Novosti

Indikativni plan objave FLAG-natječaja u 2019. godini

Objavljen Indikativni plan objave natječaja FLAG-a Pinna nobilis u 2019.
FLAG Pinna nobilis objavljuje Indikativni plan objave FLAG-natječaja za 2019. godinu te najavljujemo skoru objavu novih natječaja!

U III. kvartalu 2019. godine planiramo objaviti sljedeće natječaje:
1. FLAG-natječaj za dodjelu potpore u okviru Podmjere 2.3.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske tradicije i baštine FLAG-područja
2. FLAG-natječaj za dodjelu potpore u okviru Podmjere 3.1.1. Potpora za edukativne aktivnosti podizanja ekološke svijesti i uključivanja u čišćenje luka, mora, priobalja i podmorja

Pozivamo sve zainteresirane da prate naše web i Facebook stranice na kojima ćemo pravodobno objaviti sve relevantne informacije o natječajima te da započnu s osmišljavanjem projektnih ideja.

Izmijenjen indikativni plan objave LAG-natječaja za 2019. godinu možete pogledati ovdje.

Održane sjednice Upravnog odbora i Skupštine FLAG-a

FLAG Pinna nobilis je dana 12.06.2019. u Bujama održao sjednice Upravnog odbora i Skupštine kao pripremu za objavu sljedeća dva natječaja FLAG-a.
Na sjednici Upravnog odbora su se donosile odluke važne za postupak odabira projekata po objavljenom prvom FLAG-natječaju za Podmjeru 1.1.1. Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti.
Na sjednici Skupštine je usvojena Odluka o izmjeni Lokalne razvojne strategije u ribarstvu Pinna nobilis za razdoblje 2014. – 2020. u cilju što skorije objave daljnjih FLAG-natječaja, a prema interesu lokanih dionika našeg područja. Sukladno izmjenama koje je odobrila Skupština sljedeći FLAG-natječaji koji će biti objavljeni su:
– Podmjera 2.3.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske tradicije i baštine područja
– Podmjera 3.1.1. Potpora za aktivnosti podizanja ekološke svijesti i uključivanja u čišćenje luka, priobalja, mora i podmorja
Izmijenjena strategija je poslana Ministarstvu poljoprivrede, Upravi ribarstva na odobrenje. Po službenom odobrenju bit će javno dostupna na mrežnoj stranici FLAG-a.

FLAG-ovi iz Estonije u posjetu FLAG-u Pinna nobilis

Od dana 23. do 25. svibnja 2019. godine članovi FLAG-ova Lake Peipsi i Lake Võrtsjärv iz Estonije posjetili su FLAG-ove iz Istarske županije kako bi razmijenili znanja i iskustva u provedbi strategija u ribarstvu.

U sklopu posjeta, FLAG Pinna nobilis je dana 24. svibnja 2019. organizirao obilazak ribarske luke u Savudriji u cilju upoznavanja ribarske tradicije našeg FLAG-područja. Sudionici iz Estonije imali su priliku razgledati ribarsku luku i suvremeni način rada na ribarskom brodu.

Članovi udruge Batana salvorina predstavili su sudionicima povijest mjesta i ribarstva, pokazali su tradicionalne ribarske tehnike i alate prilikom razgledavanja Malog muzeju ribarstva te su ih provozali tradicionalnom batanom na vesla sa staklenim dnom.

Na kraju su sudionici otišli do Bašanije u ragledavanje grua, drvene konstrukcije koje su nekada batane držale u zraku i na sigurnom od opasnih valova za vrijeme nevremena.

Fotografije s posjeta možete pogledati u našoj foto galeriji. 

FOR F*LAG BRAČ 2019 – Festival održivog razvoja

U sklopu Festivala održivog razvoja od 09. do 11. svibnja 2019. godine u Supetru na Braču se održala radionica LEADER mreže Hrvatske u suradnji s FLAG-om Brač naziva „Provedba LEADER/CLLD-a u okviru OPPR-a 2014. – 2020. – priprema i provedba FLAG-natječaja“.

Voditeljice radionice bile su Ana Žužić, FLAG-a Pinna nobilis i Dajana Tomišić, LAG Terra liburna.

Cilj trodnevne radionice bio je osnažiti organizacijske i stručne kapacitete FLAG-ova te ponuditi konkretne alate za provedbu postupka odabira projekata na FLAG-razini.

Prvi dan radionice Ana Žužić je detaljno razjasnila ulogu i zadaće tijela i stručne službe FLAG-a u sustavu pripreme natječaja i odabira projekata za implementaciju strategije u ribarstvu. Posebno su istaknuti interni dokumenti koje FLAG-ovi moraju pripremiti u sklopu objave svojih natječaja. Sudionici su raspravljali o području animacije i informiranja javnosti o natječajima imajući u vidu da je FLAG-ovima zabranjeno ispunjavati prijave projekata i sudjelovati u pripremi dokumentacije za projekte koji se sufinanciraju iz strategija u ribarstvu. U drugom dijelu dana se istaknulo postupanje FLAG-a u slučaju sukoba interesa kada je naglašeno da niti jedan član tijela FLAG-a, kao ni FLAG-administrator, ne smiju biti u sukobu interesa. Također, sudionicima je naglašeno da su članovi tijela FLAG-a de facto pravne osobe čije odgovorne osobe za zastupanje također treba promatrati kroz prizmu sukoba interesa.

