Održana prva radionica u sklopu pilot-projekta “Zona posebnog upravljanja u uvali Zambratija (Umag)”

Dana 20. veljače 2017. godine u gradskoj vijećnici Grada Umaga je održana prva radionica u sklopu pilot-projekta naziva „Uvod u zonu posebnog upravljanja u uvali Zambratija“ s ciljem senzibilizacije sudionika na temu valorizacije dijela uvale Zambratija u turističke svrhe. Bila je namijenjena predstavnicima ribarskog sektora te predstavnicima udruga i udruženja u ribarstvu s područja LAGUR-a „Pinna nobilis“.

Neven Iveša, voditelj radionice, biolog i ribar, održao je predavanje o budućnosti ribolova u Istri u okvirima zajedničke ribolovne politike Europske unije te o mjerama za poticanje održivog ribarstva u lokalnoj zajednici nakon čega je uslijedila rasprava. Ida Koncani Uhač iz Arheološkog muzeja Istre je predstavila podmorske arheološke nalaze u uvali Zambratija, neolitsko naselje i ostatke najstarijeg broda na Mediteranu, koji se svojom unikatnošću mogu svrstati u sam vrh arheoloških otkrića. Naglasila je da takvi arheološki nalazi predstavljaju polazišnu točku za promišljanje mogućih razvojnih scenarija uvale Zambratija i kreiranje potencijalno nove turističke ponude. U skladu s time je predstavila i primjere dobre prakse iz Slovenije i Hrvatske.

Pilot-projekt „Zona posebnog upravljanja u uvali Zambratija (Umag)“ zajednički provode LAGUR „Pinna nobilis” i Udruga ljubitelja mora i kulturnih znamenitosti „Savudrijska batana – Batana salvorina” u okviru Mjere III.1. „Pripremna potpora“. Pilot-projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Slike s radionice pogledajte u našoj foto galeriji.