LAGUR-u “Pinna nobilis” dodijeljena sredstva Istarske županije namijenjena institucionalnoj potpori

LAGUR-u “Pinna nobilis” dodijeljena su sredstva Istarske županije namijenjena institucionalnoj potpori na temelju “Javnog natječaja za financiranje projekata/programa udruga u okviru Programa javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede Istarske županije za 2017. godinu”. Sredstva će se koristiti za redovan rad LAGUR-a i za njegov daljnji organizacijski razvoj.