Rezultati ankete pilot-projekta u Zambratiji!

U okviru aktivnosti pilot-projekta provelo se anketno istraživanje koje je obuhvatilo građane grada Umaga i okolice s ciljem ispitivanja upoznatosti s pronađenim arheološkim vrijednostima, ali i utvrđivanja mišljenja odnosno stava o pokretanju inicijativa za vrednovanje pronađene podvodne kulturne baštine.

Anketiranje se provodilo pomoću anketnog upitnika u razdoblju od veljače do travnja 2017. godine, a obuhvatilo je ukupno 101 ispitanika.

Na samom početku ispitivanja bilo je važno utvrditi jesu li ispitanici upoznati s podatkom da se u uvali Zambratija nalaze potopljena arheološka nalazišta. Naime, 40,6% građana nije u potpunosti upoznato s navedenim podatkom, dok je za 59,4% ispitanika taj podatak poznat. Usto, 57,4% ispitanika smatra da je podvodna kulturna baština u uvali nedovoljno vrednovana dok 90% ispitanika smatra da bi se lokalna zajednica trebala razvijati prema održivom korištenju kulturnih i prirodnih dobara.

Ovo su samo neki od zanimljivih rezultata ankete a ostatak možete pogledati ovdje.