Politika zaštite osobnih podataka FLAG-a

Zaštita osobnih podataka građana u vezi s obradom tih podataka je jedno od temeljnih ljudskih prava čiju zaštitu jamče odredbe Povelje Europske unije o temeljnim ljudskim pravima te Ugovora o funkcioniranju Europske unije prema kojima svatko ima pravo na zaštitu svojih osobnih podataka.
Konkretnu razradu načelnih odredbi spomenutih propisa donijela je Uredba (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. godine koja se u svim članicama EU, pa tako i u Republici Hrvatskoj, primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.

FLAG Pinna nobilis stvorio je ovu Politiku zaštite privatnosti kako bismo pokazali da brinemo o privatnosti naših korisnika te kako bismo vas informirali o načinima skupljanja i obrade osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR EU 2016/679).

Molimo vas da ovaj dokument pročitate pažljivo kako biste saznali kako skupljamo, obrađujemo, štitimo ili na bilo koji drugi način koristimo vaše osobne podatke.

 

1. OPĆI UVJETI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA U FLAG-U PINNA NOBILIS

 

Osobni podaci su informacije koje vas identificiraju kao pojedinca: ime i prezime, OIB, e-pošta, kućna ili poslovna adresa, telefonski broj i sl. Ne prikupljamo osobne podatke osim kada ste vi to omogućili odnosno kad se složite s time prilikom slanja upita na adresu e-pošte info@lagur-pinnanobilis.hr ili vlastitom prijavom na newsletter FLAG-a.

FLAG će koristiti osobne podatke isključivo na zakonit način: samo one podatke koje je pribavio uz korisniku unaprijed poznatu svrhu i samo za vrijeme koje svrha iziskuje. Svaki osobni podatak koji je korisnik dopustio koristiti FLAG je dužan voditi točno i uz sve propisane mjere zaštite, a korisnik u svako doba ima pravo povući privolu kojom je dopustio korištenje njegovih osobnih podataka, dobiti obavijest od FLAG-a koje osobne podatke koristi, tražiti ispravak ili brisanje podataka te izjaviti prigovor ako smatra da se njegovi osobni podaci ne koriste na propisan način.

FLAG može povremeno prema vlastitom nahođenju, bez prethodne najave, izmijeniti, preinačiti, dopuniti, ukloniti ili na bilo koji drugi način ažurirati ovu Politiku zaštite privatnosti. Sve će promjene biti objavljene na mrežnoj stranici www.lagur-pinnanobilis.hr kako bi svi korisnici bili u potpunosti upoznati s vrstom osobnih podataka koji se prikupljaju, načinom korištenja i uvjetima pod kojima se ovi podaci mogu pružiti na uvid.

FLAG koristi sve potrebne mjere za zaštitu osobnih podataka od gubitka, zloporabe, neovlaštenog pristupa, prijenosa, izmjene ili uništenja. Ukoliko dođe do gubitka, zloporabe, neovlaštenog pristupa, prijenosa, izmjene ili uništenja osobnih podataka FLAG će poduzeti sve moguće sigurnosne mjere kako bi se osobni podaci korisnika zaštitili od navedenih opasnosti.

Vi kontrolirate informacije koje pružate o sebi. Vaša prava obuhvaćaju pravo na pristup informacijama, pravo na ispravak, pravo na brisanje (zaborav), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost i pravo na prigovor. Ako želite ostvariti bilo koje od prava vas kao korisnika ili imate bilo kakvih pitanja u vezi naše politike zaštite privatnosti ili kako postupamo s vašim osobnim podacima, slobodno nam se obratite. Možete nas kontaktirati na broj 00 385 (0)52 255 931 ili nam pišite na info@lagur-pinnanobilis.hr. Mi ćemo na svaki vaš zahtjev odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

U bilo kojem trenutku možete poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi našeg skupljanja i obrade vaših osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj pritužbu možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP).

 

1.1. WEB STRANICA FLAG-A WWW.LAGUR-PINNANOBILIS.HR I NEWSLETTER FLAG-A

Za pristup informacijama na web stranici FLAG-a www.lagur-pinnanobilis.hr nije potrebna nikakva prijava/registracija pa se web stranica može koristiti bez otkrivanja identiteta korisnika.

