Sudjelovanje na 4. Međunarodnom kongresu o ruralnom turizmu

LAGUR “Pinna nobilis” sudjelovao je na 1. Festivalu održivog razvoja FOR F•LAG  “BRAČ” 2018 koji se održao 12. svibnja. 2018. u Supetru na Braču, u organizaciji Lokalne akcijska grupe “Brač” i Lokalne akcijska grupa u ribarstvu “Brač”.

Također, od 09. svibnja do 13. svibnja 2018. održao se 4. Međunarodni kongres o ruralnom turizmu koji je sadržavao panele vezane za LAG-ove i LAGUR-e. Organizatori Kongresa su bili Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj “Klub članova Selo” i Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, te suorganizatori LAG i LAGUR “Brač”.

LAGUR “Pinna nobilis” je sudjelovao, između ostalog, na panelu “Uloga LAG-ova i LAGUR-a u ruralnom razvoju” te na radionici “Provedba lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu” u sklopu koje se razgovaralo o raspisivanju nadolazećih FLAG-natječaja.

 

Nekoliko fotografija u nastavku.