Objavljen Pravilnik o ribolovnim mogućnostima za plivaricu srdelaru

Obavještavaju se svi zainteresirani da je u objavu upućen Pravilnik o ribolovnim mogućnostima za ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom. Navedeni propis sadrži odredbe dosadašnjeg Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom srdelarom (Narodne novine br. 123/16, 9/17, 41/17 i 59/17), odredbe o ograničenju ribolovnog napora prenesene iz GFCM preporuka te razdoblja redovite zabrane obavljanja gospodarskog ribolova koje su do sada bile propisane Pravilnikom o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom srdelarom (Narodne novine br. 101/14, 125/14, 140/14, 147/14, 2/15, 37/15, 44/15, 134/15, 94/16, 118/16 i 123/16).

Osim navedenog, propisom se ograničava ukupni ulov male plave ribe iglice (Belone belone gracilis), inćuna (Engraulis encrasicolus), papaline (Sprattus sprattus), lokarde (Scomber colias), skuše (Scomber scombrus), srdele (Sardina pilchardus), srdele goleme (Sardinella aurita) i šaruna (Trachurus trachurus i Trachurus mediterraneus) na 75 tona po plovilu za svako mjesečno razdoblje počevši od 30. lipnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine. Ovim je propisom također napravljena iznimka kojom se omogućava ribolov na sljedećim područjima: rt Oštro (Kraljevica) – Prapratni rt (o. Cres) – rt Selzine – rt Veli Pin (o. Plavnik) – rt Mali Pin – rt Sv. Mikula (o. Krk) – rt Kijac – rt Lipica od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika do 31. kolovoza 2017. godine.

Predmetni propis objavljen je u Narodnim novinama br. 71/17, od 20. srpnja 2017. godine, a stupio je na snagu 21. srpnja 2017. godine.

 

Izvor: www.mps.hr