Sudjelovanje na FARNET-ovom seminaru „Cirkularna ekonomija u sektoru ribarstva i akvakulture“

Od 20. do 22. studenoga 2018. godine sudjelovali smo na seminaru „Cirkularna ekonomija u sektoru ribarstva i akvakulture“ održanom u malom ribarskom gradiću u Francuskoj, Saint Jean de Luz. Seminar je organiziran od strane FARNET-a – europske mreže dionika u području ribarstva.

Seminar je započeo uvodnim pozdravima i govorima od strane predstavnika francuske regije domaćina, francuskog ministarstva i Europske komisije (DG MARE). Predstavnici FARNET-a su dali uvod u tematiku seminara, a predstavnik Cote Basque – Sud Landes FLAG je održao kratko predstavljanje LAGUR-a te podržanih projekata u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Nakon uvodnog dijela sudionici su podijeljeni u nekoliko radnih grupa te su međusobno diskutirali sljedeće teme: održivi eko dizajn, nova upotreba otpada u ribarstvu i akvakulturi, dijeljenje, popravljanje i ponovna upotreba te EU Strategija o plastici – primjena na lokalnoj razini. U diskusiji je posebno istaknuta potreba pronalaženja novih načina upotrebe otpada u ribarstvu i akvakulturi, kako mehaničkog npr. starog i dotrajalog ribarskog alata, tako i onog organskog. Sudionici su bili fokusirali i na potrebu jačanja zakonodavstva kako bi se smanjio utjecaj plastike na okoliš i zdravlje. Do sada nije postojao odgovarajući holistički pristup plastičnoj proizvodnji, potrošnji i odlaganju te su u tom smislu predstavnici LAGUR-a razgovarali o mogućnostima da financijski podrže inovativna poduzeća u tom području.

    

U trećem dijelu seminara sudionici su imali mogućnost odabira sudjelovanja na jednoj od radionica s ciljem prikazivanja konkretnih primjera nove upotrebe otpada u ribarstvu i akvakulturi. Predstavnica našeg LAGUR-a je sudjelovala na radionici „Od riblje kože do kože za modnu industriju“ na kojoj je predstavljen primjer mlade francuske poduzetnice koja se u Finskoj obučavala o tradicionalnoj tehnici štavljenja kože te je razvila inovativnu tehniku štavljenja riblje kože. Riblju kožu prodaje modnim dizajnerima koji istu koriste za izradu torbi, cipela, novčanika i sl. Projekt predstavlja nadahnut primjer pretvaranja nusproizvoda u ribarstvu u proizvod visoke vrijednosti.

    

Sljedećeg je dana predstavnica LAGUR-a sudjelovala u radnoj grupi s ciljem uspostave suradnje LAGUR-a u stvaranju platforme znanja o zaštićenim morskim područjima. Oko stola se okupilo 10 LAGUR-a (3 iz Grčke, 3 iz Italije, 2 iz Hrvatske te 2 iz Španjolske) koji su kroz razgovor o potrebama vlastitog područja, o izazovima s kojima se susreću i idejama koje su se identificirale kao inovativne na lokalnoj razini dogovorili daljnju komunikaciju na zadanu tematiku te transfer znanja putem studijskih i radnih posjeta.

   

Kraj seminara je bio rezerviran za posjet terenu. Upoznali smo vrlo zanimljive poduzetnike koji od otpada u ribarstvu oblikuju nove proizvode kao npr. okvire za naočale od riblje ljuske, torbe od riblje kože i starih ribarskih mreža, pribor za jelo od ostataka stiroporskih kutija za ribare, surf daske, skateove te materijal za 3D printer od ostataka starih ribarskih mreža, kozmetiku na bazi alga itd. Također, upoznali smo znanstvenike koji rade na primijenjenim istraživanjima o kemijskim procesima kojima se otpadi pretvaraju u nove proizvode te smo obišli prostorije lokalne udruge čiji članovi sakupljaju stare, odbačene ribarske alate, popravljaju ih te ponovno plasiraju na tržište.

       

U fotogaleriji pogledajte ostale slike sa seminara, terenskog posjeta, ali i pejzaž prekrasnog Saint Jean de Luz-a.