Dokumenti FLAG natječaja – Programsko razdoblje 2014-2020

UREDBA (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013.

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 240/2014 оd 7. siječnja 2014.

UREDBA (EU) br. 508/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 15. svibnja 2014.

PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA, NAČINU ODABIRA, FINANCIRANJA I PROVEDBE LOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJA U RIBARSTVU (NN 29/2019)

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA, NAČINU ODABIRA, FINANCIRANJA I PROVEDBE LOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJA U RIBARSTVU (NN 77/2020)

PRAVILNIK za odabir i provedbu projekata u okviru Lokalne razvojne strategije u ribarstvu Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Pinna nobilis za razdoblje 2014. – 2020.

PRAVILNIK o postupanju u slučaju sukoba interesa u postupku odabira projekata na FLAG-razini u okviru provedbe Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Pinna nobilis za razdoblje 2014. – 2020. godine

Vodič za korisnike – Nova definicija mikro, mala i srednje velika poduzeća (MSP)

Vodič za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (EKPRRiR)

PRIHVATLJIVOST I SUKLADNOST ZAHTJEVA ZA POTPORU U OKVIRU EFPR (članak 10. Uredbe (EU) br. 508/2014)

Pravila prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

KONTROLA NA TERENU – PRIRUČNIK I OBRASCI

Priručnik za korisnike Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014-2020_kontrola na terenu

Obrazac Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

Uputa za popunjavanje obrasca Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

ČUVANJE DOKUMENTACIJE

Upute za čuvanje dokumentacije

INFORMIRANJE I PROMIDŽBA (OZNAČAVANJE)

Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe_prosinac 2019

VIZUALNI IDENTITET OP ZA POMORSTVO I RIBARSTVO

Vizualni identitet OP za pomorstvo i ribarstvo

Knjiga grafičkih standarda OP Pomorstvo i ribarstvo

LOGO FLAG-a Pinna nobilis

LOGO FLAG-a Pinna nobilis_PDF

LOGO FLAG-a Pinna nobilis_jpg

PRIMJER NALJEPNICE ZA OZNAČAVANJE OPREME

Primjer naljepnice – označavanje opreme_PDF

Vezano za primjer naljepnice za označavanje opreme, napominjemo da ista što se tiče sadržaja naljepnice obuhvaća sve propisane elemente vidljivosti, međutim skrećemo pažnju da su na naljepnici uz obvezne elemente i logotip FLAG-a, te je potrebno je voditi računa da su elementi vidljivosti u skladu sa propisanim grafičkim normama i standardima (posebno za amblem EU i tekst „Europska unija“, zastavu RH te za logotip Operativnog programa), a što uključujuće i veličine pojedinih logotipa u odnosu na druge (npr. ako su uz amblem Unije prikazani drugi logotipi, amblem Unije barem je visine i širine najvećeg od drugih logotipa).

EVIDENCIJA KORISNIKA POTPORA APPRRR

Vodič za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu