Poziv na javno predstavljanje rezultata pilot-projekta!

LAGUR “Pinna nobilis” poziva sve zainteresirane na javno predstavljanje rezultata pilot-projekta “Zona posebnog upravljanja u uvali Zambratija (umag)” koje će se održati dana:

29. lipnja 2017. godine
s početkom u 10:00 sati
u Meeting centru hotela Sol Umag
Jadranska bb – Punta, 52470 Umag

Ovim se događajem žele javnosti prezentirati provedene aktivnosti, posebice rezultate biološkog istraživanja podmorja uvale Zambratija, kao i smjernice za buduće održivo korištenje iste s naglaskom na jačanje edukativnih, kulturnih i turističkih kapaciteta te daljnje uključivanje lokalnih dionika u implementaciju razvojnih scenarija.

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Pinna nobilis“ je, u suradnji s Udrugom ljubitelja mora i kulturnih znamenitosti „Savudrijska batana – batana salvorina“, tijekom 2017. godine provodila pilot-projekt „Zona posebnog upravljanja u uvali Zambratija (Umag)“. Svrha pilot projekta bila je potaknuti raspravu među zainteresiranim lokalnim dionicima o mogućnostima i izazovima uspostave zone posebnog upravljanja u uvali Zambratija zbog njezine visoke povijesne i potencijalno turističke vrijednosti, ali i očuvanja biološke raznolikosti. Pilot-projekt se provodio u okviru Mjere III.1. „Pripremna potpora”, a sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

SLUŽBENI PROGRAM DOGAĐANJA
10:00 – 10:40 Službeno otvaranje programa i pozdravni govori
10:40 – 11:00 Prezentacija pilot-projekta „Zona posebnog upravljanja u uvali Zambratija (Umag)“ – Ana Žužić, Voditeljica LAGUR-a „Pinna nobilis“
11:00 – 11:30 Prezentacija rezultata biološkog istraživanja podmorja uvale Zambratija i smjernica za buduće održivo korištenje uvale u cilju diversifikacije sektora ribarstva – Neven Iveša, biolog, vanjski stručni suradnik LAGUR-a „Pinna nobilis“
11:30 – 12:30 Ručak

POPRATNI DIO PROGRAMA
Obilazak arheološkog i biološkog lokaliteta uvale Zambratija Savudrijskom batanom na vesla u organizaciji Udruge ljubitelja mora i kulturnih znamenitosti „Savudrijska batana – batana salvorina“
U cilju razgledavanja i upoznavanja lokaliteta uvale Zambratija, članovi Udruge Batana salvorina će prezentirati nalaze uz priču i fotografije te će organizirati obilazak tradicionalnom batanom – batanom na vesla gdje će se u podmorju vidjeti sami nalazi.
Broj sudionika na popratnom dijelu programa je ograničen te će prednost sudjelovanja imati oni koji prije pošalju svoju prijavu. Ured LAGUR-a će naknadno kontaktirati prijavljene te dogovoriti satnicu obilaska uvale Zambratija.

Poziv i detaljan raspored programa te ostale važne informacije možete pronaći ovdje.

Za sudjelovanje na službenom, ali i popratnom dijelu programa potrebna je PRIJAVA koju možete izvršiti na sljedećoj poveznici: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScG_kUxssxsN2KcsxbKQU9PnIUcmVjKgZULLOcawG6Icgvovg/viewform do 27. lipnja 2017. godine.