Održavanje radionice “Uvod u zonu posebnog upravljanja u uvali Zambratija (Umag)”

Udruga Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Pinna nobilis” vas poziva na radionicu za predstavnike ribarskog sektora koja se održava u sklopu malog pilot projekta „Zona posebnog upravljanja u uvali Zambratija (Umag)”. Mali pilot projekt se provodi u okviru Mjere III.1. „Pripremna potpora”, a sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Radionica „Uvod u zonu posebnog upravljanja u uvali Zambratija“ će se održati dana:

20. veljače 2017. godine

s početkom u 17:00 sati

u Gradskoj vijećnici Grada Umaga, G. Garibaldi 6

Svrha radionice je potaknuti aktivno uključivanje predstavnika ribarskog sektora u proces promišljanja i planiranja o mogućnostima uspostave zone posebnog upravljanja u uvali Zambratija uslijed njezine visoke povijesne i potencijalno turističke vrijednosti.

Cilj je pružiti sudionicima informacije o projektnim aktivnostima te ih senzibilizirati na tematiku valorizacije arheoloških lokaliteta uvale Zambratija u turističke svrhe. Radionica je namijenjena predstavnicima ribarskog sektora te predstavnicima udruga i udruženja u ribarstvu s područja LAGUR-a „Pinna nobilis“ (gradovi Umag, Novigrad i Buje te općine Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj).

Teme koje će biti obrađene su sljedeće:

• Budućnost ribolova u Istri u okvirima zajedničke ribolovne politike Europske unije

• Mjere za poticanje održivog ribarstva na području lokalne samouprave

• Predstavljanje arheoloških lokaliteta Zambratije i Savudrije

• Zone posebnog upravljanja – primjeri dobre prakse u RH i u svijetu

• Mogućnosti valorizacije uvale Zambratija u turističke svrhe – trenutno stanje, buduće perspektive i izazovi

Broj sudionika je ograničen, radi kvalitete izvedbe radionice i snažnijeg uključivanja sudionika u rasprave. Prednost sudjelovanja na radionici će imati oni sudionici koji prije pošalju svoju prijavu.

Detaljan program možete pogledati ovdje.

Prijava na radionicu je obvezna, a to možete učiniti ovdje.   

 

pozivnice_naljepnice_hr-page-001