Prisustvovanje na radionici “Struktura i rad FLAG-ova u postupcima provedbe natječaja”

Dana 30.11.2018. do 01.12.2018. djelatnice LAGUR-a “Pinna nobilis” sudjelovale su na radionici za LAGUR-e u organizaciji LEADER Mreže Hrvatske naziva “Struktura i rad FLAG-ova u postupcima pripreme i provedbe FLAG-natječaja u okviru provedbe LRSR”.

Prvog dana radionice razgovaralo se o regulatornom okviru za rad LAGUR-a. Također, sudionici su imali prilike poslušati i diskutirati o temama poput GDPR-a i javnoj nabavi te o internim regulativama za rad LAGUR-a.

Idućeg je dana radionica bila posvećena nadolazećim LAGUR-natječajima. Naime, u 2019. predstoji objava prvih LAGUR-natječaja te su stoga edukacije ove vrste neophodne.