• Objava FLAG-a Natječaja za Podmjeru 1.1.1. i 2.2.1.!

  Dana 28.12.2020. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje 6. i 7. FLAG natječaj iz LRSR FLAG-a za Podmjeru 2.2.1. „Potpora aktivnostima pokretanja, razvoja i unapređenja dodatnih sadržaja na FLAG području“ i 1.1.1. "Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti".

  Saznajte više...
 • Konačna rang lista projekata odobrenih na FLAG-natječaj za podmjeru 1.1.1.

  Dana 19.12.2019. FLAG Pinna nobilis objavljuje konačnu rang listu za podmjeru 1.1.1.

  Saznajte više...

  Nema rezultata vaše pretrage.

Facebook news feed

📢📢POZIV RIBARIMA!Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, poziva ribare iz sektora malog priobalnog ribolova da prisustvuju SASTANKU IZMEĐU DIONIKA U SEKTORU MALOG PRIOBALNOG RIBOLOVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE, koji će se održati 📌u Petak, 23. srpnja 2021. u Poreču, Partizanska ulica 5a, od 10:00 – 12:00 sati.Sastanak je vezan za provedbu aktivnosti OSNIVANJE PREKOGRANIČNOG UDRUŽENJA OPERATORA MALOG PRIOBALNOG RIBOLOVA unutar projekta Adri.SmArtFish - Valorizacija malog priobalnog ribolova duž obale Jadranskog mora u kontekstu održivosti, nastalog u suradnji Republike Hrvatske i Republike Italije.Kao PREDNOSTI UDRUŽIVANJA U PREKOGRANIČNU UDRUGU navode sljedeće:- Osiguravanje dostatne količine i kvalitete ribe i drugih plodova mora koji bi se pod zajedničkim nazivnikom (certifikatom, brendom) plasirali na tržište i time dobili prepoznatljivost i u konačnici bolju cijenu- Olakšavanje vaganja i prve prodaje zapošljavanjem odgovorne osobe za sve članove (s hrvatske strane) te olakšavanje trženja općenito pronalaskom kupaca, mogućim dogovorom oko kvalitete, količine i cijene proizvoda (postizanje istih cijena na istim tržištima)- Poboljšanje distribucije proizvoda prikupljanjem količina koje se zajednički plasiraju (mali priobalni ribari su dislocirani i prikupljanje se može organizirati za one količine i odredišta gdje je isto isplativo, dok bi ostalo plasirali kao i do sada, ali koristeći zajednički naziv kojim bi jamčili da se radi o lokalnom i kvalitetnom proizvodu iz održivog ribolova)- Izrađena web stranica udruge na hrvatskom, talijanskom i engleskom jeziku koja će omogućiti prepoznatljivost na tržištu, među kupcima, distributerima, krajnjim potrošačima i nadležnim tijelima te promociju ciljeva, djelovanja i usluga – mogućnosti reklamiranja ponude, prodaje i kupnje, umrežavanja, komunikacije i drugo- Izrada marketinške strategije – kampanje podizanja svijesti o malim priobalnim ribarima, njihovoj tradiciji ribarenja, kulturološkog značaja i baštine, kvalitetnim proizvodima, održivom načinu iskorištavanja morskih bioloških resursa, odnosno dugoročnoj održivosti morskog ekosustava, kao i socijalno-ekonomskom razvitku ruralnih zajednica, koje o njemu ovise- Osnaživanje pregovaračke pozicije u komunikaciji s nadležnim tijelima, lokalnim i državnim te EU- Jače konkuriranje za korištenje mjera potpora iz Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu, koji u narednom programskom razdoblju predviđa maskimalnu stopu intenziteta potpore od 100% za sektor malog priobalnog ribolova- Konkuriranje za korištenje raznih mogućnosti financijske i nefinancijske podrške iz međunarodnih, državnih, regionalnih i lokalnih izvora namijenjenih udrugama- Mogućnost prerastanja u organizaciju proizvođača u ribarstvuOdazovite se! ... See MoreSee Less
View on Facebook

Zanimljivosti

Prelov ribe je lov koji premašuje proizvodne kapacitete mora. Uzroci takvog stanja leže u ogromnom porastu ljudske populacije što automatski vodi do veće potražnje, tehnološkog napretka, razvoja brodova i raznih ribolovnih alata te ponajviše do uspostave globalnog tržišta. Cijeli je proces posljedica želje za što većim profitom te, kao što to često bude, najviše ispašta ekosustav koji nije, kao što bi mnogli voljeli vjerovati, neiscrpan.
Prelov u cilju zadovoljavanja veće potražnje predstavlja itekako veliku prijetnju za sveukupno čovječanstvo, stoga vlade, u suradnji s ribarskim sektorom, rade na tome da to spriječe.

Što se Jadrana tiče, ukupni se ulov srušio u osamdesetima zbog prelova srdele i inćuna i od tada uglavnom stagnira a broj ribara i brodova se povećao, što znači da je za isti ulov potreban puno veći ribolovni napor. Resursi se moraju koristiti ciljano i održivo, a ne rasipno i nekontrolirano, ukoliko želimo spriječiti različite prijetnje poput cvjetanja mora i brojnih anomalija morskog okoliša.

 

Održivi ribolov je zapravo koncept koji podrazumijeva da iz mora treba uzeti samo onoliko koliko more, odnosno morski ekosustav, može prirodno, svojom snagom, obnoviti. Sve ono što ulovimo preko te granice vodi prema potpunoj devastaciji naših morskih resursa.
Održivo ribarstvo treba uzeti u obzir koliko ekološke toliko i socioekonomske aspekte lokalnog područja te treba uključiti lokalnu zajednicu u upravljanje resursima.

Republika Hrvatska je, kroz posljednje desetljeće i pol, napravila prve korake i pomake prema uspostavi sustava upravljanja morem koji se bazira na najnovijim znanstvenim spoznajama, očuvanju bioraznolikosti te poštivanju raznih potreba i vrijednosti svih građana. Sad je na nama red da učinimo taj sustav što učinkovitijim, a nekoliko jednostavnih koraka garantira uspješnost u očuvanju morskog okoliša, te stoga:

– Pazite da podupirete održive proizvode iz ribarstva koji su ulovljeni na način kojim će se očuvati riblji stokovi i ljudi koji o njima ovise

– Kupujte certificirane proizvode

– Nemojte jesti nedoraslu ribu

– Provjeravajte oznake

– Uključite malo raznolikosti u svemu, pa tako i u Vašoj potrošnji