Novosti

ZAJEDNIČKI TRUD SVIH DIONIKA ZA POMOĆ SEKTORU RIBARSTVA

Iako globalna pandemija virusom Covid-19 postavlja brojne izazove pred većinu gospodarskih djelatnosti i sektora, činjenica jest da su ti izazovi posebno izraženi u sektoru ribarstva i marikulture: ribarske su flote većine zemalja usidrene ili posluju smanjenom aktivnošću s obzirom na rapidan pad potražnje što i ne čudi, s obzirom da su ribarnice i restorani već dulje vrijeme zatvoreni. I sektor marikulture muče slični problemi budući da su uzgajivači ribe i školjkaša suočeni sa brojnim pogonskim troškovima uz istovremenu nemogućnost plasmana svojih proizvoda. Stoga je jasno kako pandemija virusa Covid-19 zahtjeva povezivanje svih dionika sektora ribarstva i marikulture, kao i jedinica lokalne samouprave, s ciljem zajedničkog pronalaženja rješenja.

U nastojanju da zajednički prebrodimo ovu krizu, FLAGOVI se u ova neizvjesna vremena zalažu za poticanje kupovine lokalne ribe: bitno je osvijestiti lokalnu zajednicu da svjesnim odabirom lokalnih namirnica, u ovom slučaju ribe i školjkaša, podupiru lokalne ribare odnosno uzgajivače. Nadalje, kratki lanac opskrbe načelno jamči i svježu i kvalitetnu ribu odnosno morske plodove, čemu bi i inače trebalo dati prednost. Na tragu toga, značajni su napori Grada Novigrada koji i u ovim nezgodnim vremenima pronalazi rješenja kako bi ribarima olakšao ovo teško razdoblje dozvoljavanjem prodaje ulova sa vlastitih plovila. Nadamo se da će i potrošači prepoznati važnost podupiranja lokalne zajednice i prema mogućnostima – uvrstiti više svježe ribe na svoj tjedni meni.

VAŽNA OBAVIJEST!!! Kontrola na terenu – epidemija COVID-19 virusa

Obavještavaju se korisnici da uslijed trenutne situacije i opasnosti širenja virusa COVID-19, na temelju Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja od dana 19. ožujka 2020. godine te Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj od dana 23. ožujka 2020. godine, koje je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, Upravljačko tijelo do daljnjega nije u mogućnosti obavljati kontrole na terenu (u ranijoj fazi i redovne kontrole), propisane važećim pravilnicima u okviru svih mjera Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020.

Slijedom toga, ovim putem obavještavamo korisnike da u slučaju potrebe obavljanja kontrole u ranijoj fazi:

  • dostave dokaznice o isporuci roba/opreme/usluga/promotivnog/uredskog/higijenskog (potrošnog) materijala ili izvođenja radova/aktivnosti (računi, otpremnice, dostavnice, itd.) putem  e-maila na: eufondovi.ribarstvo@mps.hr
  • dostave foto-dokumentiraju robu/opremu/promotivni/uredski/higijenski (potrošni) materijal ili izvođenje radova/aktivnosti te fotodokumentaciju  putem  e-maila na: eufondovi.ribarstvo@mps.hr

NAPOMENA U slučaju nabave promotivnog materijala, korisnik je obavezan prije daljnje distribucije materijala isti označiti sukladno Pravilima i uputama za provedbu mjera informiranja i promidžbe.

Redovne kontrole na terenu prije isplate se obustavljaju do daljnjega, a korisnici će o daljnjim uputama biti informirani u najkraćem mogućem roku na službenim stranicama Upravljačkog tijela.

 

Povećanje potpora za sektor ribarstva i akvakulture

Uslijed posljednjih događaja koji prate izbijanje globalne epidemije virusa Covid-19, jedno od ključnih pitanja na dnevnom redu Europske komisije je i nužnost pomaganja sektoru ribarstva i akvakulture.

Europska komisija objavila je da je odlučila revidirati pravila EU o državnim potporama, koja državama članicama omogućuje dodjelu privremene pomoći gospodarskim subjektima pogođenim krizom. Nova pravila uključuju veliko povećanje maksimalnog iznosa de minimis potpore po poduzetniku, s trenutno 30.000 na 120.000 eura, a koja će se moći dodijeliti do 31. prosinca 2020.

Revidirana pravila o državnim potporama omogućit će državama članicama, pa tako i Hrvatskoj, mogućnost dodjele državne potpore u obliku direktnih plaćanja ili poreznih olakšica gospodarskim subjektima u ribarstvu koji su suočeni ili će se suočiti sa navedenom krizom. Ostale odredbe ostaju nepromijenjene, odnosno modeli koji će se moći primijeniti moraju u potpunosti biti u skladu sa Zajedničkom ribarstvenom politikom EU.

Svrha ove mjere je pomoć malim ribarskim tvrtkama i obrtima u svrhu očuvanja radnih mjesta. Više o ovoj temi pročitajte ovdje.

