Novosti

Dionicima iz sektora turizma i ugostiteljstva!

USPOSTAVLJENA JE ONLINE B2B PLATFORMA!

S ciljem razvoja održivog, inovativnog i otpornog turizma u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, Hrvatska gospodarska komora i Ministarstvo turizma i sporta, uspostavili su online B2B platformu koja pruža mogućnost spajanja investitora i dobavljača iz sektora turizma i ugostiteljstva.

Platforma je pokrenuta kao pomoćni alat poduzetnicima u sklopu pripreme korištenja sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti – Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma. Kroz Mehanizam oporavka i otpornosti EU za turizam Republici Hrvatskoj je odobreno 2,2 milijarde kuna te se raspis poziva očekuje u 3. kvartalu 2022 godine.

Registracijom na B2B platformu pruža Vam se prilika za prezentaciju svojih proizvoda i usluga te za organiziranje sastanaka s potencijalnim prijaviteljima, odnosno, onim tvrtkama koje traže proizvode i usluge za svoj projekt. Detektirano je 5 glavnih područja proizvoda/usluga i to kako slijedi:

  1. USLUGE

o            Projektno-tehnička dokumentacija

o            Dokumentacija za korištenje obnovljivih izvora energije

o            Provedba energetskog pregleda te izrada energetskog certifikata

o            Promocija, marketing i branding projekta

o            Konzultantske usluge

o            Edukacija djelatnika

o            Ostalo

 

  1. GRAĐEVISNKI RADOVI

o            Izgradnja, obnova i/ili rekonstrukcija objekta

o            Pripremni zemljani radovi te uklanjanje postojećih objekata

o            Hortikulturno uređenje vanjskog prostora

o            Ostalo

 

  1. OPREMANJE OBJEKATA

o            Namještaj

o            Oprema

o            Opremanje vanjskog prostora

o            Informatičko-komunikacijska oprema i rješenja (hardver)

o            Ostalo

 

  1. DIGITALNA TRANZICIJA

o            Digitalizacija poslovnih procesa

o            Digitalna rješenja usmjerena na ublažavanje ili prilagodbu klimatskim promjenama

o            Digitalna rješenja usmjerena na razvoj turističkog proizvoda/usluge

o            Ostalo

 

  1. ZELENA TRANZICIJA

o            Energetska učinkovitost (toplinska izolacija, en. učinkovita vrsta ostakljenja…)

o            Postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora

o            Rješenja vezana uz kružno gospodarstvo

o            Rješenja vezana uz održivu mobilnost

o            Ostalo

 

Registracija na platformu B2B ovdje.

VAŽNO! Objavljen FLAG natječaj za Podmjeru 2.3.1. „Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/pomorske tradicije i baštine ribarstvenog područja FLAG-a“

Dana 19.11.2021. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje 10. FLAG natječaj iz LRSR FLAG-a za Podmjeru 2.3.1. „Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/pomorske tradicije i baštine ribarstvenog područja FLAG-a“.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 26.11.2021. godine do 28.12.2021. godine.
Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Podmjere 2.3.1. iznose 57.192,52 EUR odnosno 431.631,95 HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu: 6.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu: 40.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.

 

Opći cilj FLAG-natječaja: Doprinos LEADER pristupu kao osnovi za lokalni razvoj zajednice financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi) 2014. – 2020.

Specifični cilj FLAG-natječaja (strateški cilj SC2 iz LRSR-a): Osigurati diversifikaciju ponude kroz ulaganja u sinergiju ribarstva i turizma te u očuvanje ribarske/pomorske tradicije i baštine u svrhu jačanja prepoznatljivosti FLAG-područja.

Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Podmjere 2.3.1. u okviru odobrene LRSR s ciljem očuvanja ribarske tradicije i baštine u svrhu jačanja prepoznatljivosti FLAG područja za Nositelje projekta i Partnere (ako je primjenjivo) koji imaju sjedište/podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a Pinna nobilis.

Svrha FLAG natječaja je dodjela potpore za ulaganja u aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske tradicije i baštine ribarstvenog područja i to izradu promotivnih brošura, letaka, info ploča, promocije putem internetskih stranica i sl. Potpora je namijenjena i održavanju adekvatnih manifestacija/sajmova/fešti, natjecanja i drugih sličnih aktivnosti koji će za rezultat imati promociju ribarske tradicije i baštine.

