Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene učinaka propisa za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu

Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste svi pozvani. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu potrebno je osigurati provedbu zajedničke ribarstvene politike u onim segmentima u kojima su uočeni nedostaci te osigurati pravni okvir za provedbu Uredbi i propisati prekršajne odredbe u slučaju nepoštivanja odredbi Uredbi. Također se kroz izmjene i dopune Zakona omogućava provedba mjera i ciljeva ribarstvene politike, osigurava pravni okvir za provedbu EU uredbi te bolje upravljanje, propisivanje učinkovitih sankcija, koje će imati odvraćajući učinak, i regulira se sustav državnih potpora u ribarstvu i akvakulturi, koje podliježu obvezi prijave Europskoj komisiji. Cilj donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu je usklađivanje sa pravnim okvirom EU i Strateškim smjernicama Europske Komisije te unaprjeđenje normativnog dijela Zakona radi učinkovitije provedbe njegovih odredbi.

Savjetovanje je otvoreno do 25.8.2023. te se nalazi na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24888