 

Obavijest korisnicima

FLAG “Pinna nobilis” obavještava cijenjene korisnike da će do daljnjega sve usluge savjetovanja i informiranja obavljati isključivo telefonski ili putem elektroničke pošte zbog izvanrednih mjera u svrhu prevencije širenja koronavirusa.

ZAPOŠLJAVAMO! Otvoren je natječaj za radno mjesto STRUČNI SURADNIK ZA PROVEDBU CLLD-A U RIBARSTVU

TRAŽIMO: 1 izvršitelj na određeno vrijeme s mogućnošću produljenja na neodređeno, s probnim rokom od 3 mjeseca
Mjesto rada: Novigrad
Natječaj je otvoren do 15.02.2020.

 

Cijeli natječaj možete pogledati na sljedećoj poveznici.


Radno mjesto Stručni suradnik za provedbu CLLD-a u ribarstvu uključuje sljedeće radne zadatke:

– Sudjelovanje u pripremi i objavi FLAG-natječaja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a (u daljnjem tekstu: LRSR).
– Provođenje animacijskih aktivnosti za lokalne dionike koji su zainteresirani za prijavu na FLAG-natječaje.
– Sudjelovanje u postupku odabira projekata na FLAG-razini (stvaranje prijavnog dosjea, formiranje inicijalne rang-liste te ažuriranje iste, administrativna kontrola prijava projekata te, po potrebi, ocjenjivanje istih, suradnja s nadležnim institucijama u svezi odabira projekata i dodjele potpore, vođenje odgovarajućih baza podataka i drugo).
– Praćenje provedbe odabranih projekata na FLAG-razini kroz administrativnu provjeru Zahtjeva za isplatu, posjete projektu i drugo.
– Provođenje i izvještavanje redovnog rada FLAG-a prema nadležnim institucijama.
– Praćenje ribarstvene politike i pravne stečevine Europske unije i Republike Hrvatske u okvirima djelokruga rada FLAG-a.
– Sudjelovanje na lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim edukativnim modulima sukladno potrebama, mogućnostima i interesima FLAG-a.
– Pripremanje projektne dokumentacije za dobivanje bespovratnih sredstava za projekte FLAG-a.
– Obavljanje i drugih poslova u skladu sa Statutom te u dogovoru s Voditeljem i Upravnim odborom FLAG-a.


Uz prijavu kandidati trebaju priložiti

1. Životopis u Europass formatu (u originalu, potpisan od strane kandidata).
2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice).
3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome).
4. Dokaz o odgovarajućem stručnom i radnom iskustvu (elektronički zapis/potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
5. Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (presliku vozačke dozvole).
6. Ostala dokumentacija kao dokaz dodatnih znanja/osposobljenosti/iskustva.


Način dostave prijave i sve potrebne dokumentacije na Natječaj

Prijave na Natječaj podnose se do 15.02.2020. u 23:59 na adresu elektroničke pošte info@flag-pinnanobilis.hr.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

U slučaju potrebe za dodatnim objašnjenjima možete se obratiti putem elektroničke pošte na adresu info@flag-pinnanobilis.hr ili na telefon 052 255 931.

VAŽNO!!! IZMJENA FLAG-NATJEČAJA ZA PODMJERU 3.1.1.

Dana 30. siječnja 2020. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje izmjenu FLAG-natječaja za Podmjeru 3.1.1. Potpora za edukativne aktivnosti podizanja ekološke svijesti i uključivanja u čišćenje luka, mora, priobalja i podmorja iz LRSR FLAG-a 2014. – 2020. u dijelu produljenja krajnjeg roka za podnošenje prijave projekta. Rok za podnošenje prijave projekta je 28.02.2020. godine.

Izmijenjeni FLAG-natječaj dostupan je ovdje.

Objavljena konačna rang lista za FLAG-natječaj za Podmjeru 1.1.1.

Upravni odbor FLAG-a je 4.11.2019. godine donio Odluke o odabiru projekata pristiglih na FLAG-natječaj za Podmjeru 1.1.1. „Ulaganje u jačanje konkurentnosti MSP-a u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti“ iz LRSR FLAG-a u ukupnom iznosu od 101.084,87 HRK.

Na FLAG-natječaj su ukupno pristigle 3 projektne prijave, od čega je za dvije donesena Odluka o odabiru i jedna Odluka o odbijanju projekta.

Konačna rang lista za FLAG-natječaj za Podmjeru 1.1.1. dostupna je ovdje.

Indikativni plan objave FLAG-natječaja u 2020. godini!

FLAG Pinna nobilis objavljuje Indikativni plan objave FLAG-natječaja za 2020. godinu te najavljuje skoru objavu novih natječaja!

U I. kvartalu 2020. godine planirano je objaviti sljedeći natječaj:
1. FLAG-natječaj za dodjelu potpore u okviru Podmjere 1.2.1. Potpora mladim ribarima za kupnju prvog ribarskog plovila

Pozivamo sve zainteresirane da prate naše web i Facebook stranice na kojima ćemo pravodobno objaviti sve relevantne informacije o natječajima te da započnu s osmišljavanjem projektnih ideja.

Indikativni plan objave FLAG-natječaja za 2020. godinu možete pogledati ovdje.