Odobren financijski izvještaj za 2017. i godišnji izvještaj o radu LAGUR-a “Pinna nobilis”

Dana 28. veljače 2018. održana je redovna sjednica Upravnog odbora LAGUR-a “Pinna nobilis” kojom je predsjedavao Predsjednik LAGUR-a, Danilo Latin, a donijele su se odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu LAGUR-a „Pinna nobilis“ za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. te Godišnjeg financijskog izvješća LAGUR-a „Pinna nobilis“ za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine.