Objava Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom srdelarom

Obavještavaju se svi zainteresirani da je u Narodnim novinama broj 105/17. od 27. listopada 2017. godine objavljen Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom srdelarom. Propis sadrži između ostalog uvjete, namjenu i način obavljanja gospodarskog ribolova okružujućom mrežom plivaricom srdelarom te je u tom kontekstu definiran ciljani ribolov koji podrazumijeva ribolov u kojem ciljane vrste (mala plava riba) predstavljaju najmanje 80% mase ukupnog ulova u jednoj ribolovnoj operaciji. Nadalje, ovim se propisom zabranjuje stavljanje na tržište ulova koji ne sačinjava mala plava riba u količini većoj od 20% ukupnog ulova ostvarenog tijekom jedne ribolovne operacije.

Pravilnik sadrži kriterije za izdavanje Odobrenja za obavljanje ribolova u sljedećem trogodišnjem razdoblju pri čemu se kao glavni kriterij ističe minimalni broj ribolovnih dana koje je plovilo ostvarilo u razdoblju od 1. srpnja 2014. godine do 1. rujna 2017. godine. Minimalan broj ribolovnih dana ovisi o segmentu ribolovne flote. Također, propisom se definiraju iznimke za ostvarivanje potrebnog broja ribolovnih dana za izdavanje novoga Odobrenja.

Vlasnicima plovila koji su podnijeli zahtjev za izdavanje novoga Odobrenja dozvoljava se obavljanje ribolova do donošenja rješenja po podnesnom zahtjevu.

Pravilnik je stupio na snagu 28. listopada 2017. godine.

Izvor: www.mps.hr