LAGUR-U „PINNA NOBILIS“ DODIJELJENA SREDSTVA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA PROJEKT „EDUSFISH – EDUKACIJA MLADIH ZA ODRŽIVO RIBARSTVO“

LAGUR-u “Pinna nobilis” dodijeljena su sredstva Istarske županije za provedbu projekta “EDUSFISH – EDUKACIJA MLADIH ZA ODRŽIVO RIBARSTVO” putem Javnog natječaja za financiranje projekata/programa u području poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede iz sredstava proračuna za 2018. godinu.

Provedbom projekta doprinijet će se podizanju svijesti mladih LAGUR-područja o potrebi i mogućnostima drugačijeg, održivog razvoja koji poštuje potrebe zajednice i brine o razumnom korištenju resursa te o važnosti poznavanja kulturne baštine i ribarstva kao jednog od tradicionalnih istarskih zanata. To će se postići provođenjem edukativnih aktivnosti u suradnji s talijanskom srednjom školom „Leonardo da Vinci“ iz Buja te odlaskom na terensku nastavu. Mladi će na taj način povećati vlastito znanje o održivom ribarstvu i biološkoj raznolikosti istarskog akvatorija te usvojiti temeljna znanja o ribarskoj baštini LAGUR-područja. Svrha projekta je potaknuti mlade na aktivan pristup prema održivom ribarstvu te osviješćivanje o važnosti očuvanja kulturne i prirodne baštine našeg ribarstvenog područja.

Predviđeno trajanje projekta je 8 mjeseci a početak je planiran za mjesec svibanj 2018.