LAGUR Pinna nobilis na sastanku FLAG mreže i radionici za Zahtjev za isplatu

Dana 16. listopada 2018. u Zagrebu se održavao sastanak FLAG mreže i sastanak predstavnika LAGUR-a i predstavnika Uprave ribarstva sazvan na inicijativu FLAG mreže.

Po završetku sastanka FLAG mreže uslijedio je sastanak predstavnika LAGUR-a s predstavnicima Uprave ribarstva na temu raspisivanja LAGUR-natječaja te drugih tema vezanih uz funkcioniranje LAGUR-a poput dinamike obrade zahtjeva za isplatu, dobivanja konačnih odluka o odobrenju LRSR-a i sl. Teme koje su pokrivene na sastanku bile su mnogobrojne.

Dana 17. listopada 2018. godine održana je radionica naziva „Zahtjev za isplatu“ koju je organizirala Uprava ribarstva na kojoj su djelatnici Uprave ribarstva upozorili predstavnike LAGUR-a na najčešće greške koje se javljaju prilikom popunjavanja zahtjeva za isplatu.