LAGUR „Pinna nobilis“ zaprimio Privremenu odluku o odobrenju Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020. (LRSR)

Sa zadovoljstvom obavještavamo da je LAGUR zaprimio Privremenu odluka o odobrenju Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za razdoblje 2014. – 2020. Za provedbu strategije odobreno je ukupno 12.353.650,05 HRK!

U narednom razdoblju LAGUR-u predstoji sljedeće:
– Zaprimanje konačne rang-liste odnosno Konačne odluke o odobrenju LRSR (po završetku postupka rješavanja po prigovorima).
– Usklađenje strategije prema uputama Uprave ribarstva.
– Održavanje sjednice Upravnog odbora i Skupštine LAGUR-a u cilju usvajanja izmjena strategije.

Još jednom zahvaljujemo svima na sudjelovanju u izradi strategije, na aktivnom angažmanu u radu LAGUR-a i danoj podršci za buduće aktivnosti. Pratite nas i dalje kako biste bili informirani o dodjeli Konačne odluke o odobrenju LRSR!