Cijeli tekst natječaja i prateću dokumentaciju možete pronaći ovdje.

VAŽNO! Produženje krajnjeg roka za podnošenje prijava projekata u okviru FLAG natječaja za Podmjeru 1.1.1.!

Ovim putem obavještavamo sve potencijalne prijavitelje na FLAG natječaj u okviru Podmjere 1.1.1. „Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti“ iz LRSR FLAG-a Pinna nobilis da je dana 15.11.2021. objavljena izmjena FLAG natječaja u dijelu produženja krajnjeg roka za podnošenje prijava projekata.

Krajnji rok za podnošenje prijava projekata u okviru FLAG natječaja za Podmjeru 1.1.1. je 30.11.2021. Obavijest o izmjeni FLAG natječaja zajedno s relevantnom natječajnom dokumentacijom dostupna je ovdje.

VAŽNO! Objavljen FLAG natječaj za Podmjeru 2.2.1. Potpora aktivnostima pokretanja, razvoja i unapređenja dodatnih sadržaja na FLAG području

Dana 03.11.2021. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje 9. FLAG natječaj iz LRSR FLAG-a za Podmjeru 2.2.1. „Potpora aktivnostima pokretanja, razvoja i unapređenja dodatnih sadržaja na FLAG području“.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 04.11.2021. godine do 06.12.2021. godine.
Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Podmjere 2.2.1. iznose 105.774,15 EUR odnosno 798.277,51 HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu: 1.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu: 100.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.

 

Opći cilj FLAG-natječaja: Doprinos LEADER/CLLD pristupu kao osnovi za lokalni razvoj zajednice financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi) 2014. – 2020.

Specifični cilj FLAG natječaja (strateški cilj SC2 iz LRSR-a): Osigurati diversifikaciju ponude kroz ulaganja u sinergiju ribarstva i turizma, te očuvanja ribarske/pomorske tradicije i baštine u svrhu jačanja prepoznatljivosti FLAG područja.

Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Podmjere 2.2.1. u okviru odobrene LRSR s ciljem osiguravanja diversifikacije ponude kroz ulaganja u sinergiju ribarstva i turizma za Nositelje projekta i Partnere (ako je primjenjivo) koji imaju sjedište/podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a Pinna nobilis.
Svrha FLAG natječaja je dodjela potpore za ulaganje u pokretanje, razvoj i unapređenja dodatnih sadržaja na području FLAG-a, koji će doprinijeti produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji. Pod dodatnim sadržajima se podrazumijevanju ronjenje, istraživanje potopljenih brodova, tematske staze u moru i na kopnu, učenje turista o vrstama riba i tradicionalnom načinu ribarenja specifičnom za FLAG područje, prenamjena ribarskog plovila u turističke i edukativne svrhe i drugo.

Cijeli tekst natječaja i prateću dokumentaciju možete pronaći ovdje. 

Objavljena Konačna rang lista za Podmjeru 2.2.1.

Dana 24. rujna 2021. FLAG Pinna nobilis donio je Odluke o odabiru projekata za FLAG natječaj za Podmjeru 2.2.1. “Potpora aktivnostima pokretanja, razvoja i unapređenja dodatnih sadržaja na FLAG području”. Odabrani su projekti “Sinergija plavog i zelenog Karigadora za prezentaciju ribarske tradicije”, nositelja projekta Općina Brtonigla-Verteneglio, “Čudesna morska ISTRAživanja”, nositelja projekta Muzej grada Umaga, “UmaGOdigital”, nositelja projekta Grad Umag-Umago, “Otkrivanje podmorske baštine i ribarske tradicije na novigradskom lučkom području”, nositelja projekta Lučka uprava Umag Novigrad, “Dogradnja izložbenog prostora kulturno povijesne zavičajne zbirke”, nositelja projekta Grad Novigrad-Cittanova.

Konačna rang lista dostupna je ovdje. 

VAŽNO! Objavljen FLAG natječaj za Podmjeru 1.1.1. Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti

Dana 08.10.2021. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje 8. FLAG natječaj iz LRSR FLAG-a za Podmjeru 1.1.1. „Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti“.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 15.10.2021. godine do 15.11.2021. godine.
Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Podmjere 1.1.1. iznose 40.000,00 EUR odnosno 301.880,00 HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu: 1.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu: 30.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.

