Javno predstavljanje rezultata pilot-projekta u Zambratiji

U četvrtak, 29. lipnja 2017. godine, održano je javno predstavljanje rezultata pilot-projekta “Zona posebnog upravljanja u uvali Zambratija (Umag)“ kojim se htjelo prezentirati provedene aktivnosti, posebice rezultate biološkog istraživanja podmorja uvale Zambratija, kao i smjernice za buduće održivo korištenje iste s naglaskom na jačanje edukativnih, kulturnih i turističkih kapaciteta te daljnje uključivanje lokalnih dionika u implementaciju razvojnih scenarija.

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Pinna nobilis“ je, u suradnji s Udrugom ljubitelja mora i kulturnih znamenitosti „Savudrijska batana – batana salvorina“, tijekom 2017. godine provodila pilot-projekt „Zona posebnog upravljanja u uvali Zambratija (Umag)“. Pilot-projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Svrha pilot projekta bila je potaknuti raspravu među zainteresiranim lokalnim dionicima o mogućnostima i izazovima uspostave zone posebnog upravljanja u uvali Zambratija zbog njezine visoke povijesne i potencijalno turističke vrijednosti, ali i očuvanja biološke raznolikosti. Pilot-projekt se provodio u okviru Mjere III.1. „Pripremna potpora”, a sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Kao popratni dio programa Udruga ljubitelja mora i kulturnih znamenitosti „Savudrijska batana – batana salvorina“ organizirala je obilazak arheološkog i biološkog lokaliteta uvale Zambratija Savudrijskom tradicionalnom batanom na vesla. U cilju razgledavanja i upoznavanja lokaliteta uvale Zambratija, članovi Udruge prezentirali su nalaze uz priču i fotografije.

Slike s javnog predstavljanja pogledajte u galeriji.