Ciljevi i djelatnosti FLAG-a

Ciljevi osnivanja FLAG-a Pinna nobilis su provođenje i vrednovanje lokalne razvojne strategije u ribarstvu, djelovanje u skladu s načelima LEADER i CLLD smjernicama za integrirani lokalni razvoj u ruralnom području gdje je ribarstvo jedna od važnijih gospodarskih aktivnosti, poticanje društvenog razvoja unutar ribarskih zajednica, poticanje razvoja ribarstva, akvakulture i marikulture i dr.

Putem FLAG-a Pinna nobilis nastoji se povezati ljude na lokalnoj razini u svrhu predlaganja projekata od zajedničkog interesa, kako bi se zajedničkim radom, razmjenom vlastitih iskustva i informacija poboljšala kvaliteta života i stvorila nova radna mjesta.

Područja djelovanja FLAG-a Pinna nobilis su:

  • Gospodarstvo
  • Međunarodna suradnja
  • Održivi razvoj