Studijsko putovanje u ribarski gradić Chioggiu

Predstavnici LAGUR-a „Pinna nobilis“ sudjelovali su na studijskom putovanju u Chioggiu koje je trajalo od 9. do 11. studenog 2016. godine.

U sklopu putovanja organiziran je posjet ribarnici u Chioggi te susret sa predstavnicima u ribarstvu i predstavnicima Grada i Županije, koji su predstavili načine i uvjete rada ribarnice/tržnice u Chioggi..

Osim toga, posjetio se konzorcij sanacije Delte Po Adige radi prikaza projekta poribljavanja i sanacije laguna. Specifičnost ovog područja je da se veliki dio stanovništva bavi školjkarstvom te je od iznimne važnosti sanacija laguna kao i stvaranje preduvjeta za uzgoj školjaka.

Zadnji dan studijskog putovanja bio je predviđen za posjet Muzeju ribarstva u Chioggi “Giuseppe Olivi” čija je modernizacija sufinancirana sredstvima iz fondova lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu.

Osim što su se uspostavili izuzetno značajni kontakti sa vrlo otvorenim talijanskim kolegama, iskazan je veliki interes za sudjelovanjem na zajedničkim projektima i za budućom suradnjom.

Slike s putovanja pogledajte u našoj foto galeriji.