Lokalna razvojna strategija u ribarstvu 2014. – 2020.

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu predstavlja usklađen skup projekata/operacija čija je svrha ostvarivanje lokalnih ciljeva i potreba koje pridonose ostvarivanju ciljeva i prioriteta Europske unije za pametan, održiv i uključiv razvoj.

 

FLAG Pinna nobilis započeo je s izradom Lokalne razvojne strategije (LRSR) početkom ožujka 2017. Za potrebe izrade LRSR-a organizirane su četiri radionice od kojih su tri bile namijenjene za širu javnost te jedna za članove, djelatnike i volontere FLAG-a. FLAG Pinna nobilis imao je obvezu do 01. srpnja 2017. godine izraditi LRSR i predati Ministarstvu poljoprivrede – Upravi ribarstva na odobrenje. LRSR je predstavlja temelj za:

  • provedbu LRSR-a tako da se putem natječaja sufinanciraju projekti krajnjih korisnika u sektoru ribarstva i šire;
  • animaciju i osposobljavanje krajnjih korisnika na FLAG području;
  • promidžbene aktivnosti
  • daljnje redovno poslovanje udruge.

 

TRENUTNO VAŽEĆA – Lokalna razvojna strategija u ribarstvu 2014.- 2020. FLAG-a Pinna nobilis – 19.01.2023.

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu FLAG-a “Pinna nobilis” V2_I9

PRILOZI – Lokalna razvojna strategija u ribarstvu FLAG-a “PInna nobilis” 2014.-2020.


Van snage – Lokalna razvojna strategija u ribarstvu 2014.- 2020. FLAG-a Pinna nobilis – ODOBRENA OD STRANE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, UPRAVE RIBARSTVA DANA 21.10.2022.

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu FLAG-a “Pinna nobilis” V2_I8 od 21.10.2022.

PRILOZI – Lokalna razvojna strategija u ribarstvu FLAG-a “PInna nobilis” 2014.-2020.


Van snage – Lokalna razvojna strategija u ribarstvu 2014.- 2020. FLAG-a Pinna nobilis – ODOBRENA OD STRANE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, UPRAVE RIBARSTVA DANA 03.05.2022.

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu FLAG-a “Pinna nobilis” V2_I6 od 03.05.2022.

PRILOZI – Lokalna razvojna strategija u ribarstvu FLAG-a “PInna nobilis” 2014.-2020.


Van snage – Lokalna razvojna strategija u ribarstvu 2014.- 2020. FLAG-a Pinna nobilis – ODOBRENA OD STRANE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, UPRAVE RIBARSTVA DANA 16.02.2022.

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu FLAG-a “Pinna nobilis” V2_I6 od 16.02.2022.

PRILOZI – Lokalna razvojna strategija u ribarstvu FLAG-a “PInna nobilis” 2014.-2020.


Van snage – Lokalna razvojna strategija u ribarstvu 2014.- 2020. FLAG-a Pinna nobilis – ODOBRENA OD STRANE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, UPRAVE RIBARSTVA DANA 21.21.2021.

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu FLAG-a “Pinna nobilis” V2_I5 od 21.12.2021.

PRILOZI – Lokalna razvojna strategija u ribarstvu FLAG-a “PInna nobilis” 2014.-2020.


Van snage – Lokalna razvojna strategija u ribarstvu 2014.- 2020. FLAG-a Pinna nobilis – ODOBRENA OD STRANE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, UPRAVE RIBARSTVA DANA 27.07.2021.

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu FLAG-a “Pinna nobilis” V2_I4 od 27.07.2021.

PRILOZI – Lokalna razvojna strategija u ribarstvu FLAG-a “Pinna nobilis” 2014.-2020.


Van snage – Lokalna razvojna strategija u ribarstvu 2014.- 2020. FLAG-a Pinna nobilis – ODOBRENA OD STRANE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, UPRAVE RIBARSTVA DANA 11.11.2020.

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu FLAG-a “Pinna nobilis” V2_I3 od 11.11.2020.

PRILOZI – Lokalna razvojna strategija u ribarstvu FLAG-a “Pinna nobilis” 2014.-2020.


Van snage – Lokalna razvojna strategija u ribarstvu 2014.- 2020. FLAG-a Pinna nobilis – ODOBRENA OD STRANE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, UPRAVE RIBARSTVA DANA 01.09.2020.

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu FLAG-a “Pinna nobilis”_V2_I2_od_1.09.2020.

PRILOZI – Lokalna razvojna strategija u ribarstvu FLAG-a Pinna nobilis 2014. – 2020. 


Van snage –  Lokalna razvojna strategija u ribarstvu 2014.- 2020. FLAG-a Pinna nobilis – ODOBRENA OD STRANE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, UPRAVE RIBARSTVA DANA 18.09.2019.

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu_V02_I1_od_18.09.2019.

PRILOZI – Lokalna razvojna strategija u ribarstvu FLAG-a Pinna nobilis 2014. – 2020. 


Van snage – Lokalna razvojna strategija u ribarstvu 2014.- 2020. FLAG-a Pinna nobilis

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu_V00_od_29.12.2017.

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu_V01_I1_od 13.12.2018.