Druga radionica u sklopu projekta “EduSfish – edukacija mladih za održivo ribarstvo” održat će se u srijedu, 30.05.2018.

U srijedu, 30.05.2018., održat će se 2. radionica u sklopu projekta “EduSfish – edukacija mladih za održivo ribarstvo” u Srednjoj talijanskoj školi Leonardo da Vinci. U sklopu radionice educirat će se učenici srednje škole o kulturnoj baštini i ribarskoj tradiciji LAGUR-područja.

 

 

 

Provedba projekta EduSFish sufinancirana je sredstvima Istarske županije putem Javnog natječaja za financiranje projekata/programa u području poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede iz sredstava proračuna za 2018. godinu te Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.