• Objava FLAG-a Natječaja za Podmjeru 1.1.1. i 2.2.1.!

  Dana 28.12.2020. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje 6. i 7. FLAG natječaj iz LRSR FLAG-a za Podmjeru 2.2.1. „Potpora aktivnostima pokretanja, razvoja i unapređenja dodatnih sadržaja na FLAG području“ i 1.1.1. "Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti".

  Saznajte više...
 • Konačna rang lista projekata odobrenih na FLAG-natječaj za podmjeru 1.1.1.

  Dana 19.12.2019. FLAG Pinna nobilis objavljuje konačnu rang listu za podmjeru 1.1.1.

  Saznajte više...

  Nema rezultata vaše pretrage.

Facebook news feed

📢📢PRIVREMENA OBUSTAVA – KOĆARSKI RIBOLOV RUJAN/LISTOPAD 2021.❗️❗️❗️Obavještavamo vas da će u razdoblju od 20. rujna 2021. godine u 00:00 sati do 19. listopada 2021. godine u 24:00 sata biti proglašena privremena obustava pridnenim povlačnim mrežama – koćama na području ribolovnih zona C, D i E. Iznimno, u ribolovnoj zoni E, sljedeća područja su izuzeta od ograničenja: dio podzone E1 sjeverno od spojnice: rt Grota na otoku Cresu – rt Pelova na otoku Krku podzona E2.Za navedeno razdoblje postoji mogućnost financiranja prema novoj Uredbi o Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu, u okviru novoga Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine.VAŽNA NAPOMENA !!!Uvjeti i kriteriji za dodjelu nisu konačni te korisnik koji sudjeluje prihvaća odnosno pristaje na njihove moguće izmjene i/ili dopune.Konačni uvjeti, kriteriji, način dodjele i izračun potpore će se utvrditi odgovarajućim propisom nakon odobrenja novoga Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine.Dodatno, navedeno znači da će se i Odluke o dodjeli kao i Odluke o isplati donositi tek nakon odobrenja gore navedenoga Programa.Neki od osnovnih uvjeta su da ribarsko plovilo ne smije obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost tijekom trajanja privremene obustave te mora biti vezano u luci, članovi posade ne smiju obavljati bilo koju vrstu ribolova ili drugu djelatnost, plovilo mora biti autorizirano za koćarski ribolov i imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 120 ribolovnih dana ostvarenih tijekom 2019. i 2020. godine, od čega najmanje 10% ili 60 ribolovnih dana u zonama C, D i E ukupno. Svi koji su zainteresirani i planiraju zatražiti potporu, dužni su:• dostaviti obavijest o interesu za sudjelovanje na e-mail adresu eufondovi.ribarstvo@mps.hr. Obavijest je potrebno dostaviti do 20. rujna 2021. godine.i• podnijeti Zahtjev za potporu na propisanom obrascu koji se preuzima na sljedećoj poveznici: Zahtjev za potporu – koćarski ribolov rujan/listopad 2021.Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu traje od 20. rujna do 19. listopada 2021. godine.Zahtjevi za potporu se podnose preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstvaUlica grada Vukovara 78, 10000 Zagrebs naznakom: „Zahtjev za potporu – privremena obustava koćarski ribolov rujan/listopad 2021. – NE OTVARATI“.Važno je napomenuti da se tijekom razdoblja privremene obustave ne smije obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost, te ribarsko plovilo mora biti vezano u luci. Iznimno, korisnik uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile ili u cilju remonta ribarskog plovila, može premjestiti ribarsko plovilo, ali uz prethodno pribavljeno odobrenje Uprave ribarstva. Zahtjevi za odobrenje premještaja i vezane obavijesti se dostavljaju na e-mail adresu: eufondovi.ribarstvo@mps.hr. Napominjemo i da svi oni koji su obuhvaćeni ovim ograničenjem (ribolovne zone C, D i E), ali nisu zainteresirani za mogućnost ostvarivanja potpore, imaju pravo obavljati ribolov u nekoj od drugih zona koje imaju upisane u povlastici, ali u tom slučaju neće moći ostvariti potporu, neovisno o tome da li su dostavili obavijest o interesu i zahtjev za potporu ili ne. ... See MoreSee Less
View on Facebook
📢📢 POZIV NA SASTANAK RIBARA U SENJU ℹℹ📢📢Pozivaju se svi zainteresirani ribari na zajednički sastanak ribara iz Istarske, Primorsko – goranske i Ličko- senjske županije koji će se održati 28. rujna 2021. s početkom u 11:00 u Senju, u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta, Juriše Orlovića 2, Senj. Na sastanku će se raspravljati o aktualnoj problematici ribarstva, uz nazočnost predstavnika Uprave ribarstva i Instituta za oceanografiju i ribarstvo. ... See MoreSee Less
View on Facebook

Zanimljivosti

Prelov ribe je lov koji premašuje proizvodne kapacitete mora. Uzroci takvog stanja leže u ogromnom porastu ljudske populacije što automatski vodi do veće potražnje, tehnološkog napretka, razvoja brodova i raznih ribolovnih alata te ponajviše do uspostave globalnog tržišta. Cijeli je proces posljedica želje za što većim profitom te, kao što to često bude, najviše ispašta ekosustav koji nije, kao što bi mnogli voljeli vjerovati, neiscrpan.
Prelov u cilju zadovoljavanja veće potražnje predstavlja itekako veliku prijetnju za sveukupno čovječanstvo, stoga vlade, u suradnji s ribarskim sektorom, rade na tome da to spriječe.

Što se Jadrana tiče, ukupni se ulov srušio u osamdesetima zbog prelova srdele i inćuna i od tada uglavnom stagnira a broj ribara i brodova se povećao, što znači da je za isti ulov potreban puno veći ribolovni napor. Resursi se moraju koristiti ciljano i održivo, a ne rasipno i nekontrolirano, ukoliko želimo spriječiti različite prijetnje poput cvjetanja mora i brojnih anomalija morskog okoliša.

 

Održivi ribolov je zapravo koncept koji podrazumijeva da iz mora treba uzeti samo onoliko koliko more, odnosno morski ekosustav, može prirodno, svojom snagom, obnoviti. Sve ono što ulovimo preko te granice vodi prema potpunoj devastaciji naših morskih resursa.
Održivo ribarstvo treba uzeti u obzir koliko ekološke toliko i socioekonomske aspekte lokalnog područja te treba uključiti lokalnu zajednicu u upravljanje resursima.

Republika Hrvatska je, kroz posljednje desetljeće i pol, napravila prve korake i pomake prema uspostavi sustava upravljanja morem koji se bazira na najnovijim znanstvenim spoznajama, očuvanju bioraznolikosti te poštivanju raznih potreba i vrijednosti svih građana. Sad je na nama red da učinimo taj sustav što učinkovitijim, a nekoliko jednostavnih koraka garantira uspješnost u očuvanju morskog okoliša, te stoga:

– Pazite da podupirete održive proizvode iz ribarstva koji su ulovljeni na način kojim će se očuvati riblji stokovi i ljudi koji o njima ovise

– Kupujte certificirane proizvode

– Nemojte jesti nedoraslu ribu

– Provjeravajte oznake

– Uključite malo raznolikosti u svemu, pa tako i u Vašoj potrošnji