Radionica za izradu LRSR „Procjena potreba i analiza stanja ribarstvenog područja LAGUR-a „Pinna nobilis“

Dana 20. ožujka 2017. godine, u Gradskoj vijećnici Grada Umaga, održana je prva radionica u sklopu procesa izrade LRSR.

Radionica je započela s prezentacijom Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014. – 2020., predstavljanjem ciljeva i prioritetnih osi fonda. Također, predstavljene su i pojedine mjere unutar OPPR-a, točnije Mjera IV.3., IV.4., I.9., I.10., I.8., I.20. te Mjera „Produktivna ulaganja u akvakulturu“. Za svaku pojedinu mjeru naveden je prihvatljiv korisnik potpore, ukupan iznos sredstava, prihvatljivi troškovi/ulaganja te indikativni datumi objave natječaja. Govorilo se i o dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz svaki natječaj te koje uvjete je potrebno ispuniti kako bi se potencijalni korisnik mogao prijaviti na natječaje. Nakon održane prezentacije, sudionici su iskazali svoje poteškoće prilikom prijave na neke od prikazanih natječaja te svoje projektne ideje i želje koje bi se mogli potencijalno sufinancirati u sklopu LRSR LAGUR-a „Pinna nobilis“. Otvorila se rasprava gdje su pojedini sudionici naglasili svoje projektne ideje i potrebe koje će biti iskorištene na radionicama u Novigradu.

Slike s radionice pogledajte na našoj foto galeriji.