Novosti

Ispunite Obrazac! Dostavite Vaš projektni prijedlog i sudjelujte u izradi nove Lokalne razvojne strategije u ribarstvu!

Nastavljamo s izradom Strategije na temelju vaših savjeta i prijedloga!

Kako bismo uključili što više dionika s našeg područja djelovanja osim na javnim radionicama u izradi Strategije možete sudjelovati i slanjem Vaših projektnih prijedloga putem online obrasca. Pristigli porjektni prijedlozi poslužiti će kao temelj za izradu nove Strategije.

Kako bi što bolje definirali potrebe i sufinancirali što kvalitetnije razvojne projekte pozivamo sve zainteresirane da nam dostave svoje projektne prijedloge do 5.10.2023.

Obrazac je moguće ispuniti u elektroničkom obliku ili ispisatipopuniti. U slučaju dostave više projektnih prijedloga/ideja, molimo Vas da za svaki projektni prijedlog/ideju ispunite zaseban obrazac. Prikupljeni podaci su informativne priprode i nisu obvezujući za podnositelje niti za LAGUR Pinna nobilis.

Ispunjeni obrazac možete dostaviti:

– na e-mail: jana@flag-pinnanobilis.hr ili

– osobno u ured na adresi Ulica rijeke Boljunčice 3 u Novigradu (PON-PET od 8:00h do 16:00h).

 

Obrazac u WORD formatu možete preuzeti ovdje.

Obrazac u PDF formatu možete preuzeti ovdje.

Nastavljamo s izradom Strategije za novo razdoblje!

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Pinna nobilis“ zahvaljuje se svima koji su sudjelovali na
javnim radionicama za izradu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu.

Nastavljamo s izradom na temelju vaših savjeta i prijedloga!

Kako bi što bolje definirali potrebe i sufinancirali što kvalitetnije razvojne projekte pozivamo
sve zainteresirane da nam dostave svoje projektne prijedloge do 5.10.2023.

Vaše ideje i prijedloge možete nam dostaviti

– na broj 098 99 44 376

– e-mail jana@flag-pinnanobilis.hr ili

– osobno u ured na adresi Ulica rijeke Boljunčice 3 u Novigradu (PON-PET od 8:00h do 16:00h).

– Ispunjavanjem online obrasca.

Javni poziv na izradu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Pinna nobilis“ ima čast pozvati sve građane, osobito predstavnike ribarstvenog sektora, s područja svoga djelovanja – gradovi Buje, Novigrad i Umag te općine Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj – da se aktivno uključe u izradu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (u daljnjem tekstu: LRSR) na temelju koje će u budućnosti biti financirani projekti s našeg područja.

Radionice za izradu LRSR će se održati po sljedećem rasporedu:

  • 12. rujna 2023. godine od 9:30 do 12:00 sati

Vijećnica Općine Grožnjan, Umberta Gorjana 3, 52429 Grožnjan – Grisignana

  • 13. rujna 2023. godine od 9:30 do 12:00 sati

Zajednica Talijana „Fulvio Tomizza“, Brolo 1, 52470 Umag – Umago

  • 14. rujna 2023. godine od 9:30 do 12:00 sati

CMIK Novigrad, Rivarela ul. 7, 52466 Novigrad – Cittanova

Molimo Vas da potvrdite svoj dolazak na adresu e-pošte jana@flag-pinnanobilis.hr ili na brojeve telefona 052 669 245, 098 99 44 376

Radujemo se vašem dolasku!

 

Izrada LRSR-a se provodi u okviru Mjere III.1. „Pripremna potpora”, a sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu u okviru Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 2027. godine .

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2023. godine

Ovim dokumentom propisuje se provedba potpore u okviru mjere I.9 „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ u okviru provedbe Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine, a u skladu sa odredbama Uredbe (EU) 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1004 (SL L 247, 13.7.2021.), Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30.6.2021), te delegiranih i provedbenih propisa koji iz istih proizlaze.

Predmet potpore je naknada ovlaštenicima povlastica za ribarsko plovilo i članove posade ribarskog plovila za kojeg je ta povlastica izdana, a obuhvaća jednokratna bespovratna novčana sredstava za privremenu obustavu sukladno Preporuci Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja GFCM/43/2019/5 o višegodišnjem planu upravljanja za održivi pridneni ribolov u Jadranskom moru (zemljopisna potpodručja 17 i 18) i pravilniku o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2023. godini koji donosi Ministarstvo poljoprivrede.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.9.2023. te se nalazi na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25019

Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene učinaka propisa za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu

Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste svi pozvani. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu potrebno je osigurati provedbu zajedničke ribarstvene politike u onim segmentima u kojima su uočeni nedostaci te osigurati pravni okvir za provedbu Uredbi i propisati prekršajne odredbe u slučaju nepoštivanja odredbi Uredbi. Također se kroz izmjene i dopune Zakona omogućava provedba mjera i ciljeva ribarstvene politike, osigurava pravni okvir za provedbu EU uredbi te bolje upravljanje, propisivanje učinkovitih sankcija, koje će imati odvraćajući učinak, i regulira se sustav državnih potpora u ribarstvu i akvakulturi, koje podliježu obvezi prijave Europskoj komisiji. Cilj donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu je usklađivanje sa pravnim okvirom EU i Strateškim smjernicama Europske Komisije te unaprjeđenje normativnog dijela Zakona radi učinkovitije provedbe njegovih odredbi.

