Još jedno novo savjetovanje na e-Savjetovanja!

Otvoreno je novo savjetovanje na temu “Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu”.

Savjetovanje je otvoreno do 10.11.2017. a možete ga pronaći na sljedećoj poveznici.