjere I.3. „Partnerstva između znanstvenika i ribara“.

Tema radionice je stanje ihtiofaune u sjevernom Jadranu s naglaskom na izazove ribarstva i njihove prilagodbe uslijed globalnih klimatskih promjena. Na radionici će se ukratko predstaviti projekt, podijeliti dosadašnja saznanja o termofilnim vrstama s aspekta znanstvenika te će se raspravljati o prisutnosti termofilnih vrsta u ulovu i njihovoj tržnoj vrijednosti.

 

  • Radionica će se održati dana 18.03.2021. s početkom u 11:00 sati preko Zoom platforme.

 

  • Prisustvo je potrebno potvrditi na e-mail: mgelli@unipu.hr najkasnije do 11.03.2021.

 

  • Poveznicu za pristupanje online radionici primiti ćete naknadno putem e-maila.

VAŽNO! Produljenje krajnjeg roka za podnošenje prijava projekata u okviru FLAG natječaja za Podmjeru 1.1.1.!

Ovim putem obavještavamo sve potencijalne prijavitelje na FLAG natječaj u okviru Podmjere 1.1.1. „Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti“ iz LRSR FLAG-a Pinna nobilis da je dana 25.02.2021. objavljena izmjena FLAG natječaja u dijelu produženja krajnjeg roka za podnošenje prijava projekata.

Krajnji rok za podnošenje prijava projekata u okviru FLAG natječaja za Podmjeru 1.1.1. je 10.03.2021. Obavijest o izmjeni FLAG natječaja zajedno s relevantnom natječajnom dokumentacijom dostupna je ovdje.

VAŽNO! Produljenje krajnjeg roka za podnošenje prijava projekata u okviru FLAG natječaja za Podmjeru 2.2.1.!

Ovim putem obavještavamo sve potencijalne prijavitelje na FLAG natječaj u okviru Podmjere 2.2.1. „Potpora aktivnostima pokretanja, razvoja i unapređenja dodatnih sadržaja na FLAG području“ iz LRSR FLAG-a Pinna nobilis da je dana 25.02.2021. objavljena izmjena FLAG natječaja u dijelu produženja krajnjeg roka za podnošenje prijava projekata i radi ispravka teksta natječaja tehničke prirode.

Krajnji rok za podnošenje prijava projekata u okviru FLAG natječaja za Podmjeru 2.2.1. je 31.03.2021. Obavijest o izmjeni FLAG natječaja zajedno s relevantnom natječajnom dokumentacijom dostupna je ovdje.

VAŽNO! Produljenje krajnjeg roka za podnošenje prijava projekata u okviru FLAG natječaja za Podmjeru 4.2.1.!

Ovim putem obavještavamo sve potencijalne prijavitelje na FLAG natječaj u okviru Podmjere 4.2.1. „Potpora za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugih morskih organizama“ iz LRSR FLAG-a Pinna nobilis da je dana 15.01.2021. objavljena izmjena FLAG natječaja u dijelu produženja krajnjeg roka za podnošenje prijava projekata.

Krajnji rok za podnošenje prijava projekata u okviru FLAG natječaja za Podmjeru 4.2.1. je 12.02.2021. Obavijest o izmjeni FLAG natječaja zajedno s relevantnom natječajnom dokumentacijom dostupna je ovdje.

POZIV NA PREDSTAVLJANJE FLAG NATJEČAJA ZA PODMJERE 1.1.1. I 2.2.1.!

Pozivamo sve zainteresirane na predstavljanje FLAG natječaja za Podmjeru 1.1.1. “ULAGANJE U JAČANJE KONKURENTNOSTI MIKRO, MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA U SEKTORU RIBARSTVA I POVEZANIH AKTIVNOSTI” i Podmjeru 2.1.1. “POTPORA AKTIVNOSTIMA POKRETANJA, RAZVOJA I UNAPREĐENJA DODATNIH SADRŽAJA NA FLAG PODRUČJU” koje će se održati putem platforme ZOOM u sljedećim terminima:

  • 12.01.2021. u 10:00 i u 17:00 sati
  • 14.01.2021. u 13:00 sati

POVEZNICA ZA PRISTUP NA RADIONICU:

 

VAŽNO! Objavljen FLAG natječaj za Podmjeru 2.2.1. Potpora aktivnostima pokretanja, razvoja i unapređenja dodatnih sadržaja na FLAG području

Dana 28.12.2020. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje 6. FLAG natječaj iz LRSR FLAG-a za Podmjeru 2.2.1. „Potpora aktivnostima pokretanja, razvoja i unapređenja dodatnih sadržaja na FLAG području“.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 19.01.2021. godine do 26.02.2021. godine.
Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Podmjere 2.2.1. iznose 440.000,00 EUR odnosno 3.320.680,00 HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu: 1.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu: 100.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.

 

Opći cilj FLAG-natječaja: Doprinos LEADER/CLLD pristupu kao osnovi za lokalni razvoj zajednice financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi) 2014. – 2020.

Specifični cilj FLAG natječaja (strateški cilj SC2 iz LRSR-a): Osigurati diversifikaciju ponude kroz ulaganja u sinergiju ribarstva i turizma, te očuvanja ribarske/pomorske tradicije i baštine u svrhu jačanja prepoznatljivosti FLAG područja.

Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Podmjere 2.2.1. u okviru odobrene LRSR s ciljem osiguravanja diversifikacije ponude kroz ulaganja u sinergiju ribarstva i turizma za Nositelje projekta i Partnere (ako je primjenjivo) koji imaju sjedište/podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a Pinna nobilis.
Svrha FLAG natječaja je dodjela potpore za ulaganje u pokretanje, razvoj i unapređenja dodatnih sadržaja na području FLAG-a, koji će doprinijeti produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji. Pod dodatnim sadržajima se podrazumijevanju ronjenje, istraživanje potopljenih brodova, tematske staze u moru i na kopnu, učenje turista o vrstama riba i tradicionalnom načinu ribarenja specifičnom za FLAG područje, prenamjena ribarskog plovila u turističke i edukativne svrhe i drugo.

Cijeli tekst natječaja i prateću dokumentaciju možete pronaći ovdje.