Savjetovanje je otvoreno do 25.8.2023. te se nalazi na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24888

Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene učinaka propisa za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi

Otvoreno je novo javno savjetovanje na koje ste svi pozvani. Predloženim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi uspostavit će se zakonski okvir kojim će se osigurati usklađenost sa Strateškim smjernicama Europske Komisije (EK) u dijelu utvrđivanja područja za akvakulturu u dijelu slatkovodne akvakulture, kao i učinkovitiji regulatorni sustav za upravljanje akvakulturom, propisat će se učinkovite sankcije koje će imati odvraćajući učinak, kao i regulirati sustav državnih potpora u ribarstvu i akvakulturi, koje podliježu obvezi prijave Europskoj komisiji. Cilj predloženih izmjena Zakona o akvakulturi je usklađivanje sa pravnim okvirom EU i Strateškim smjernicama EK te unaprjeđenje normativnog dijela Zakona o akvakulturi radi njegove učinkovitije provedbe.

Savjetovanje je otvoreno do 25. 8. 2023. te se nalazi na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?Entityld=24890

 

ZNANSTVENI MONITORING RIBARSKIH PLOVILA U 2023. GODINI

Dragi naši ribari,

Ovim Vas putem želimo obavijestiti kako je 17. 5. 2023.g. objavljen „Pravilnik o uvjetima i načinu rada ovlaštenih promatrača u ribarstvu“ (NN 52/23) kojeg možete pronaći na web-stranici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_05_52_875.html. Ovim pravilnikom određeni su uvjeti i način rada ovlaštenih promatrača u ribarstvu te obaveze zapovjednika, odnosno kapetana plovila.

Na temelju kriterija ovog pravilnika sastavljen je Popis ribarskih plovila za znanstveni monitoring 2023.g. kojeg možete pročitati na stranicama ministarstva https://podaci.ribarstvo.hr/files/Popis-ribarskih-plovila-za-znanstveni-monitoring-2023.pdf. Osim plovila navedenih u popisu, dužna su sudjelovati i slijedeća plovila:

  1. Plovila sa Odobrenjem za obavljanje gospodarskog ribolova jegulja
  2. Plovila koja sudjeluju na natjecanjima u sportskom ribolovu na moru u lovu na veliku ribu prema kalendaru natjecanja Hrvatskog saveza za sportski ribolov
  3. Plovila koja sudjeluju u rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka plavoperajne tune

Dodatne informacije možete pronaći na stranici https://podaci.ribarstvo.hr/files/Letak-Znanstveni-promatraci-u-ribarstvu.pdf, a za dodatna pojašnjena i upute stoje vam na raspolaganju zaposlenici Uprave ribarstva i Instituta za oceanografiju i ribarstvo.

PREDSTAVLJANJE PROJEKTA “Čudesna morska ISTRAživanja”

Sa zadovoljstvom predstavljamo rezultate projekta „Čudesna morska ISTRAživanja“ čiji je nositelj bio Muzej Grada Umaga, sufinanciran od strane FLAG-a Pinna nobilis. 

U Zambratiji, pored Umaga, sasvim slučajno je otkriven nevjerojatan djelić povijesti – najstariji šivani brod na Mediteranu, koji je ležao u luci, na svega par metara dubine, oko 3000 godina. Datira iz brončanog doba, između posljednje četvrtine 12 st.pr.Kr. i 8 st.pr.Kr. Općepoznato je da živimo u svijetu u kojem je ribolov važan dio svakodnevnog života, a ovaj brod je dokaz kako je ribolov važan već tisućljećima. Šivani brod svojim je dizajnom omogućavao ribarima te zajednicama koje su živjele uz more izrazito vrijedan izvor hrane, dok je njegova struktura jamčila ribarima da se sigurno otisnu dalje na pučinu. Nevjerojatno je zamisliti kako su se upravo ovakvi šivani brodovi koristili, no zahvaljujući majstorima zanata koji su ga mogli zašiti i ribarima koji su priskrbljivali hranu, on je uvelike oblikovao ribarsku (i opću) kulturu i tradiciju ovog područja u prošlosti sve do današnjeg dana.

Nemojte propustiti ovu priliku da se povežete s našom pomorskom baštinom i svjedočite ribarskoj svakodnevici naših predaka. Pozivamo vas da posjetite Muzej Grada Umaga i zaronite u bogatu povijest ovog broda i ribarske kulture ovog područja, bilo da želite saznati nešto više o ribarskim praksama tog vremena ili samo diviti se dizajnu broda koji je preživio utjecaj vremena na nj, na vama je!