Održane sjednice Upravnog odbora i Skupštine FLAG-a Pinna nobilis

Dana 13. prosinca 2018. godine u Umagu su održane sjednice Upravnog odbora i  Skupštine FLAG-a Pinna nobilis. Na sjednicama su se usvajali planovi rada za 2019. te se donijela odluka o visini i načinu plaćanja članarine za 2019. godinu.

 

Članovi su informirani o statusu provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020. te je odobren natječaj za operaciju 1.1.1. Ulaganje u jačanje konkurentnosti MSP-a u ribarstvu i povezanim aktivnostima sa svim obrascima, prilozima te ostalim kontrolnim mehanizmima za provedbu postupka odabira operacija, praćenje i provedbu operacija.

 

Početkom sljedeće godine nam predstoji finalizacija internih smjernica za provedbu postupka odabira operacija te sama objava prvog FLAG-natječaja.