Upravni odbor LAGUR-a usvojio Priručnik za provedbu LRSR-a

Dana 30.08.2018. održana je sjednica Upravnog odbora LAGUR-a “Pinna nobilis” na kojoj se donijela važna odluka za provedbu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (LRSR). Usvojen je Priručnik za provedbu LRSR-a čija je svrha kreirati kontrolne mehanizme na LAGUR-razini s obzirom da je LAGUR tijelo koje sudjeluje u provedbi postupka odabira operacija prilikom dodjele sredstava javne potpore i kao takav je obvezan osigurati transparentnost u svojim postupcima prema lokalnoj i široj javnosti. Po odobrenju izmjena LRSR-a i Priručnika od strane Uprave ribarstva iste ćemo objaviti na našoj službenoj internetskoj stranici te održati javna predstavljanja plana objave LAGUR-natječaja kako bismo potencijalne korisnike pravovremeno informirali o nacrtu nadolazećih natječaja i proceduri prijave.

Uz navedeno, Upravni je odbor donio odluke o usvajanju polugodišnjih izvješća o radu LAGUR-a te odluku o upisu novih članova u Evidenciju članstva LAGUR-a. Čestitamo obrtu za morski ribolov DIEGO MAKOVAC iz Savudrije i obrtu za ugostiteljstvo, ribolov i trgovinu AMEDEO iz Novigrada na učlanjenju!