Novosti

JAVNI POZIV na iskaz interesa za uključivanje u Bazu potencijalnih ocjenjivača u postupku odabira projekata u okviru LRSR FLAG-a Pinna nobilis

FLAG poziva sve zainteresirane osobe sa znanjem u području pripreme i provedbe projekata i/ili osobe s iskustvom u ocjenjivanju projekata da iskažu interes za uključivanje u Bazu potencijalnih ocjenjivača u postupku odabira projekata na FLAG-razini.

Zainteresirane osobe mogu biti imenovane za članove Ocjenjivačkog odbora FLAG-a koji će imati ima tri člana i tri zamjene, a imenovat će ih Upravni odbor FLAG-a za svaki pojedini FLAG-natječaj.

Temeljem ovog Javnog poziva FLAG će oformiti Bazu potencijalnih ocjenjivača vodeći računa o njihovim znanjima i iskustvu specifičnima za pojedine Mjere/Podmjere kako slijedi:

SC1 Ojačati konkurentnost i održivost gospodarskih subjekata te poticati mlade na razvoj poduzetničkih inicijativa u sektoru ribarstva, akvakulture i povezanih aktivnosti

 • MJERA 1.1. Povećanje konkurentnosti gospodarskih subjekata u sektoru ribarstva, akvakulture i povezanih aktivnosti
 1. Podmjera 1.1.1. Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti
 2. Podmjera 1.1.2. Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća koja se bave akvakulturom
 • MJERA 1.2. Povećanje broja mladih osoba u sektoru ribarstva, akvakulture i povezanih aktivnosti
 1. Podmjera 1.2.1. Potpora mladim ribarima za kupnju prvog ribarskog plovila

SC2 Osigurati diversifikaciju ponude kroz ulaganja u sinergiju ribarstva i turizma, te očuvanja ribarske/pomorske tradicije i baštine u svrhu jačanja prepoznatljivosti FLAG područja

 • Mjera 2.2. Povećanje broja dodatnih sadržaja koji doprinose razvoju FLAG područja
 1. Podmjera 2.2.1. Potpora aktivnostima pokretanja, razvoja i unapređenja dodatnih sadržaja na FLAG području
 • Mjera 2.3. Promocija i očuvanje ribarske/pomorske tradicije i baštine
 1. Podmjera 2.3.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske tradicije i baštine ribarstvenog područja FLAG-a

SC3 Zaštititi i očuvati bioraznolikost FLAG-područja te unaprijediti stanje okoliša

 • MJERA 3.1. Čišćenje i zaštita luka, mora, priobalja i podmorja
 1. Podmjera 3.1.1. Potpora za edukativne aktivnosti podizanja ekološke svijesti i uključivanja u čišćenje luka, mora, priobalja i podmorja
 • MJERA 3.3. Ublažavanje učinka klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila
 1. Podmjera 3.3.1. Potpora edukativnim aktivnostima usmjerenim podizanju svijesti o okolišnoj održivosti

SC4 Ojačati kapacitete lokalnih dionika čije su aktivnosti vezane uz more i podmorje, kao i međusektorsku suradnju s ciljem osnaživanja cijelog FLAG-područja

 • Mjera 4.1. Jačanje kapaciteta članova i lokalnih dionika FLAG-a za korištenje sredstava iz EU i drugih fondova te povećan broj pripremljenih projekata
 1. Podmjera 4.1.1. Potpora za aktivnosti usmjerene na edukaciju o mogućnostima financiranja iz EU i drugih fondova te ostalim povezanim temama
 • Mjera 4.2. Povećanje konzumacije ribe i ribljih proizvoda na području FLAG-a
 1. Podmjera 4.2.1. Potpora za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugih morskih organizama

 

Molimo sve zainteresirane da iskaz interesa izvrše putem službenog Obrasca 1. Obrazac za iskaz interesa koji se nalazi u privitku ovog Javnog poziva. Popunjen, potpisan i skeniran obrazac za iskaz interesa potrebno je poslati na adresu elektroničke pošte info@flag-pinnanobilis.hr s naznakom: „Javni poziv na iskaz interesa za ocjenjivače FLAG-a“ najkasnije do 15. listopada 2019. godine.

 

Iskaz interesa za uključivanje u Bazu potencijalnih ocjenjivača FLAG-a se smatra potpunim ukoliko nakon slanja Obrasca 1. Obrazac za iskaz interesa putem e-pošte prijavitelj zaprimi potvrdu FLAG-a o primitku iskaza interesa na ovaj Javni poziv.

 

Cijeli Javni poziv na iskaz interesa za uključivanje u Bazu potencijalnih ocjenjivača u postupku odabira projekata u okviru LRSR FLAG-a Pinna nobilis možete pročitati ovdje.

Obrazac 1. Obrazac za iskaz interesa

Objavljen 2. FLAG-natječaj! Podmjera 2.3.1. „Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/pomorske tradicije i baštine ribarstvenog područja FLAG-a“

Dana 23.09.2019. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje 2. FLAG-natječaj iz LRSR FLAG-a za Podmjeru 2.3.1. „Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/pomorske tradicije i baštine ribarstvenog područja FLAG-a“.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 23.10.2019. godine do 25.11.2019. godine.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Podmjere 2.3.1. iznose 270.000,00 EUR odnosno 2.037.690,00 HRK.
Najniži iznos javne potpore po projektu: 6.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu: 60.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.

Sve ostale informacije možete pronaći ovdje.

Objava FLAG-natječaja za očuvanje ribarske/pomorske tradicije i baštine područja FLAG-a Pinna nobilis u sljedećem tjednu!

