Održana sjednica Upravnog odbora LAGUR-a

Dana 29. kolovoza 2017. godine održana je sjednica Upravnog odbora LAGUR-a „Pinna nobilis“ kojom je predsjedavao Predsjednik LAGUR-a, Danilo Latin, a donijele su se odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu LAGUR-a „Pinna nobilis“ za razdoblje od 01. siječnja do 30. srpnja 2017. te Polugodišnjeg financijskog izvješća LAGUR-a „Pinna nobilis“ za razdoblje od 01. siječnja do 30. srpnja 2017. godine.