 

Opći cilj FLAG-natječaja: Doprinos LEADER/CLLD pristupu kao osnovi za lokalni razvoj zajednice financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi) 2014. – 2020.

Specifični cilj FLAG-natječaja (strateški cilj SC1 iz LRSR-a): Ojačati konkurentnost i održivost gospodarskih subjekata te poticati mlade na razvoj poduzetničkih inicijativa u sektoru ribarstva, akvakulture i povezanih aktivnosti.

Predmet FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Podmjere 1.1.1. u okviru odobrene LRSR s ciljem jačanja konkurentnosti i održivosti gospodarskih subjekata u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti za nositelje projekata koji imaju sjedište unutar ribarstvenog područja FLAG-a Pinna nobilis.

Cijeli tekst natječaja zajedno s pratećom dokumentacijom možete pronaći ovdje.

VAŽNO! Objavljen FLAG natječaj za Podmjeru 1.1.2. Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća koja se bave akvakulturom

Dana 08.10.2021. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje 7. FLAG natječaj iz LRSR FLAG-a za Podmjeru 1.1.2. „Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća koja se bave akvakulturom“.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 15.10.2021. godine do 15.11.2021. godine.
Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Podmjere 1.1.2. iznose 90.605,00 EUR odnosno 683.795,94 HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu: 6.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu: 40.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.

 

Opći cilj FLAG-natječaja: Doprinos LEADER pristupu kao osnovi za lokalni razvoj zajednice financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi) 2014. – 2020.

Specifični cilj FLAG-natječaja: Ojačati konkurentnost i održivost gospodarskih subjekata te poticati mlade na razvoj poduzetničkih inicijativa u sektoru ribarstva, akvakulture i povezanih aktivnosti.

Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Podmjere 1.1.2. u okviru odobrene LRSR s ciljem jačanja konkurentnosti i održivosti gospodarskih subjekata koji se bave akvakulturom za nositelje projekata koji imaju sjedište unutar ribarstvenog područja FLAG-a „Pinna nobilis“.

Cijeli tekst natječaja zajedno s pratećom dokumentacijom možete pronaći ovdje.

VAŽNO! Izmijenjen FLAG natječaj za Podmjeru 2.2.1. u dijelu raspoloživih sredstava FLAG natječaja!

Ovim putem obavještavamo sve prijavitelje na FLAG natječaj u okviru Podmjere 2.2.1. „Potpora aktivnostima pokretanja, razvoja i unapređenja dodatnih sadržaja na FLAG području“ iz LRSR FLAG-a Pinna nobilis da je dana 30.07.2021. objavljena izmjena FLAG natječaja u dijelu raspoloživih sredstava FLAG natječaja.

Raspoloživa sredstva za predmetni FLAG natječaj mijenjaju se sa 440.000,00 EUR, odnosno 3.320.680,00 HRK, na 495.334,57 EUR, odnosno 3.738.290,00 HRK. Obavijest o izmjeni FLAG natječaja zajedno s relevantnom natječajnom dokumentacijom dostupna je ovdje. 

VAŽNO! Izmijenjen FLAG natječaj za Podmjeru 4.2.1. u dijelu raspoloživih sredstava FLAG natječaja!

Ovim putem obavještavamo sve prijavitelje na FLAG natječaj u okviru Podmjere 4.2.1. „Potpora za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugih morskih organizama“ iz LRSR FLAG-a Pinna nobilis da je dana 30.07.2021. objavljena izmjena FLAG natječaja u dijelu raspoloživih sredstava FLAG natječaja.

Raspoloživa sredstva za predmetni FLAG natječaj mijenjaju se sa 220.316,37 EUR, odnosno 1.662.727,64 HRK, na 261.337,71 EUR, odnosno 1.972.293,06 HRK. Obavijest o izmjeni FLAG natječaja zajedno s relevantnom natječajnom dokumentacijom dostupna je ovdje. 

Objavljena Konačna rang lista za Podmjeru 1.1.1.

Dana 7. lipnja 2021. FLAG Pinna nobilis donio je Odluku o odabiru projekta za FLAG natječaj za Podmjeru 1.1.1. “Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti”. Odabran je projekt “Unapređenje kvalitete ulova društva Mani Technic d.o.o.”, nositelja projekta Mani Technic d.o.o.

Konačna rang lista dostupna je ovdje.