Objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova!

Obavještavaju se svi zainteresirani da su u Narodnim novinama br. 61/17. i 64/17. objavljeni Pravilnici o izmjenama i dopunama pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova. Izmjene stupaju na snagu prvog dana od dana objave u Narodnim novinama.