Mogućnost predfinanciranja/kreditiranja za projekte gospodarskog sektora ribarstva (mali priobalni ribolov) iz PRA 2021.-2027.

POZIV ZA MALE PRIOBALNE RIBARE

WWF Adria je početkom travnja objavila posebnu web stranicu posvećenu Predfinanciranju i Tehničkoj pomoći za sektor ribarstva. Na web stranicu možete pristupiti na sljedećoj povezinici: WWF Adria

Na stranici se mogu pronaći sve relevantne informacije i važni dokumenti kao što su:

– Upitnik, koji je potrebno isprintati, ispuniti i potpisati. U Upitniku je naveden i popis dokumentacije koju je potrebno priložiti;

– Bodovna kartica prihvatljivosti (na znanje radi bodovanja);

– Prilog 1  koji sadrži popis prihvatljivih troškova za predfinanciranje.

Također, na web stranici su dostupni kontakt podaci za eventualne upite i nejasnoće.

Ako se želite prijaviti, preuzmite, potpišite (ovjerite pečatom ako je primjenjivo) i ispunite obrazac „Upitnik” za prijavu te ga uz ostalu dokumentaciju skeniranog dostavite e-poštom na adresu: poticaji@wwfadria.org, s naslovom „EMFAF POTICAJI”, najkasnije do 26.4.2024.

ONLINE RADIONICA

S obzirom na veliki interes WWF Adria organizirati će kratku online radionicu. Radionica će se održati 23.04. u 9:00 i može joj se pristupiti na poveznici: https://wwf.zoom.us/j/91689155817?pwd=ZXg2SWw4enE4aW03R3h4d29qQ0VqZz09