Drugog dana radionice su sudionici imali priliku pregledati natječajnu dokumentaciju prvih objavljenih FLAG-natječaja u Hrvatskoj, FLAG-ova Pinna nobilis i Istarska batana. Nakon toga je Dajana Tomišić sudionicima pojasnila svaku fazu postupka odabira projekata te pokazala postupak od kreiranja i slaganja prijavnog dosjea prijavitelja, preko primjerka naloga osobe odgovorne za zastupanje FLAG-a i baze podataka, pa sve do primjerka zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak, odluka koje donosi tijelo FLAG-a nadležno za odabir/odbijanje projekata i konačne rang-liste. U drugom dijelu radionice sudionicima su dane osnovne upute o oblikovanju natječaja za infrastrukturne projekte u smislu traženja odgovarajuće dokumentacije kojom će nositelji projekta potkrijepiti vlastitu investiciju.

Zadnji dan radionice bio je rezerviran za terenski obilazak FLAG-a Brač. Posjetili smo Dol, eko etno selo i Kaštil Gospodnetić gdje smo kušali domaći kruh i namaze od maslina. Potom smo se uputili prema Vidovoj gori, najvišem vrhu Brača, kako bi smo malo uživali u pogledu na susjedni F*LAG Škoji.

Objavljen 1. FLAG-natječaj za Podmjeru 1.1.1. “Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti“

Dana 25.04.2019. FLAG „Pinna nobilis“ objavio je 1. FLAG-natječaj za Podmjeru 1.1.1. „Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti“ iz lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020. FLAG-a „Pinna nobilis“.

• Rok za podnošenje prijava počinje teći od 10.05.2019. godine i traje do 10.07.2019. godine.
• Ukupni iznos raspoloživih sredstava za ovaj Natječaj iznosi 71.948,45 EUR u protuvrijednosti u HRK.
• Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 1.199,14 EUR u protuvrijednosti u HRK.
• Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 11.991,41 EUR u protuvrijednosti u HRK.

Predmet FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Podmjere 1.1.1. s ciljem jačanja konkurentnosti i održivosti gospodarskih subjekata u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području FLAG-a „Pinna nobilis“.
Svrha FLAG-natječaja je dodjela potpore za ulaganja kojima se uvodi nova tehnologija u poslovanje i/ili nova inovativna rješenja kao što su nabava opreme, novog ribarskog pomagala te druge potrebne opreme koju nositelj projekta nije koristio u dosadašnjem radu, za ulaganja u/izvan ribarskih plovila koja doprinose unapređenju kvalitete ulova, za pripremu dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola, kupnju i razvoj računalnih programa, marketinške aktivnosti projekta te ostale aktivnosti povezane s ulaganjem koje doprinose ostvarenju ciljeva iz odobrene LRSR.

Sve detaljne informacije možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Održane sjednice Upravnog odbora i Skupštine FLAG-a

FLAG Pinna nobilis je dana 11.04.2019. u Brtonigli održao sjednice Upravnog odbora i Skupštine kao finalnu pripremu za objavu prvog natječaja FLAG-a. Na sjednicama je donesena Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za otvaranje prijava, koji su zaduženi za otvaranje prijava pristiglih po pojedinom FLAG-natječaju na način da se ne ošteti njihov sadržaj, da se prilozi ne pomiješaju te da pojedini dokument ne ostane u omotnici te Odluka o FLAG-administratorima koji provode postupak administrativne kontrole projekata pristiglih na natječaj FLAG-a. Uz njih, usvojen je i novi Statut FLAG-a koji pobliže definira sastav partnerstva te rad tijela FLAG-a u postupku odabira projekata u sustavu decentralizirane raspodjele javnih sredstava kojima upravlja FLAG. Imenovani su članovi Komisije za rješavanje prigovora u postupku odabira projekata, tijela FLAG-a koje razmatra i donosi odluku o prigovorima na odluke Upravnog odbora o odabiru projekata.

Također, ističemo i usvajanje Pravilnika za odabir i provedbu projekata u okviru Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a te Pravilnika o postupanju u slučaju sukoba interesa u postupku odabira projekata na FLAG-razini u okviru provedbe Lokalne razvojne strategije FLAG-a kao dva opća akta koji će potencijalnim nositeljima projekata i korisnicima sredstava javne potpore putem FLAG-natječaja pružiti jasan uvid u kompletnu provedbu strategije u ribarstvu te odgovornosti i obveze svakog dionika – od nositelja projekata, preko FLAG-a do Upravljačkog tijela tj. Uprave ribarstva.

Usvojeni će dokumenti uskoro biti javno dostupni na mrežnoj stranici FLAG-a, kao i prvi FLAG-natječaj namijenjen ribarima s našeg FLAG-područja!