Radni sastanak FLAG-ova u sklopu Susreta ribara u Rapcu

Dvadeset i drugi Susret ribara u organizaciji Hrvatske obrtničke komore održat će se u Rapcu, 05., 06. i 07. listopada 2017. godine na kojem će se kroz stručna izlaganja i raspravu razmotriti niz tema koje su značajne za ribarski sektor kao što su, primjerice, aktualno stanje i perspektive hrvatskog ribarstva, ribarstvo i marikultura u Istarskoj županiji, Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. god., iskrcajna mjesta i luke iskrcajakoćarski ribolov i još mnogo toga.

U sklopu susreta ribara predviđen je radni sastanak Lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu na temu „Provedba Lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu“. Sastanak će se održati 5. listopada s početkom u 18:00 sati u Hotelu „Valamar Bellevue“ Rabac a raspravljat će se o suradnji Lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu sa Cehom za ribarstvo i akvakulturom HOK-a te o provedbi Lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu.

Detaljne informacije vezane uz 22. Susret ribara dostupne su na internet stranici Hrvatske obrtničke komore www.hok.hr