Međutim, prilikom prijave na newsletter FLAG-a treba popuniti određeno polje sa e-poštom korisnika. Ako korisnik u takvim situacijama odluči uskratiti osobne podatke koji se traže neće moći pristupiti newsletter-u. Prilikom prijave na newsletter FLAG-a dobiveni se osobni podaci koriste u svrhu slanja istog, a radi dobivanja informacija i obavijesti o djelovanju FLAG-a i provedbi Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a za razdoblje 2014. – 2020.

Osobe mlađe od 16 godina ne bi smjeli davati nikakve osobne podatke na stranicama bez dopuštenja roditelja ili skrbnika. Nikada nećemo svjesno prikupljati osobne podatke od maloljetnih osoba ili na bilo koji način podatke koristiti ili otkriti trećoj strani bez dozvole.

Osobni se podaci čuvaju sukladno važećim zakonskim propisima i etičkim standardima za čuvanje, izvještavanje i dokumentiranje osobnih podataka. FLAG neće dijeliti ili na bilo koji drugi način ustupiti korisnikove osobne podatke trećim osobama.

Korisnik u bilo kojem trenutku ima pravo zatražiti obustavu isporuka svih obavijesti i poruka na njegovu e-poštu. Nadalje, korisnik ima pravo zatražiti ispravak dostavljene e-pošte. Ukoliko korisnik želi ostvariti to pravo potrebno je poslati obavijest na adresu info@lagur-pinnanobilis.hr te da li se radi o ispravku ili brisanju dostavljene e-pošte. FLAG će zahtjev korisnika riješiti brzo i na primjeren način.

Zbog potrebe i u interesu korisnika web stranica FLAG-a može sadržavati poveznice na web stranice trećih osoba. Zbog same prirode globalne mreže FLAG ne može dati nikakva jamstva u pogledu zaštite osobnih podataka na stranicama na koje vas upućuje, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za sadržaj tih stranica. Ova Politika zaštite privatnosti ne odnosi se ni na koju povezanu web stranicu koja nije u vlasništvu FLAG-a Pinna nobilis.

Naš poslužitelj koristi statistički softver, standardno obilježje svih web poslužitelja, koji nije karakterističan samo za naše stranice. Takvi statistički programi omogućavaju nam da web stranicu prilagodimo na način da budu što efikasnije i jednostavnije za naše posjetitelje (utvrđivanje podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, prilagođavanje stranica za pojedine web preglednike, učinkovitost strukture naše lokacije te posjećenost naših stranica i sl.). U ovom slučaju ne bilježe se nikakvi osobni podaci.

 

1.2. ČLANOVI FLAG-A PINNA NOBILIS

FLAG posjeduje osobne podatke svojih članova putem ispunjene i ovjerene Pristupnice i zatraženih dokumenata radi upisa u Evidenciju članstva FLAG-a sukladno Statutu FLAG-a i Zakonu o udrugama RH. Osobne podatke članova koje FLAG prikuplja i obrađuje su sljedeći: ime i prezime, OIB, adresa, datum rođenja, broj telefona/mobitela, fax, e-pošta i fotokopija osobne iskaznice.

Osobni podaci članova prikupljaju se isključivo radi udovoljavanja zakonskim obvezama u svrhu upisa u Evidenciju članstva LAG-a. Prikupljeni podaci dostavljaju se Upravi ribarstva pri Ministarstvu poljoprivrede u cilju dokazivanja brojnosti članstva FLAG-a.

Član FLAG-a može zatražiti pristup svojim osobnim podacima te ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka kao i pravo na podnošenje prigovora na obradu osobnih podataka slanjem obavijesti na info@lagur-pinnanobilis.hr. Svi podaci brišu se prestankom svrhe u koje su prikupljeni, odnosno prestankom svojstva člana LAGUR-a.

 

1.3. ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA FLAG-A PINNA NOBILIS

Osobne podatke članova Upravnog odbora koje FLAG Pinna nobilis prikuplja i obrađuje su sljedeći: ime i prezime, OIB, adresa, datum rođenja, broj telefona/mobitela, fax, e-adresa i fotokopija osobne iskaznice.

Osobni podaci članova Upravnog odbora FLAG-a prikupljaju se i obrađuju u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima isključivo u svrhu provedbe lokalnog razvoja vođenog lokalnom zajednicom (LEADER/CLLD) i promocije rada FLAG-a. Prikupljeni podaci dostavljaju se Upravi ribarstva pri Ministarstvu poljoprivrede u svrhu dokazivanja aktivnosti FLAG-a odnosno prikazivanja uključenih sudionika u upravljačkoj strukturi FLAG-a.

Član Upravnog odbora FLAG-a može zatražiti pristup svojim osobnim podacima te ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka kao i pravo na podnošenje prigovora na obradu osobnih podataka slanjem obavijesti na info@lagur-pinnanobilis.hr. Svi podaci brišu se prestankom svrhe u koje su prikupljeni, odnosno prestankom svojstva člana Upravnog odbora FLAG-a.

 

1.4. SUDIONICI NA JAVNIM DOGAĐANJIMA U ORGANIZACIJI/SUORGANIZACIJI FLAG-A PINNA NOBILIS

S obzirom da se funkcioniranje FLAG-a financira javnim sredstvima iz proračuna Europske unije, Državnog proračuna, proračuna jedinca lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih donatora FLAG ima obvezu dokazati svoje aktivnosti odnosno prikazati ih putem podataka/prikaza uključenih sudionika.

S tim u svezi FLAG prikuplja i obrađuje osobne podatke sudionika javnih događanja u organizaciji/suorganizaciji FLAG-a i to u sljedeće svrhe:
a) Provedbe lokalnog razvoja vođenog lokalnom zajednicom (LEADER/CLLD) i promocije rada FLAG-a, a u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima koji se odnose na rad FLAG-a.
b) Prikuplja i obrađuje fotografije, audio i video zapise u svrhu provedbe lokalnog razvoja vođenog lokalnom zajednicom (LEADER/CLLD) i promocije rada FLAG-a.
c) Podatke pod točkom a) i b) FLAG dostavlja Upravi ribarstva pri Ministarstvu poljoprivrede i drugim donatorima u svrhu dokazivanja aktivnosti FLAG-a odnosno prikaza podataka o uključenim sudionicima.
d) Objavljuje fotografije, audio i video zapise na web stranici, elektroničkim medijima (televizija, radio i internetski portali), tiskovinama, društvenim mrežama u svrhu provedbe lokalnog razvoja vođenog lokalnom zajednicom (LEADER/CLLD) i promocije rada FLAG-a.

Napominjemo da kao sudionik javnog događanja u organizaciji/suorganizaciji FLAG-a imate pravo povući privolu kojom ste dopustili korištenje osobnih podataka i audio-vizualnih zapisa slanjem obavijesti na info@lagur-pinnanobilis.hr, dobiti obavijest od FLAG-a koje osobne podatke koristi, tražiti ispravak ili brisanje podataka te izjaviti prigovor ako smatrate da se vaši osobni podaci ne koriste na propisan način.

FLAG je dužan čuvati osobne podatke sudionika javnih događanja u organizaciji/suorganizaciji FLAG-a tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja za aktivnosti koje su financirane iz javnih izvora.

 

1.5. PRIJAVITELJI NA NATJEČAJE FLAG-A U SKLOPU PROVEDBE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE FLAG-A ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

FLAG objavljuje natječaje za dionike s područja FLAG-a Pinna nobilis sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji u ribarstvu FLAG-a za razdoblje 2014. – 2020. Na taj način prikuplja i obrađuje osobne podatke prijavitelja koji su se prijavili na FLAG-natječaje. FLAG je dužan osobne podatke prijavitelja proslijediti Upravi ribarstva pri Ministarstvu poljoprivrede temeljem Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN br. 96/16, 51/2017) te njegovim izmjenama i dopunama.

Prikupljeni osobni podaci prijavitelja dostavljaju se Upravi ribarstva pri Ministarstvu poljoprivrede u svrhu provedbe natječaja i dodjele sredstava po objavljenom natječaju.

FLAG je dužan čuvati osobne podatke svih prijavitelja na FLAG-natječajima tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja za aktivnosti koje su financirane iz javnih izvora.

 

Pravilnik o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka

Odluka o usvajanju Pravilnika o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka

 

Obratite nam se!

Ako imate pitanja ili pritužbi u vezi s Politikom zaštite privatnosti Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Pinna nobilis ili biste nam htjeli uputiti komentare i prijedloge za poboljšanje obratite nam se na e-poštu info@lagur-pinnanobilis.hr.