Radionica za LAGUR-e: Upute, pisani postupci i popratna dokumentacija za provedbu LRSR-a

Djelatnice LAGUR-a „Pinna nobilis“ sudjelovale su na radionici za LAGUR-e „Upute, pisani postupci i popratna dokumentacija za provedbu LRSR-a“ koja se održala u Zagrebu od 02. do 04. svibnja 2018. godine. Cilj radionice bio je jačanje kapaciteta djelatnika LAGUR-a za uspješnu provedbu operacija tj. raspisivanje natječaja navedenih u strategijama.

Prvi dan bio je namijenjen prezentaciji procesa i postupaka LAGUR-a u provedbi LRSR-a. Detaljno je predstavljena cjelovita natječajna dokumentacija, od oglednog primjerka natječaja, vodiča za korisnike, uputa o postupanju za same LAGUR-e do kontrolnih lista.

Drugi dan su predstavnici LAGUR-a radili na simulaciji procesa od objave natječaja do odobrenja operacije. Na imaginarnom primjeru zahtjeva za potporu provela se administrativna kontrola, vodila se evidencijska lista, ispunjavala se kontrolna lista zahtjeva za potporu i provjeravalo se da li su prijavitelji zadovoljili sve administrativne i opće uvjete prihvatljivosti.

Treći dan bio je namijenjen simulaciji procesa od odobrenja operacije do zahtjeva za isplatu sredstava gdje su sudionici prošli sve korake u kontroli samog zahtjeva za isplatu.

Podsjećamo da je LRSR LAGUR-a „Pinna nobilis“ usvojena dana 12. lipnja 2017. na Skupštini LAGUR-a te odobrena od strane Uprave ribarstva 29. prosinca 2017. godine. U narednim nam mjesecima predstoji izrada i usvajanje internih procedura i dokumenata potrebnih za objavu LAGUR-natječaja i pripremu za proces odabira operacija. Patite našu web i Facebook stranicu za detaljne informacije.

 

U nastavku nekoliko fotografija s radionice: