FLAG natječaji

FLAG natječaji su natječaji koje provodi FLAG za mjere/podmjere koje su navedene u Lokalnoj razvojnoj strategiji u ribarstvu FLAG-a za razdoblje 2014. – 2020. (LRSR), a namijenjeni su nositeljima projekta na području FLAG-a.

Na temelju usvojene i od Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, odobrene Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG priprema i objavljuje FLAG natječaje, vrši administrativnu obradu i ocjenjivanje prijava, donosi odluku o odabiru projekata, prati njihovu provedbu te vrednuje provedbu cjelokupne strategije.

Temeljem analize stanja u LRSR kojom su utvrđene snage, slabosti, mogućnosti i prijetnje područja, analizom anketnih upitnika te direktnom komunikacijom na sastancima i radionicama s lokalnim dionicima unutar FLAG područja, određeni su ciljevi LRSR i identificirane aktivnosti odnosno mjere/podmjere kojima će se postići postavljeni specifični ciljevi sukladno identificiranim potrebama ribarstvenog područja. U ribarstvenom području FLAG-a Pinna nobilis su identificirana 4 specifična cilja, 6 mjera i 7 podmjera koji su međusobno povezani i usklađeni. Identificirane mjere/podmjere predstavljaju odgovor na identificirane potrebe područja FLAG-a.

FLAG će objavljivati natječaje za sljedeće Podmjere, koje će se provoditi u okviru odobrene LRSR:

  • Podmjera 1.1.1. Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti
  • Podmjera 1.1.2. Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća koja se bave akvakulturom
  • Podmjera 1.2.1. Potpora mladim ribarima za kupnju prvog ribarskog plovila
  • Podmjera 2.2.1. Potpora aktivnostima pokretanja, razvoja i unapređenja dodatnih sadržaja na FLAG području
  • Podmjera 2.3.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske tradicije i baštine ribarstvenog područja FLAG-a
  • Podmjera 3.1.1. Potpora za edukativne aktivnosti podizanja ekološke svijesti i uključivanja u čišćenje luka, mora, priobalja i podmorja
  • Podmjera 4.2.1. Potpora za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugih morskih organizama

 

Aktivnim FLAG natječajima možete pristupiti ovdje

Zatvorenim FLAG natječajima možete pristupiti ovdje

Aktivni natječaji