Dana 19.9.2019. održana je 13. sjednica Upravnog odbora FLAG-a na kojoj se usvojila Odluka o odobrenju teksta, natječajne dokumentacije i potrebnih internih procedura FLAG-natječaja za Podmjeru 2.3.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/pomorske tradicije i baštine ribarstvenog područja FLAG-a. Drugi po redu FLAG-natječaj bit će objavljen početkom sljedećeg tjedna stoga pratite našu web i Fb stranicu!

Na sjednici se donijela i Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Ocjenjivačkog odbora FLAG-a u postupku odabira projekata, Polugodišnjeg izvještaja o radu FLAG-a za razdoblje od 1.1.2019. do 30.6.2019. te je Upravni odbor odobrio pokretanje pripremnih aktivnosti za objavu FLAG-natječaja za Podmjeru 1.2.1. Potpora mladim ribarima za kupnju prvog ribarskog plovila i 4.2.1. Potpora za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugih morskih organizama. Navedeni natječaji bit će objavljeni u I. kvartalu 2020. godine.

Ovim putem također najavljujemo skoru objavu FLAG-natječaja za Podmjeru 3.1.1. Potpora za edukativne aktivnosti podizanja ekološke svijesti i uključivanja u čišćenje luka, mora, priobalja i podmorja koja je planirana za studeni 2019.

FLAG Pinna nobilis i Istarska Batana organizatori stručne radionice za hrvatske FLAG-ove!

Pozivamo zaposlenike, članove i volontere lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu na stručnu radionicu u okviru provedbe LEADER-CLLD mjere OPPR 2014. – 2020. pod nazivom „Provedba lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu – iskustvo u postupcima provedbe Analize 1 i Analize 2 FLAG-natječaja“.

Cilj radionice je ojačati stručne kapacitete FLAG-ova za realizaciju Analize 1 i 2 u okviru provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu.
Radionicu organiziraju FLAG Pinna nobilis i Istarska batana uz stručnu potporu LEADER mreže Hrvatske, a održat će se u petak i subotu, 27. i 28. rujna 2019. u Medulinu.

Poziv s programom radionice i postupkom prijave nalazi se ovdje.

Veselimo se novoj prilici za susret i razmjenu iskustava!

Indikativni plan objave FLAG-natječaja u 2019. godini

Objavljen Indikativni plan objave natječaja FLAG-a Pinna nobilis u 2019.
FLAG Pinna nobilis objavljuje Indikativni plan objave FLAG-natječaja za 2019. godinu te najavljujemo skoru objavu novih natječaja!

U III. kvartalu 2019. godine planiramo objaviti sljedeće natječaje:
1. FLAG-natječaj za dodjelu potpore u okviru Podmjere 2.3.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske tradicije i baštine FLAG-područja
2. FLAG-natječaj za dodjelu potpore u okviru Podmjere 3.1.1. Potpora za edukativne aktivnosti podizanja ekološke svijesti i uključivanja u čišćenje luka, mora, priobalja i podmorja

Pozivamo sve zainteresirane da prate naše web i Facebook stranice na kojima ćemo pravodobno objaviti sve relevantne informacije o natječajima te da započnu s osmišljavanjem projektnih ideja.

Izmijenjen indikativni plan objave LAG-natječaja za 2019. godinu možete pogledati ovdje.

Održane sjednice Upravnog odbora i Skupštine FLAG-a

FLAG Pinna nobilis je dana 12.06.2019. u Bujama održao sjednice Upravnog odbora i Skupštine kao pripremu za objavu sljedeća dva natječaja FLAG-a.
Na sjednici Upravnog odbora su se donosile odluke važne za postupak odabira projekata po objavljenom prvom FLAG-natječaju za Podmjeru 1.1.1. Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti.
Na sjednici Skupštine je usvojena Odluka o izmjeni Lokalne razvojne strategije u ribarstvu Pinna nobilis za razdoblje 2014. – 2020. u cilju što skorije objave daljnjih FLAG-natječaja, a prema interesu lokanih dionika našeg područja. Sukladno izmjenama koje je odobrila Skupština sljedeći FLAG-natječaji koji će biti objavljeni su:
– Podmjera 2.3.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske tradicije i baštine područja
– Podmjera 3.1.1. Potpora za aktivnosti podizanja ekološke svijesti i uključivanja u čišćenje luka, priobalja, mora i podmorja
Izmijenjena strategija je poslana Ministarstvu poljoprivrede, Upravi ribarstva na odobrenje. Po službenom odobrenju bit će javno dostupna na mrežnoj stranici FLAG-a.

FLAG-ovi iz Estonije u posjetu FLAG-u Pinna nobilis

Od dana 23. do 25. svibnja 2019. godine članovi FLAG-ova Lake Peipsi i Lake Võrtsjärv iz Estonije posjetili su FLAG-ove iz Istarske županije kako bi razmijenili znanja i iskustva u provedbi strategija u ribarstvu.

U sklopu posjeta, FLAG Pinna nobilis je dana 24. svibnja 2019. organizirao obilazak ribarske luke u Savudriji u cilju upoznavanja ribarske tradicije našeg FLAG-područja. Sudionici iz Estonije imali su priliku razgledati ribarsku luku i suvremeni način rada na ribarskom brodu.

Članovi udruge Batana salvorina predstavili su sudionicima povijest mjesta i ribarstva, pokazali su tradicionalne ribarske tehnike i alate prilikom razgledavanja Malog muzeju ribarstva te su ih provozali tradicionalnom batanom na vesla sa staklenim dnom.

Na kraju su sudionici otišli do Bašanije u ragledavanje grua, drvene konstrukcije koje su nekada batane držale u zraku i na sigurnom od opasnih valova za vrijeme nevremena.

Fotografije s posjeta možete pogledati u našoj foto galeriji.